Avaleht BioInfokeskus Geenifoorum Meedia BioSPINNO Projektid Geenivaramu Geenikeskus KKK Lingid Sisukord
Eesmärk
Avalikud dokumendid
Asutajad
Põhikiri
Juhtimine
Aastaaruanne
Artur Linnu Stipendiumifond
EFB harukontor
EFB Euroopas
EFB Infomaterjalid
ScanBalt liige
Kontakt
Eesti Biotehnoloogia Liit
Pressiteade 21.11.02
Pressiteade 27.02.03


Avaleht  »   Geenikeskus   »   Avalikud dokumendid   »   Artur Linnu Stipendiumifond
Artur Linnu Stipendiumifond

Artur Linnu StipendiumifondPÕHIKIRI

 1. Artur Linnu Geenitehnoloogia Stipendiumifond (edaspidi "fond") on asutatud 2000.a. SA Geenikeskus juures.

 2. Fondi eesmärgiks on geenitehnoloogia valdkonna üliõpilaste ja teadustöötajate akadeemilise tegevuse toetamine sihtotstarbeliste stipendiumide näol.

 3. Fond on avatud ja sellesse võivad annetusi teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on huvitatud geenitehnoloogia valdkonna arengust Eestis.

 4. Fondi juhib Fondi Nõukogu, mis koosneb kuni 5 liikmest.

 5. Fondi Nõukogu liikmed määratakse SA Geenikeskus Nõukogu poolt.

 6. Fondi Nõukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja Geenikeskuse Stipendiumifondi põhikirjast ja Fondi vahendite investeerimise korrast.

 7. Fondi varade investeerimise põhimõtted ja piirangud ning rahaliste väljamaksete kord kinnitatakse SA Geenikeskus Nõukogu poolt.

 8. Stipendiume määratakse Fondi investeeringutest saadud kasumi arvelt kord aastas.

 9. Fondi nõukogu teeb ettepaneku igal aastal väljaantavate stipendiumite suuruse ja arvu osas lähtudes kasutada olevatest vahenditest ja taotlustest.

 10. Stipendiumi võivad taotleda kõik geeni- ja biotehnoloogia valdkonnaga seonduvatel erialadel õppivad üliõpilased, kraadiõppurid ja teadustöötajad.

 11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • taotlus ankeedil;
  • lisalehel taotluse põhjendus; tegevuse, saavutuste ja õpingute kirjeldus; stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus;
  • akadeemiline soovitus;

 12. Stipendiumi määramise ettepanekud kinnitatakse SA Geenikeskus juhatuse poolt ning otsuses näidatakse ära ka stipendiumi väljamaksmise kord ja tingimused. Stipendiumide kasutamiseks sõlmib SA Geenikeskuse juhatus stipendiaatidega lepingud ja korraldab stipendiumide väljamaksmised.


ARTUR LINNU GEENITEHNOLOOGIA STIPENDIUMI TAOTLEMISE KORD [pdf (56.93 KB)]

 1. SA Geenikeskus võtab vastu taotlusi üks kord aastas.

 2. Taotluste esitamise tähtaeg on 02. aprill 2007.

 3. Taotlemiseks tuleb vormistada taotlusankeet koos vajalike lisadega.

 4. Taotlused tuleb saata või tuua tähtajaks SA Geenikeskus aadressil. Arvestatakse ka tähtaja kuupäevaga postitemplit.

 5. Stipendiumifondi Nõukogu vaatab taotlused läbi ja teeb oma otsuse 30. aprilliks 2007. a.

 6. SA Geenikeskus saadab kõikidele taotlejatele kirjaliku vastuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 7. Nõutavad dokumendid:

  • ankeet [pdf (51.28 KB), doc (80.5 KB)];
  • akadeemiline soovituskiri;
  • staatust tõendav õppeasutuse tõend;
  • õppeasutuse õiend õppeplaani täitmise kohta või õpinguraamatu kinnitatud väljavõte;
  • akadeemiline õiend või diplomi(te) koopia(d);
  • muu taotlejale oluline informatsioon.

 In English