Avaleht BioInfokeskus Geenifoorum Meedia BioSPINNO Projektid Geenivaramu Geenikeskus KKK Lingid Sisukord
Geenivaramu projekt
Inimgeeniuuringute seadus
Geenivaramu meedias
Eesti meedias
Välismeedias
Kontakt
www.geenivaramu.ee
tel 744 0420
fax 744 0421
Tiigi 61b
Tartu 50410


Avaleht  »   Geenivaramu   »   Geenivaramu projekt
Geenivaramu projekt

Geenivaramu projektEesti Geenivaramu projekti näeb ette riigi elanikkonda hõlmava tervise- ja geeniandmete kogu loomist.

Eesmärk
Geenivaramu projekti peamine eesmärk on:
 • luua Eesti rahvastiku tervise- ja geeniandmeid sisaldavad andmekogud, mis aitaksid välja selgitada haigusi põhjustavaid ja mõjutavaid geene.

  Geenivaramu projekti teised eesmärgid on:
 • luua eeltingimused inimeste geneetilist eripära arvesse võtvate diagnooosimis- ja ravimeetodite rakendamiseks;
 • arendada ja aktiviseerida kohaliku geenitehnoloogia ja meditsiini arengut, mis võimaldaks pakkuda kõigile kvaliteetsemaid teenuseid.

  Ajalugu
  Eesti Geenivaramu projekti väljatöötamise alguseks võib lugeda 1999. aastat. 20. jaanuaril 1999 asutasid 34 eraisikut Sihtasutuse Geenikeskus, mille eestvedamisel valmis Geenivaramu projekti esialgne visioon.

  2000. aastal valmis SA Geenikeskus juhtimisel Eesti Geenivaramu loomise projektdokument. Samal aastal valmis Sotsiaalministeeriumi juhtimisel Inimgeeniuuringute seaduse eelnõu. Riigikogu võttis Inimgeeniuuringute seaduse vastu 13. detsembril 2000. aastal (hääletustulemused) ning see jõustus 2001. aasta 8. jaanuaril.

  Inimgeeniuuringute seadusest tulenevalt asutas Vabariigi Valitsus 2001. aasta 26. märtsil Sihtasutuse Eesti Geenivaramu (EGV), mis kuulub Sotsiaalministeeriumi haldusalasse.

  AS EGeen (EG) on SA Eesti Geenivaramu poolt 30. aprillil 2001. aastal asutatud aktsiaselts, mis viis ellu Geenivaramu projekti finantsmajanduslikku kontseptsiooni. EGeeni eesmärgiks oli hakkata analüüsima pärilikkusainet DNA-d, et koostada geenidoonorite elektroonilised geenikaardid.

  EGeen International Corporation (EGI) on investoreid koondav organisatsioon, mis loodi 1. mail 2001 aastal ja mis asub Ameerika Ühendriikides Silicon Valley piirkonnas. EGI vastutas investeeringute kaasamise eest, mis EG vahendusel suunati EGV-sse Geenivaramu projekti ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

  EGV, EG ja EGI tegevust reguleeris lepingute süsteem, mis oli välja töötatud Eesti ja Ameerika seadustest lähtudes. Lepingud allkirjastati 2001. aasta lõpus.

  Sihtasutuse Eesti Geenivaramu ja aktsiaseltsi EGeen vahelised lepingud lõpetati 2004. aasta detsembris vastastikusel kokkuleppel. Eesti Geenivaramu vabanes EGeeni senikehtinud eksklusiivsetest õigustest ja EGeenil pole enam kohustust Eesti Geenivaramu tegevust rahastada. Edaspidine koostöö EGeeniga hakkab toimuma võrdsetel alustel teiste teadlastega.

  2004. aasta lõpuks oli Geenivarmu projekti investeeritud ligi 70 mln kr, millest 98.6% laekus erakapital. Nimetatud investeeringutega loodi 3 aastase tegevuse jooksul vajalik infrastruktuur ja tarkvara, rajatud ligi 400 perearstipraksist hõlmav lepinguline andmekogujate võrk ning koolitati kõrge kvalifikatsiooniga töötajad. Samuti koguti ja hoiustati rohkem kui 10 000 geenidoonori andmed ja koeproovid, mida hakati kasutatama esimestes teadus- ja arendusprojektides.
 In English