Avaleht BioInfokeskus Geenifoorum Meedia BioSPINNO Projektid Geenivaramu Geenikeskus KKK Lingid Sisukord
BioTech Forum 2002
Malmö messi fotod
Toetatud projektid
Maliigse melanoomi immunoteraapia kasutades geenvaktsineerimise meetodeid
Geneetiliste ja keskkonnafaktorite mõju Eesti elanikkonna tervisele
Projekti koostamise juhised
Projektide käivitamise ja juhtimise põhimõtted
Projekti koostamiseks vajalikud dokumendid
Geenileht
Arhiiv


Avaleht  »   Projektid   »   Toetatud projektid   »   Maliigse melanoomi immunoteraapia kasutades geenvaktsineerimise meetodeid
Maliigse melanoomi immunoteraapia kasutades geenvaktsineerimise meetodeid

Maliigse melanoomi immunoteraapia kasutades geenvaktsineerimise meetodeidProjekti “Maliigse melanoomi immunoteraapia kasutades geenvaktsineerimise meetodeid” finantseeriti Geenikeskuse kaudu SA TÜK Onkoloogia ja Hematoloogia Kliiniku poolt eraldatud rahalistest vahenditest.

Maliigse melanoomi geeniteraapia projekti põhiliseks eesmärgiks on välja töötada efektiivsed geenvaktsineerimise vektorid melanoomi-spetsiifiliste antigeenide ekspressiooniks ja melanoomi-spetsiifilise süsteemse immuunvastuse tekitamiseks patsientide organismis.

Geenikeskuse poolt finantseeritava projekti osas töötati järgmistes suundades:

1)Kloneeriti inimese türosinaas A cDNA.
2)Ekspresseeriti türosinaas A bakteris ja puhastati seda valku piisavates koguses.
3)Immuniseeriti BALB/c hiired.
4)Saadi türosinaas A vastased hiirte monokloonseid antikehi tootvad hübridoomi liinid.
5)Identifitseeriti immunogeensed türosinaas A regioon(id) s.t. antikeha epitoobid.
6)Konstrueeriti eukarüootsed ekspressioonivektorid.
7)Tuvastati valgu ekspressioon eukarüootsetes rakkudes.
8)Konstrueeriti geenvaktsineerimise vektorid ja tõestati nende funktsioneerimine koekultuuri rakkudes.

Pärast vaktsineerimise skeemi ning immuunvastuse analüüsi plaani koostamist, taotletakse Eetikakomisjonilt vastavad load loomkatsete alustamiseks. Loomkatsed viiakse läbi kahes etapis. Esiteks tehakse kindlaks vastavate vaktsineerimisvektorite võime indutseerida immuunvastus kahes hiirte liinis - BALB/c ja DBA2. Vektori DNA toimetatakse inimese organismi kas süstimisega lihasesse või nn. Helios’e geenipüssiga nahka.

Teiseks, töötatakse välja transplanteeritava melanoomi mudel, kus katsetatakse vaktsiini efektiivsust hoida ära melanoomi transplantatsioon ja edasistes katsetes plaanitakse näidata transplanteeritud melanoomi eliminatsiooni.


Projektijuht:
Prof. Mart Ustav
Mikrobioloogia ja viroloogia õppetooli juhataja
Tartu Ülikool
 In English