Avaleht BioInfokeskus Geenifoorum Meedia BioSPINNO Projektid Geenivaramu Geenikeskus KKK Lingid Sisukord
Uudised
Seminarid
Ettevõtlus
Rahastamine
Messikülastused
BIO2003
BioTech Forum
Trükised


Avaleht  »   BioSPINNO   »   Uudised Print Email
UudisedUudised

BioSPINNO projekt suurendab teadmiste siiret Eesti teadus- ja arendusasutustest ettevõtlusesse biotehnoloogia valdkonnas

22.03.2003

Eesti Biokeskus ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) sõlmisid 18. märtsil Spinno programmi raames BioSPINNO lepingu mahuga 6,3 miljonit krooni, mille raames kujundatakse välja teenused biotehnoloogia alaste teadustulemuste rakendamiseks ettevõtluses. Samuti sõlmiti 9 miljoni suurune leping Tartu Ülikooliga, mille raames kujundab Tartu Ülikool välja erasektorile pakutavad teadusteenused ja alustab aktiivselt teenuste tutvustamist ettevõtetele.

Lepingule kirjutasid alla Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Tea Varrak, Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo ja Eesti Biokeskuse juhataja Richard Villems.

"Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse üks põhirolle on ettevõtluse arendamine läbi innovatsioonipoliitika rakendamise. Täna sõlmitavad lepingud peavad tagama selle, et head ideed ja uued lahendused jõuaks ettevõtlusesse," ütles Tea Varrak, EASi juhatuse esimees.

BioSPINNO projekti laiem eesmärk on suurenenud teadmiste siire Eesti teadus- ja arendusasutustest ettevõtlusesse biotehnoloogia valdkonnas. Püstitatud eesmärgi täitmine loob aluse Eesti riigi poolt püstitatud teadus- ja arendustegevusstrateegia “Teadmistepõhine Eesti” rakendamiseks, andes sellele koos PHARE 2003 Biotehnoloogia Inkubatsiooni ja Arenduskeskuse projekti ning arenduskeskuste projektidega konkreetse sisu ja väljundi prioriteetse tegevusvaldkonna – biomeditsiin – arenduseks. Samaaegselt tugevdab ta Eesti biotehnoloogia sektori konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul, võimaldades edukat koostööd Eesti ja välismaiste teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vahel.

Projekti laiem eesmärk saavutatakse läbi kolme kitsama nn. alleesmärkideni viivate tegevuste täitmise. Alaeesmärkide täitmisega kindlustatakse teadmiste siirde pakkumise (teadus- ja arendusasutuste valmisolek teadmiste siirdeks), nõudluse (biotehnoloogia ettevõtete valmisolek teadmiste vastuvõtmiseks ja maksimaalseks rakendamiseks), aga samuti sektoris tegutsejate vaheline konstruktiivne koostöö ning ressursside optimaalne rakendus.

BioSPINNO projekti kitsamateks eesmärkideks on:
1. Keskkonna ning mehhanismide arendamine Eesti Biokeskuses ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis teadmiste praktiliseks rakendamiseks.
2. Biotehnoloogia valdkonna spin-off firmade tõusnud rahvusvaheline konkurentsivõime saavutatuna läbi nõustamisteenuste kujundamise ja pakkumise, koolituse ning kontaktide arendamise.
3. Paranenud koostöö ettevõtete, teadusasutuste ja tugistruktuuride vahel eesmärgiga tõsta Eesti biotehnoloogia rahvusvahelist konkurentsivõimet ning koordineerida sektori tegevusi.

Projekti sihtrühmadeks on Eesti biotehnoloogiaga tegelevad teadus- ja arendusasutused, Eestis tegutsevad või Eestis tegutseda tahtvad biotehnoloogia ettevõtted ning potentsiaalsed biotehnoloogia ettevõtete loojad s.h. investorid (teadurid, ettevõtjad, investorid, üliõpilased).

Projekti üldkoordinaatoriks on Eesti Biokeskus. Tartus täidab projekti koordinaatori rolli Tartu Biotehnoloogia Park ja Tallinnas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. Projekti 12 kuu kogumahuks on planeeritud ligi 8,5 miljonit krooni. Sellest 6,3 miljonit krooni finantseerib SPINNO programmi raames Eesti Tehnoloogia Agentuur ja 2,2 miljonit krooni kaetakse projekti partnerite poolt omafinantseeringuna.

Projekti "Tartu Spinno" raames luuakse vajalikud organisatsiooni struktuurid teadustulemuste majanduslikuks rakendamiseks ja ettevõtluse arendamiseks. Projekti viib läbi ja koordineerib Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, projekti partnerid on TÜ ja EPMÜ teadus- ja arendusosakonnad, TÜ majandusteaduskond ning SA Tartu Teaduspark.

Allikas: EAS

Tagasi
 In English