Avaleht BioInfokeskus Geenifoorum Meedia BioSPINNO Projektid Geenivaramu Geenikeskus KKK Lingid Sisukord
Tudeng
Õpe
Stipendium
Koolitus
Tööpakkumised
Ettevõted ja Teadusasutused
Finants
Koolitus
Töösoovijad
Investor
Ideed
Oskusteave
Konverents
Rahastamisallikad
Tooted ja Teenused
Aparatuur ja Seadmed


Avaleht  »   BioInfokeskus   »   Ettevõted ja Teadusasutused   »   Finants
Finants

FinantsRiskikapital
BaltCap
Intergate
Lõhmus, Haavel & Viisemann
Fond
Balti Investeeringute Grupp
Balti Väikekapitalifond
Balti-Ameerika Ettevõtlusfond
KredEx
Pank
Sampo Grupp
Täiendavad finantsallikad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Riigi poolt loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik ning tegutseb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas. Pakutakse 30 toodet ja teenust, mis on mõeldud ettevõtluse ja regionaalse arengu edendamiseks. Loe edasi »
Eesti BAS Programm
Programm on loodud ja tegutseb Taani, Soome, Rootsi, Norra, Islandi ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) vahelise lepingu alusel Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks. Loe edasi »
Ekspordiplaani Programm
Ekspordiplaani Programm on EAS Ekspordiagentuuri (EEA) ja ettevõtte vaheline koostööprojekt, mis aitab sihipärase strateegilise tegevuse abil kasvatada teie ettevõtte ekspordikäivet. Me jagame teie riski uutele turgudele sisenemisel ja pakume teile võimalust konkureerida finantstoetuse saamiseks teie pikaajalise ekspordistrateegia elluviimiseks. Aitame teid EEA ressursse kasutades saavutada olulisi tulemusi teie ettevõtte ekspordi kasvatamisel. Loe edasi »
Sardiabi
EAS Regionaalarengu Agentuur (ERDA) väljastab toetust väljaspool Tallinna alustavatele väikeettevõtetele. Loe edasi »
Ettevõtluse Tugisüsteem
Ettevõtluse Tugisüsteemi eesmärgiks on toetada mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid ja uute elujõuliste ettevõtjate tekkimist kogu Eestis. Ettevõtluse Tugisüsteem koosneb EAS Regionaalarengu Agentuurist, kuueteistkümnest ettevõtluskeskusest ning ettevõtluskonsultantidest. Põhilised teenused, mis läbi Ettevõtluse Tugisüsteemi ettevõtjatele osutatakse, on algajate ettevõtjate nõustamine ja koolitus, muu ärikoolitus, äriplaanide koostamine, ettevõtete strateegiline analüüs ning finantsanalüüsid, finantsplaanide koostamine. Loe edasi »
Euroopa Liidu 6RP
Euroopa Liidu 6RP hõlmab teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusi Euroopa Liidu tasandil. Selle 17,5 miljardi euro suurune eelarve aastateks 2002-2006 moodustab ligikaudu 4-5% Euroopa Liidu liikmesriikide teaduse ja tehnoloogilise arendustegevuse alastest kulutustest kokku. Loe edasi »
PricewaterhouseCoopersi Rakendusliku Biotehnoloogia Auhind
Eesti Geenikeskuse ja PricewaterhouseCoopersi poolt asutatud auhind saab osaks aasta parima äris rakendatud biotehnoloogiaalase teadusliku idee või toote autorile. Loe edasi »
 In English