Sisukord
  • Järjestati ekstreemsetes tingimustes elava bakteri genoom
  • Biotehnoloogiaettevõtete globaalne tulu ulatus 2006. a. ligi 850 miljardi kroonini
  • Ajuvähist tehtud vähivaktsiin osutus edukaks
  • Life Science Industry Awards 2007
  • Argentiina teadlased kloonisid lehma, kelle piim sisaldab iniminsuliini
  • Suurbritannia käivitas riikliku tüvirakkude võrgustiku
  • Norra kulutab 800 miljonit krooni funktsionaalse genoomika alasteks uuringuteks
  • Vere koostisosad võivad pakkuda kaitset HIV eest
Järjestati ekstreemsetes tingimustes elava bakteri genoom
Järjestati ühe kõige ekstreemsemates tingimustes ellu jääda suutva bakteri Syntrophus aciditrophicus genoom.

California Ülikooli (LA, USA) teadlased eesotsas Robert Gunsalus'ega tegid Syntrophus'el kindlaks 3169 geeni. Bakter suudab elada elu energeetilise miinimumi piiri peal, lagundades anaeroobsetes ja energeetiliselt ebasoodsates tingimustes rasvhappeid, tootes sealjuures vesinikku.

Teadlased loodavad bakteri genoomi talitlust uurides välja töötada võimaluse vesiniku senisest efektiivsemaks tootmiseks orgaanilistest jäätmetest.
New Scientist, 16.04.2007
Biotehnoloogiaettevõtete globaalne tulu ulatus 2006. a. ligi 850 miljardi kroonini
2006. a. ulatusid avalikult kauplevate biotehnoloogiaettevõtete globaalsed tulud ligi 850 miljardi kroonini. (73,4 miljardi USA dollarini).

Sektori edukusega käisid kaasas ka rekordilised müügi ja omandamise hinnad, selgub Ernst & Young'i avaldatud aastaülevaatest - 60% juhtudest ületas hind 5,8 miljardi krooni (500 miljoni USA dollari) piiri, ületades enam kui kahekordselt keskmise hinna aastatel 2003-2005. Hindade tõus peegeldab ülevaate põhjal biotehnoloogiaettevõtete muutunud olukorda ja positsiooni ravimiarenduses.

Farmaatsiagigandid üle maailma on eelmisel aastal tegelenud biotehnoloogiaettevõtete omandamisega, et kindlustada ravimite arendamine ja tootmine nn maja sees. Samuti on neil kujunenud arusaam, et biotehnoloogiaettevõttetel on sageli parimad teadmised uute ravimite väljatöötamiseks.

Avalikult kauplevate biotetehnoloogiaettevõtete globaalne müügitulu kasvas 2006. a. 14%, ulatudes 850 miljardi kroonini. 100 miljardi USA dollari (1150 miljardi krooni) piir ületatakse aastaülevaate ennustustel juba enne 2010. aastat.
Reuters, 16.04.2007
Ajuvähist tehtud vähivaktsiin osutus edukaks
Ameerika Ühendriikides tehtud ajuvähivaktsiini katsed osutusid esmastel andmetel edukaiks.

Kõige levinuma ja korduva ajukasvaja vormi - glioomi - tarbeks mõeldud vaktsiini tõhusust hinnati California ülikoolis tehtud kliinilistes katsetustes. Kaheteistkümnest korduva ajukasvajaga inimesest koosneval katsegrupil näitas vaktsiin vitespen (tuntud kaubamärgi Oncophage all) võimet stimuleerida patsientide immuunsüsteemi võitluseks vähirakkude vastu ning vaktsiini abil saavutati immuunreaktsiooon.

Vaktsiini toodetakse inimese endal kasvajarakkudest, selleks võetakse operatsioonil ajuvähist koetükke ning eraldatakse kasvajast antigeenid, mis suudavad vähirakkudega kokku puutudes tekitada immuunreaktsiooni.

"Katsetega uurisime me vaktsiini abil saavutatud immuunvastuse ning võimaliku kasuteguri suhet," ütles doktor Andrew Parsa. Tema sõnul mõjus kasvajarakkude vastu saavutatud efekt julgustavalt, kuigi esimese ja teise etapi kliiniliste katsete otsene eesmärk polnud vaktsiini efektiivsuse hindamine.
ScienceDaily / Novaator, 17.04.2007
Life Science Industry Awards 2007
Jagati Life Science Industry Awards auhinnad.

Ajakirja The Scientist poolt välja antavad Life Science Industry Awards auhinnad antakse alates 2002. a. välja ettevõtetele, mille tooted leiavad kasutust uurimistöös eluteaduste valdkonnas.

Auhindade võitjad tehakse kindlaks tootjate otseste tarbijate poolt, kelle hulka kuuluvad nimekad teadlased biotehnoloogia- ja farmaatsiaettevõtetest ning valitsus- ja teadusasutest, kes kasutavad neid tooteid igapäevaselt.

2007. a. auhinnad anti üle 16. aprillil toimunud pidulikul vasuvõtul.


Parimad toodete kategoorias:

Cell Biology Instruments (Flow Cytometer-Based):
* BD Biosciences
Cell Biology Instruments (Microscope-Based):
* Carl Zeiss
Cell Biology Kits & Reagents:
* Invitrogen
Cell Culture Media and Reagents:
* Invitrogen (Gibco)
Computer Hardware:
* Dell
Gene Expression Analysis Products:
* Applied Biosystems
High Throughput Screening and Analysis Systems:
* PerkinElmer Life and Analytical Sciences
Image Analysis Systems:
* Bio-Rad
Instrumentation for Genomic Analysis:
* Applied Biosystems
Instrumentation for Protein Analysis:
* Bio-Rad
Laboratory Plasticware:
* Fisher
Nucleic Acid Purification Products:
* Qiagen
Protein Separation Products:
* Bio-Rad
RNAi Products:
* Ambion


Parimad teenuste ja turunduse kategooriates:

Most Useful Print Catalog:
* New England Biolabs
Most Responsive Customer Service:
* Invitrogen
Most Knowledgeable Technical Support:
* Invitrogen
Most Useful Web Site:
* Invitrogen
Most Supportive Sales Representatives:
* Fisher Scientific
Most Memorable Print Advertisement:
* Invitrogen

Otseviide 2007. a. Life Science Industry Awards'i kõikidele finalistidele: http://www.lifescienceindustryawards.com/2007/winners.html
CheckBiotech.Org, 18.04.2007
Argentiina teadlased kloonisid lehma, kelle piim sisaldab iniminsuliini
Argentiina teadlased kloonisid neli geenmuundatud lehma, kelle piim hakkab sisaldama iniminsuliini.

Lehmad klooninud bitehnoloogiaettevõte Bio Siduse andmetel hakkavad neli vastsündinud lehmvasikat, kelle nimed on vastavalt Patagonia 1, 2, 3 ja 4, inimhormooni tootma täiskasvanuks saades. Ettevõtte tegevdirektori Marcelo Criscuolo sõnul on lehmade piimas toodetud insuliin vähemalt 30% odavam kui praegu enamlevinud tehnoloogia - geenmuundatud bakterite - abil.
CheckBiotech.Org, 18.04.2007
Suurbritannia käivitas riikliku tüvirakkude võrgustiku
Suurbritannia käivitas uue riikliku tüvirakkude võrgustiku koordineerimaks ja edendamaks tüvirakkude alaseid uuringuid riigis.

Suurbritannia tüvirakkude võrgustik (UK National Stem Cell Network - UKNSCN) loodab tüviraku-uuringute eri valdkondade uuringute koordineerimise abil edendada alusuuringuid ja paremini rakendada uuringute tulemusi uute ravimeetodite väljatöötamiseks. Samuti loodab võrgustik muutuda tüviraku-uuringute eestkõnelejaks riigis ning koostöösoovide vahendajaks kodu- ja välismaiste teadlaste vahel.

Võrgustik loodi valitsuse analüüsi tulemusena, mis kutsus üles looma erinevates teadusvaldkondades toimuvaid uuringuid ühendavat organisatsiooni. Võrgustikku hakatakse rahastama nelja teadunõukogu vahenditest.

Lisainfo: http://www.uknscn.org
CORDIS News, 20.04.2007
Norra kulutab 800 miljonit krooni funktsionaalse genoomika alasteks uuringuteks
Norra valitsus kavatseb investeerida 800 miljonit eesti krooni (70 miljonit USA dollarit) funktsionaalse genoomika alasteks uuringuteks eesmärgiga toetada tööstusettevõtete huvidest lähtuvaid uuringuid ja tehnoloogilisi projekte.

Norra Funktsionaalse Genoomika Programm FUGE 2. etapp, mille käigus raha eraldatakse, on käigus ajavahemikus 2007-2011 ning selle käigus arendatakse edasi programmi raames varasemalt välja töötatud tehnoloogilisi platvorme.

Programmi koordinaatori Steinar Bergsethi sõnul kavatsetakse alla poole rahast kulutada juba rajatud infrastruktuuri edasiarendamiseks. Finantseerimist võivad taotleda kõik Norra funktsionaalse genoomika valdkonnas tegelevad ettevõtted, kusjuures eelistus on antud väiksematele ja äsja asutatud ettevõtetele.
GenomeWeb News (vajalik tasuta registreerimine), 20.04.2007
Vere koostisosad võivad pakkuda kaitset HIV eest
Inimvere looduslik koostisosa blokeerib HIV, pakkudes lootust uut tüüpi ravimile. Molekul toimib ka teistele ravimitele resistentsete HIV vormide puhul.

Ulmi Ülikooli (Saksamaa) teadlased analüüsisid enam kui miljoni veres leiduva valgu HIV-vastaseid omadusi ning leidsid suhteliselt arvukalt ühe viirust blokeeriva molekuli, mille nad nimetasid viirust inhibeerivaks peptiidiks (VIRIP), fragmente.

Testid näitasid, et mitmed viirust inhibeeriva peptiidi derivaadid on vereplasmas stabiilsed ja ei ole toksilised isegi suurtes kogustes. Ka sünteetiline VIRIP molekul on ilmutanud efektiivset HIV blokeerivaid omadusi, välistades sellega võimaluse, et HIV vastaste omaduste taga on mingi teine aine. VIRIP on suunatud sahhariidi molekulile, mida HIV kasutab raku nakatamiseks.

Terrence Higgins Trust'i ravinõustaja Roger Pebody sõnul võib uuring olla kasulik uue HIV ravimitüübi väljatöötamisel, kuigi see võib võtta aastaid.
BBC News, 20.04.2007
Tagasiside:
e-mail:

Sihtasutus Geenikeskus:
Vanemuise 219A, Tartu, 51014
tel: 74201329
e-mail:
veeb: genomics.ee

© 2005, SA Geenikeskus
Esitatud materjale võib reprodutseerida ja levitada viidates SA Geenikeskusele.


Nädalaülevaate
valmimist
toetab: