Sisukord
  • SA Geenikeskus kuulutab välja seitsmenda Artur Linnu stipendiumikonkursi
  • EL annulleeris viie geenmuundatud põllukultuuri kasutusload
  • 500000 inimest kutsuti osalema Suurbritannia Biopanka projektis
  • FDA uus reeglistik konsultatiivkomisjonides osalemiseks
  • TÜ Tehnoloogiainstituudi keemia arenduskeskus kutsub üliõpilasi
  • Avastati uus potentsiaalne tuberkuloosi ravim
SA Geenikeskus kuulutab välja seitsmenda Artur Linnu stipendiumikonkursi
Sihtasutus Geenikeskus kuulutab välja stipendiumikonkursi 2007/2008. õppeaastaks, mille raames antakse välja kuni kuus 15000 krooni suurust Artur Linnu nimelist stipendiumi. Stipendiume võivad taotleda kõik geeni- ja biotehnoloogia valdkonnaga seotud erialadel õppivad üliõpilased ja kraadiõppurid. Taotluste esitamise tähtaeg on
02. aprill 2007. a. Stipendiumid makstakse välja SA Geenikeskuse juurde loodud Artur Linnu Stipendiumifondist.


Stipendiumi taotlemiseks tuleb täidetud taotlusvorm koos akadeemilise soovituskirjaga saata või tuua tähtajaks SA Geenikeskus aadressil Vanemuise 219A, Tartu 51014. Stipendiumi taotlemise tingimustega saab tutvuda sihtasutuse kodulehel (genomics.ee).

Artur Linnu Stipendiumifondi nõukogu koosseisus akadeemik Richard Villems (Eesti Biokeskus), emeriitprofessor Tiina Talvik (SA TÜK Lastekliinik), professor Tõnis Timmusk (Tallinna Tehnikaülikool) ja Maris Väli-Täht (Sihtasutus Geenikeskus) teeb otsuse 2007/2008. õppeaasta stipendiaatide osas 30. aprilliks, k.a.

2006/2007. õppeaastal väljakuulutatud konkursi raames eraldati kuus Artur Linnu nimelist stipendiumi väärtuses 15000 krooni, mille võitjateks osutusid Tartu Ülikooli geenitehnoloogia magistrandid Anna Balikova, Ene Reimann, Anastassia Runina ja Helin Räägel, Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia magistrant Vallo Varik ning Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia magistrant Hanna Tulmin.

Sihtasutuse Geenikeskuse poolt 2001. aastal asutatud Artur Linnu Stipendiumifondi eesmärgiks on geenitehnoloogia valdkonna üliõpilaste ja teadustöötajate akadeemilise tegevuse toetamine sihtotstarbeliste stipendiumide kaudu. Fond on avatud ja sellesse võivad annetusi teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad toetada geenitehnoloogia arengut Eestis. Fondi tööd juhib neljaliikmeline nõukogu, kes teeb ettepaneku igal aastal väljaantavate stipendiumide suuruse ja arvu osas lähtudes olemasolevatest rahalistest vahenditest ja laekunud taotlustest.

1999. aasta jaanuaris asutatud Sihtasutus Geenikeskus täidab Eesti ühiskonnas aktiivset geeni-ja biotehnoloogiasektori toetaja rolli aidates kaasa informatsiooni ja teadmiste vahetamisele. Sihtasutuse missiooniks on luua Eestis soodsad tingimused geenitehnoloogia sektori arenguks rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisele tasemele.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:
Viktor Muuli, SA Geenikeskus projektijuht, tel 7420 132.
SA Geenikeskus, 06.03.2007
EL annulleeris viie geenmuundatud põllukultuuri kasutusload
Euroopa Liit annulleeris viie geenmuundatud põllukultuuri, mis ei ole enam tööstuslikus kasutuses, kasutusload. Nende hulgas on ka Euroopas esimesena kasvatama hakatud geenmuundatud põllukultuur – maisitüvi Bt-176.

Annulleeritud kasutusloaga geenmuundatud põllukultuurideks on Syngenta loodud maisitüvi Bt-176, Monsanto loodud maisitüvi GA21/MON81O ning Bayeri loodud kolm rapsitüve Ms1Rf1, Ms1Rf2 ja Topas 19/2.

Kasutusload annulleeriti, kuna Euroopa Komisjoni andmetel ei ole geenmuundatud põllukultuuride tootjad esitanud avaldusi sella aasta 18. aprillil lõppeva kasutusperioodi pikendamiseks. Ka ei ole nimetatud põllukultuurid enam Euroopas kasutuses ja ettevõtetel ei ole enam nendega seonduvaid majanduslikke huvisid.

Kõigi viie geenmuundatud põllukultuuri tootjal lasub kohustus kindlustada nende toodetud seemnete täielik kõrvaldamine turult. Kuna see aga ei saa toimuda üleöö, on lubatud nende juhuslik kuni 0,9% sisaldusega esinemine toidu- ja söödaainetes järgmise viie aasta jooksul.
CheckBiotech.Org, 21.03.2007
500000 inimest kutsuti osalema Suurbritannia Biopanka projektis
Erinevate haiguste põhjusi otsiv Suurbritannia Biopanka projekt käivitus, saates kutse osalemiseks 500000 inimesele.

Biopanga projekti käigus uuritakse, intervjueeritakse ja võetakse analüüse poolelt miljonilt Suurbritannia 40-69-aasteselt kodanikult, kelle kohta käivad terviseandmed kogutakse kokku alates nende sünnist. Uuritavate inimeste suur arv, proovide ja terviseandmete pikaajaline kogumine ja säilitamine võimaldavad analüüsida ja välja selgitada erinevate tervislike seisundite tekkepõhjuseid. Projektis osalevate inimeste tervislikku seisundit jälgitakse tähelepanelikult järgmise 30 aasta jooksul.

Biopanga projekt on seotud mitmete populatsioonigeneetika-alaste ettevõtmistega üle maailma ning see on P3G (Public Population Project in Genomics) konsortsiumi liige.

Lisainfo Suurbritannia Biopanga kohta: http://www.ukbiobank.ac.uk
CORDIS News, 21.03.2007
FDA uus reeglistik konsultatiivkomisjonides osalemiseks
USA Toidu- ja Ravimiamet FDA pakkus välja uue, senisest rangema reeglistiku nõuandvates ekspertkomisjonides osalemiseks, et vähendada potentsiaalseid huvide konflikte.

Ekspertkomisjonide otsused on FDA-le soovituslikud, mitte kohustuslikud.

Uus reeglistik keelaks komisjonides hääleõigusega osalemise isikutel, kellel on arutatavas küsimuses potentsiaalsed finantshuvid. Finantshuvide hulka kuuluvad näiteks aktsiad, teadus- ja arendustegevus või konsultatsioonid.

Reeglistik on 60 päeva jooksul avatud avalikkusele kommenteerimiseks.

Reeglistik veebis: http://www.fda.gov/oc/advisory/waiver/coiguidedft.html
US Food and Drug Administration, 21.03.2007
TÜ Tehnoloogiainstituudi keemia arenduskeskus kutsub üliõpilasi
Aeg: 16. aprill 2007 kell 14:00
Koht: TÜ Tehnoloogiainstituudi viies korrus, Nooruse 1, Tartu.

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi keemia arenduskeskus (Nooruse 1) pakub üliõpilastele võimalusi doktori- ja magistritöö tegemiseks keemia ja bioaktiiveste ainete valdkonnas. Tehnoloogiainstituudis on head võimalused kõrgetasemeliseks uurimitööks. Tööks pakume uhiuut aparatuuri uutes ilusates laborites, aktuaalseid teemasid, multidistsiplinaarseid projekte, rahvusvahelist miljööd.

Sellega seoses korraldame infopäeva üliõpilastele. Tutvustame Tehnoloogiainstituuti, esineb meie hea koostööpartner, Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi professor ja keemiaosakonna dekaan Peter Somfai, tutvustatakse siin tehtavat uurimitööd, aparatuuri ja võimalusi, näidatakse maja.

Lisainfo: [email protected]
TÜ Tehnoloogiainstituut, 22.03.2007
Avastati uus potentsiaalne tuberkuloosi ravim
Seenhaiguste raviks ettenähtud tavalistes ravimites leiduvad komponendid võivad osutuda efektiivseks ka tuberkuloosi ravimisel.

Tuberkuloosi põhjustava bakteriga Mycobacterium tuberculosis on nakatunud kuni kolmandik maakera rahvastikust ning tuberkuloos tapab ligi kaks miljonit inimest aastas. Bakter on äärmiselt vastupidav ja võib organismis kaua peituda ilma immuunsüsteemi ärritama. Kui immuunsüsteem mingil põhjusel nõrgeneb, bakter aktiveerub ja põhjustab tuberkuloosi.

M. tuberculosis’e omadusi uurinud teadlased Manchesteri Ülikooli (Suurbritannia) professori Andrew Munro juhtimisel avastasid bakteris 20 erinevat P450 ensüümi, mida tavaliselt leidub vaid kõrgemates organismides. Ka on olemas ensüümile P450 suunatud ja selle tegevust blokeerivad ravimid - asoolravimid, mida laialdaselt kasutatakse seenhaiguste raviks. Laborikatsetes tõestasid teadlased, et erinevad asoolravimid blokeerisid P450 ka tuberkuloosibakterites, põhjustades nende surma.

India teadlased on uuringujärgselt juba näidanud asoolravimi Econasool efektiivsust tuberkuloosiga nakatunud hiirte ravil.

Lisainfo: http://www.nm4tb.org/

EL poolt rahastatud HIV, tuberkuloosi ja malaaria uuringud:
http://ec.europa.eu/research/health/poverty-diseases/index_en.html
CORDIS News, 23.03.2007
Tagasiside:
e-mail:

Sihtasutus Geenikeskus:
Vanemuise 219A, Tartu, 51014
tel: 74201329
e-mail:
veeb: genomics.ee

© 2005, SA Geenikeskus
Esitatud materjale võib reprodutseerida ja levitada viidates SA Geenikeskusele.


Nädalaülevaate
valmimist
toetab: