Sisukord
  • Testosteroon on seotud surmariskiga
  • Sõjameeste värvist vähiravimiks
  • Monsanto ostab Delta&Pine'i
  • Põhja-Eesti Regionaalhaigla sai kaasaegse vereülekande analüsaatori
  • Tehti kindlaks võimalikud inimevolutsiooni geenid
  • Euroopa loomaarstiteadlaste koorekiht koguneb maaülikoolis
  • Pikaealisuse geenid tõrjuvad vähki
  • Häbistatud kloonimisekspert on tagasi laboris
Testosteroon on seotud surmariskiga
Madala testosteroonitasemega üle 40-aastastel meestel on suurem tõenäosus surra, selgub USA teadlaste poolt läbi viidud uuringust.

Washingtoni Ülikooli ja Veteranide Assotsiatsiooni Puget Health Care System'i (Seattle) teadlased uurisid 858 üle 40 aasta vanust sõjaveterani, kelle testosteroonitaset mõõdeti ajavahemikul 1994-1999 vähemalt kaks korda ning kelle haigulugusid uuriti jätkuvalt 2002. aastani. 2003. aastaks oli surnud 20,1% normaalse, 24,6% kõikuva ning 34,9 madala testosteroonitasemega meestest, st madala testosteroonitasemega meestel (keda oli uuritute koguarvust 19%) oli 88% suurem tõenäosus surra võrreldes normaalse hormoonitasemega meestega.

Ent Royal Free Hospital Londonis (Suurbritannia) endokrinoloogiaprofessor Pierre Bouloux väidab, et Veteranide Assotsiatsiooni haiglate patsiendid moodustavad vaeseima osa USA elanikkonnast ning seetõttu ei ole andmed üldistatavad kogu elanikkonnale.

Ka uuringu juhi Molly Shoresi sõnul tuleb madala testosteroonitaseme ja surmariski vaheliste põhjuslike seoste väljaselgitamiseks läbi viia edasisi ulatuslikumaid uuringuid.
BBC News, 14.08.2006
Sõjameeste värvist vähiravimiks
Filmist Braveheart tuntud keskaegsete šoti vabadusvõitlejate siniste näomaalingute värvi allikas sinerõigas võib itaalia teadlaste andmetel osutuda tõhusaks relvaks võitluses vähi vastu.

Nimelt on selgunud, et kindlatel tingimustel toodab sinerõigas (Isatis tinctoria) hämmastavates kogustes glükobrassitsiini (ik glucobrassicin), mida peetakse mitmete taimede, sh brokoli, vähivastaste omaduste põhjustajaks. Teadlaste andmetel võib sinerõigas toota enam kui 60 korda rohkem ja palju puhtamal kujul glükobrassitsiini kui brokoli.

Teadlased väetasid katsetaimi täiendavalt lämmastik- ja sulfaatväetistega, kuna nii lämmastik kui väävel on glükobrassitsiini olulised koostisosad. Samuti kahjustasid nad sinerõika lehti imiteerimaks kahjurputukate rünnakut, kuna glükobrassitsiin on ka osa taime putukatõrjesüsteemist. Tulemuseks oli ligi neljakordne glükobrassitsiini taseme tõus võrreldes väetist mittesaanud ja kahjustamata taimedega. Taime kuivaine massist moodustas glükobrassitsiin üle 1%.

Teadlaste jaoks võib see tähendada seda, et lõpuks on neil kasutada piisavalt suhteliselt odavat glükobrassitsiini selgitamaks välja selle vähivastase toime tagamaid. Ja põllupidajatele võib see tähendada uut potentsiaalset turgu.
New Scientist, 14.08.2006
Monsanto ostab Delta&Pine'i
Laiendamaks turgu, ostab väetiste ja geneetiliselt modifitseeritud seemnete suurtootja Monsanto puuvillaseemnete tootja Delta&Pine'i 18 miljardi krooni (1,5 miljardi USA dollari) eest.

Monsanto tegevdirektori Hugh Granti sõnul on Delta&Pine puuvilla geneetikas väga tugev ning liit Monsantoga aitab seda veelgi tugevdada.

Mõlema ettevõtte juhatused on ühinemise heaks kiitnud, selle lõpule viimiseks on vaja veel aktsionäride nõusolekut ning kontrolli, et ei tekiks monopoolses seisundis olevat ettevõtet.
AP via Yahoo News, 15.08.2006
Põhja-Eesti Regionaalhaigla sai kaasaegse vereülekande analüsaatori
Põhja-Eesti Regionaalhaigla vereteenistus sai ligi 1,2 miljonit krooni maksva uue immuunohematoloogilise analüsaatori, mis on esimene omataoline Baltimaades.

Uue analüsaatori rakendamisega loodi Eestis esmakordselt kogu haiglale senisest täpsemad kvaliteetsete verekomponentide ülekande tingimused, teatas haigla. Analüsaatori ID GelStation Classic abil on võimalik teha kõiki vereülekandega seotud analüüse, sealhulgas patsiendi veregrupi ja reesusfaktori määramist ning antikehade olemasolu tuvastamist.

Analüsaatori töö usaldusväärsuse tagab sisseehitatud enesekontrolli programm, mille abil alustamist aparaat enne töö kõikide elektrooniliste elementide korrasolekut kontrollib. Vigade vältimiseks on kasutuses ka automaatselt toimiv sisemine standardproovidega kvaliteedikontroll. Kogu süsteem on arvuti poolt juhitav ning analüüside tulemused edastatakse otse vereteenistuse infosüsteemi.

Analüsaator on asendamatu abivahend ka massiõnnetuste ja looduskatastroofide korral, kui on vajalik suure hulga vereülekannete kiire tegemine.

Lisaks sai haigla vereteenistus enda käsutusse ruumid, kus tagatakse säilitustingimused eriti tundlikele verekomponentidele.

Regionaalhaigla laboratooriumi vereteenistus on Eesti suurim raviasutust teenindav üksus.
Postimees, 16.08.2006
Tehti kindlaks võimalikud inimevolutsiooni geenid
USA, Belgia ja Prantsusmaa teadlased tegid koostöös kindlaks 49 inimese DNA piirkonda, mis on oluliselt muutunud pärast inimese evolutsioonilist lahknemist šimpansist, ent on püsinud enne lahknemist pikka aega muutumatuna.

Need nn "inimkiirendatud piirkonnad" (ik human accelerated regions - HAR) ilmutavad suurt geneetilist aktiivsust. Neist kõige aktiivsemas piirkonnas HAR1 on viimase 6 miljoni aasta jooksul, mil inimesed šimpansitest lahknesid, toimunud muutused 18-s nukleotiidis 118-st. Eelneva 310 miljoni aasta jooksul, mis eraldab šimpnsi evolutsioonilist lahknemist kanast, on muutused selles piirkonnas toimunud aga ainult kahes nukleotiidis.

Rahvusvahelise töögrupi juhi David Haussleri (California Ülikool, Santa Cruz) sõnul viitavad andmed sellele, et HAR1 võib olla seotud inimaju arengu kriitiliste etappidega looteperioodil. Kuna HAR1 on osa hiljuti avastatud geenist HAR1F, siis võib selles geenis peituda ka üks inimaju evolutsiooni võtmeid.

Paraku ei oska teadlased veel täpsemalt kirjeldada HAR1 täpsemaid funktsioone ja toonitavad ka ülejäänud 48 "inimkiirendatud piirkonna" täiendava uurimise vajadust.
Yahoo News, 16.08.2006
Euroopa loomaarstiteadlaste koorekiht koguneb maaülikoolis
24. ja 25. augustil leiab Eesti Maaülikoolis aset rahvusvaheline koduloomade reproduktsiooni-alane sümpoosion.

Arvult seitsmeteistkümnes üle-Euroopaline koduloomade tiinusele, sünnitusele ning sünnitusjärgsele kohtlemisele ja -ravile keskenduv kokkusaamine toimub maaülikooli Zoomedicumi ruumes.

Sümpoosioni korraldaja professor Kalle Kase sõnul on üritus väga esinduslik nii ettekannete kui ka osalejate poolest. Temaatiliste ettekannetega astuvad üles näiteks Hans Kindahl Uppsalast, Marcel Taverne Utrechtist, Thomas Janowski Olsztynist, Christina Veronesi Milaano ülikoolist ning mitmed teised Euroopa tuntud veterinaarid. Lisaks Euroopa kolleegidele saab kuulata ettekandeid ka maaülikooli teadlaste Andres Waldmanni, Piret Kalmuse ning Jaak Samarüüteli esituses.

Lähem informatsioon:
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor Kalle Kask, tel. 5240705.
Eesti Maaülikool, 17.08.2006
Pikaealisuse geenid tõrjuvad vähki
Eluiga pikendavad geneetilised mutatsioonid võivad aidata ka kasvajate vastu, näitas ümarussidel läbi viidud uuring.

California Ülikooli (San Francisco, USA) teadlased eesotsas Cynthia Kenyoniga uurisid pikaealisust põhjustavate mutatsioonide seost vähiga, kasutades selleks pisikest ümarussi Caenorhabditis elegans, kellel on võimalik kindlate mutatsioonide abil pikendada eluiga. Inaktiveerides näiteks insuliini tootmist reguleeriva geeni daf-2, kahekordistub ümarusside eluiga - 17 päevalt 35 päevani.

Kõigepealt vaigistasid teadlased ussikesel vähki summutava geeni gld-1, mis põhjustas neil sugunäärme rakkudee kiire paljunemise ning vähkkasvaja moodustumise, mis tappis ümarussid 9 päevaga.

Viies haigestunud loomadel läbi eluiga pikendavaid geenmutatsioone, pikenes eluiga kõigil juhtudel võrreldes normaalsega ja aeglustus vähkkasvaja areng. Daf-2 näite puhul ei olnudki selline seos eriti üllatav, kuna varasemalt on teada insuliini taseme alandamise mõju vähkkasvaja arengu aeglustumisele rottidel. Ent hämmastav oli eluea pikenemine kõigi mutatsioonide puhul.

Uuringu tulemused viitavad võimalusele, et kasvajarakud on üldiselt tundlikumad pikaealisust põhjustavatele geenmutatsioonide toimele kui tavalised rakud. Seega võib tulevikus mõningate vähiravimite võimalikuks kõrvalnähuks olla ka eluea pikenemine.

Teadlased loodavad ka, et nende töö võimaldab välja selgitada, miks vanemad loomad on vähile oluliselt vastuvõtlikumad kui noorloomad.
Nature News, 17.08.2006
Häbistatud kloonimisekspert on tagasi laboris
Häbistatud Lõuna-Korea kloonimisekspert Woo Suk Hwang, kellele on esitatud süüdistus seoses võltsitud tüviraku-uuringutega, on asutanud uue labori, mis keskendub eelkõige liikidevahelisele organite siirdamisele.

Seoulis paiknev Suam Biotechnology Institute Foundation, mis on asutatud Hwangi ja ühe meditsiiniettevõtte poolt käesoleva aasta juulis, sai heakskiidu ka Lõuna-Korea teadus- ja tehnoloogiaministrilt. Ministri pressiesindaja sõnul ei olnud ministril seaduslikku alust asutuse loomist keelata.

Hwangi uus labor kavatseb ministeeriumi andmetel keskenduda geneetiliselt modifitseeritud loomaorganite tootmisele, mida oleks võimalik kasutada siirdamiseks inimesele.

2006. a. jaanuaris keelati Hwangil igasugune uurimistöö, mis kasutab inimese munarakke.
New Scientist, 18.08.2006
Tagasiside:
e-mail:

Sihtasutus Geenikeskus:
Vanemuise 219A, Tartu, 51014
tel: 74201329
e-mail:
veeb: genomics.ee

© 2005, SA Geenikeskus
Esitatud materjale võib reprodutseerida ja levitada viidates SA Geenikeskusele.
Nädalaülevaate
valmimist
toetab: