Sisukord
  • Tartu 2005. a. parimad ettevõtjad
  • Thermo Electron ostab Fisher Scientificu
  • Vähile resistentne hiir viitab uutele võimalustele vähi ravil
  • Eesti Geenivaramu jätkab!
  • FDA kiitis heaks uue suitsetamisest loobuda aitava ravimi
  • Kohv kaitseb südamehaiguste eest: uuring
  • Ventria Bioscience tekitab riisist ravimi tootmise plaanidega furoori
Tartu 2005. a. parimad ettevõtjad
Tartu linnavalitsus kinnitas konkursi "Parim ettevõtja 2005" võitjad. Sel aastal osales konkursil kokku 56 ettevõtjat.

Silmapaistvamaid saavutusi ja töötajasõbralikkust hindas komisjon, mis tunnistas möödunud aasta silmapaistvama saavutuse preemia vääriliseks AS Asper Biotech-i, mis lanseeris 2005. aastal spetsiaalse silmahaiguste geneetiliste testide kaubamärgi Asper Ophthalmics. Selle kaubamärgi all pakutakse viite geneetilist testi, klientide arv on mitmekordistunud ning kliente on kõigist Euroopa riikidest, USAst, Brasiiliast, Austraaliast, Lähis-Ida riikidest ning mitmetest Aasia riikidest.

Eraldi tunnustati ka parimat Tartu Teaduspargi ettevõtjat. Edukaimaks arendustegevusele suunatud ettevõtjaks Tartu Teaduspargis oli OÜ Solis BioDyne. biotehnoloogia ettevõte, mis tegeleb DNA polümeraaside tootmisega.
Tartu linnavalitsus, 08.05.2006
Thermo Electron ostab Fisher Scientificu
Thermo Electron Corp. kavatseb oma tervishoiuseadmete tootmisportfelli laiendamise ja kulude kokkuhoiu eesmärgil osta Fisher Scientific International Inc., makstes selle eest 130 miljardit eesti krooni (10,6 miljardit USA dollarit).

Ühendettevõtte, mille peakorter hakkaks paiknema Walthamis (Massachusetts, USA), nimeks saaks Thermo Fisher Scientific Inc. ning selle 2007. a. müügitulu oleks enam kui 110 miljardit krooni ning eeldused kiiremaks arenguks.

Tehing tooks kaasa enam kui 2,4 miljardi kroonise kokkuhoiu tootmiskulude optimeerimise ja administratiivkulude kokkuhoiu arvelt. Ka laieneb ühendettevõtte tootevalik, ulatudes labori klaasilõikajast kuni ravimitestide komponentideni.

Tehing iseloomustab hästi kogu meditsiiniseadmete tootmise sektoris praegu valitsevat ettevõtete konsolideerumistrendi.
Reuters, 08.05.2006
Vähile resistentne hiir viitab uutele võimalustele vähi ravil
Vähile resistentse hiirest pärit valged verelibled annavad loomuliku immuunsuse vähi vastu, mida peaks olema võimalik ära kasutada uudsete vähiravi meetodite väljatöötamiseks.

USA teadlaste poolt läbiviidud uuringu eesmärgiks oli uurida vähi levimise taga olevaid bioloogilisi protsesse.

Uuringu osana süstiti hiirtele virulentsete kasvajate rakke. Üllatuslikult ei arenenud ühel hiirel aga ühtegi kasvajat, seda vaatamata asjaolule, et hiirele süstiti kasvajarakke hulgal, mis moodustas 10% loomakese kehakaalust. Edasised analüüsid näitasid, et immuunselt hiirelt pärit valgeverelibled kutsusid esile vähirakkude tsütolüüsi, hävitades ka kõige agressiivsemaid vähivorme. Äärmiselt oluline oli asjaolu, et terved koed jäid puutumata ning "normaalsetel" hiirtel arenes välja eluaegne immuunsus kasvajate vastu.

Paljundades immuunset hiirt selgus, et 50% tema järglasest omasid samasugust loomulikku vähiresistentsust.

Uurimisgrupi juhi dr Zhen Cui (Wake Foresti Ülikool, USA) sõnul on tegu tõeliselt tähelepanuväärse nähtusega, mis vajab kinnitust ka teiste uurimisgruppide poolt. Seni ei ole analoogilisi uuringuid nende erakordsete omadustega hiirte vähesuse tõttu mujal tehtud.
MedIndia, 09.05.2006
Eesti Geenivaramu jätkab!
Nelja ministeeriumi, Eesti Geenivaramu ja Tartu Ülikooli spetsialistide töö tulemusena valmis tegevuskava, mille kohaselt jätkab Eesti Geenivaramu tegevust Tartu Ülikooli asutusena.

Nimetatud tegevuskavale andis käesoleva aasta 20. aprillil oma heakskiidu ka Vabariigi Valitsus. Kava näeb ette Eesti Geenivaramu andmekogu suurendamise kuni 100 000 geenidoonorini aastatel 2007-2010. Eesti Geenivaramu baasrahastamise kindlustab edaspidi Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti riik.

Eesti Vabariigi Valitsuse 04. mai otsusega eraldati Eesti Geenivaramu 2006. aasta kulude katteks, s.o. Geenivaramu säilitamiseks ja pidamiseks, ligi 5,3 miljonit krooni.

Eesti Geenivaramu jätkab plaanipäraselt käimasolevate rahvusvaheliste projektide tegevusi, kaasa arvatud "Päriliku vähi ennetusmeetmete arendusprojekt Eestis ja Lätis", mille raames on Valgamaa perearstid alustanud populatsioonipõhise sõeluuringu läbiviimist. Kinnitatud tegevuskava kohaselt tehakse ettevalmistusi andmekogumise jätkamiseks.
SA Eesti Geenivaramu, 10.05.2006
FDA kiitis heaks uue suitsetamisest loobuda aitava ravimi
USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) kiitis heaks Pfizeri uue suitsetamise mahajätmist kergendava ravimi, mis aitas aasta jooksul loobuda suitsetamisest 20% loobuda soovijaist.

Maailma suurim ravimitootja Pfizer loodab Chantixi nimelise ravimiga taastada oma viimasel ajal vähenema hakanud sissetulekuid, lootes 2010. aastal Chantixi müügiga teenida 15 miljardit krooni.

Chantix mõjutab aju suitsetamisega seotud piirkondi, kergendades suitsetamise mahajätmise kaasnähtusid ning blokeerib suitsemist taasalustades sigarettidest pärit nikotiini efekti.

Kahes võrdlevas uuringus võrreldi Chantixi mõju GlaxoSmithKline poolt toodetava Zybani omaga. 12 nädala jooksul loobusid suitsetamisest Chantixi kasutajatest 44% ning Zybani kasutajatest 30%. Enne ravi suitsetasid katsetes osalejad keskmiselt 21 sigaretti päevas.

Aasta pärast olid erinevused oluliselt väiksemad: endiselt ei suitsetanud katsetes osalenutest 22% Chantixi ning 16% Zybani kasutajatest. Siiski oli mõlemal juhul efekt suurem kui platseeboravimit kasutanutel, kelle puhul ei suitsetanud aasta möödudes 10% katsetes osalenutest.

FDA kõrge ametniku dr Scott Gottliebi sõnul on suitsetamine, mis põhjustab mitmeid vähi vorme ning kopsude ja südame kroonilisi haigusi, kõige hõlpsamini ärahoitavam surma põhjus USA-s.
Reuters, 11.05.2006
Kohv kaitseb südamehaiguste eest: uuring
Üks kuni kolm tassi kohvi päevas kaitseb nii südamehaiguste kui ka infarkti eest, vahendab Postimees.

Kuigi varasemate uuringute andmetel tekitab kohvi joomine mitmeid terviseprobleeme, siis Iowa osariigi 27 000 vanemaealise naise uurimine 15 aasta vältel näitas, et kohv võib organismile kasulik olla.

Keskmiselt kohvi tarbivatel naistel vähenes veresoonkonna haigustesse haigestumise risk 30 protsendi võrra.

Kohvitarbijate analüüs näitas veel seda, et inimesed võivad antioksüdantide päevasest vajadusest 60 protsenti saada kohvist. Antioksüdandid kaitsevad rakke hävimise eest ning leevendavad arterite kitsenemisest tekkivat põletikku.

Kohvis leidub nii kofeiini kui ka polüfenoole. Polüfenoole on ka punases veinis ning ka need ained vähendavad südamehaigustesse haigestumist.

Iowa uurijad viitasid ka Shotimaal tehtud 11 000 kohvijooja uuringule, mille kohaselt aitab kohvi joomine ennetada mitmeid surmaga lõppevaid haigusi.

Arstide arvates tuleks kõike ikka mõõdukalt tarbida, liiga palju ja ka liiga vähe pole hea.
Postimees, 12.05.2006
Ventria Bioscience tekitab riisist ravimi tootmise plaanidega furoori
Ventria Bioscience'i plaanile toota riisist ravimit väikelaste kõhulahtisuse vastu on palju mõjuvõimsaid vastaseid. Põhjus seisneb asjaolus, et ravimi tootmiseks kasutatakse inimgeeni sisaldavat geneetiliselt modifitseeritud (GM) riisi.

Erinevad keskkonnaühendused, toidutootjate ühendused ning tuhanded põllumehed kritiseerivad Ventriat valdavalt testimata tehnoloogia kasutamise ning GM riisi avamaal kasvatamise eest, mis võib nende arvates ohustada traditsioonilisi ning geneetiliselt modifitseerimata põllukultuure, segunedes ning muutes nende söömise tervisele ohtlikuks.

Kõigest 16 töötajaga Ventria poolt loodud GM riis toodab kahte inimese rinnapiimas, süljes ja pisarates leiduvat valku, mis vähendavad arengumaades ühe peamise väikelaste surma põhjustava haiguse - kõhulahtisuse raskust ning kestvust.

Vaatamata vastuseisule loodab Ventria veel sel aastal USA Toidu- ja Ravimiametilt (FDA) saada heakskiidu oma kõhulahtisuse vastasele pulbrile. Heakskiitu ei taotle Ventria pulbrile mitte kui ravimile, vaid kui meditsiinilisele toidule, mis vabastab ettevõtte kohustusest viia läbi pikad ja kulukad inimkatsed.

Ventria loodab tulevikus oma GM valgupulbrit lisada juba olemasolevatele väikelapsetoitudele. USA seaduste kohaselt ei pea GM koostisaineid sisaldav toiduaine olema eraldi märgistatud.
Yahoo News, 14.05.2006
Tagasiside:
e-mail:

Sihtasutus Geenikeskus:
Vanemuise 219A, Tartu, 51014
tel: 7381898
e-mail:
veeb: genomics.ee

© 2005, SA Geenikeskus
Esitatud materjale võib reprodutseerida ja levitada viidates SA Geenikeskusele.
Nädalaülevaate
valmimist
toetab: