Sisukord
  • GM puuvill annab sama saagi väiksema mürgikulu juures
  • Töötati välja maailma detailsem mikroskoop
  • Biogen Idec ostab Conforma
  • Valitsus eraldas geeniproovide säilitamiseks 5,3 miljonit
  • Edukalt külmutati ja säilitati sea GM embrüoid
  • Teadlased konstrueerisid "autistliku" hiire
  • Anti välja esimesed "Euroopa aasta leiutaja" auhinnad
  • Foolhape soodustab kaksikute sündi kunstlikul viljastumisel
GM puuvill annab sama saagi väiksema mürgikulu juures
GM puuvilla kasvatavad farmerid saavad sama saagi, ent kasutavad vähem keemilisi putukatõrjevahendeid ning säilitavad putukate bioloogilise mitmekesisuse, selgus Arizonas läbi viidud uuringus.

Tegu on esimese ulatusliku uuringuga, mille käigus uuriti samaaegselt, kuidas geneetilislt modifitseeritud (GM) Bt-puuvilla kasvatamine mõjutab saagikust, pestitsiidide kasutust ning putukate bioloogilist mitmekesisust. Uuringu tulemuste näol on tegu vaieldamatult heade uudistega keskkonna jaoks.

Bt-puuvilla on geneetiliselt muudetud, et see toodaks puuvilla olulisimat kahjurit roosat puuvillakupraussi (ik pink bollworm) tapvat looduslikku mürki Bt-toksiini.

Bt-puuvilla hakati Arizonas kasvatama 1996. a. ning praeguseks kasvatatakse seda juba poolel puuvilla all olevast pinnast.

Arizona Ülikooli (Tuscon, USA) teadlased eesotsas dotsent Yves Carricre'iga uurisid kahe aasta jooksul 81 puuvillapõldu kogupindalaga 6600 km2. 40-l põllul kasvatati tavalist geneetiliselt modifitseerimata puuvilla, 21-l põllul kasvatati BT-puuvilla ning 20-l herbitsiidikindlat Bt-puuvilla.

Uuringu tulemusena selgus, et kokkuvõttes ei erinenud erinevate puuvillade saagikus omavahel oluliselt. Bt-puuvilla suurema saagikuse kompenseeris putukatõrjevahendite laialdasem kasutamine tavalise puuvilla põldudel.

Samuti ei mõjutanud puuvilla tüüp putukate bioloogilist mitmekesisust, küll mõjutasid seda muu hulgas pinnase liivasisaldus, putukatõrjevahendite kasutamine ning põldu ümbritsevate taimede liigiline koosseis.
CheckBiotech.Org, 02.05.2006
Töötati välja maailma detailsem mikroskoop
Briti teadlaste poolt välja töötatud uudne unikaalne mikroskoop annab võimaluse näha ainete kolmemõõtmelist mikroskoopilist struktuuri ja keemilist koostist enneolematu detailsusega, näidates materjalide muutumist ajas, mõjustatuna nt temperatuurist, niiskusest jt keskkonnatingimustest.

Sarnaselt mitmetele teistele mikroskoopidele kasutab ka uudne mikroskoop röntgenkiiri, saamaks informatsiooni objekti struktuuri kohta kuni mikronilise täpsusega. Kolmemõõtmelise kujutise saamiseks kombineeritakse omavahel erinevate nurkade alt võetud kahemõõtmelisi kujutisi. Unikaalseks teeb uue mikroskoobi võime välistada defektid kahemõõtmelistes kujutistes pikselite kaupa, mis võimaldab toota suurema ja selgema koondkujutise. Võrreldes teiste meditsiinis kasutatavate mikroskoopidega võimaldab uus mikroskoop näha asju palju detailsemalt.

Uue mikroskoobi paljude kasutusalade hulka kuuluksid näiteks luukoe muutumine osteoporoosi puhul, metallide mehaanilise omaduste uurimine mikroskoopilisel tasandil ning kivistunud fossiilide detailne uurimine ilma neid kahjustamata.

Kuue briti ülikooli teadlastest koosneva uurimisgrupi juhi, Londoni Ülikooli professori Jim Eliotti sõnul võib uudse mikroskoobiga uurida ükskõik milliste materjalide koostist. Hetkel tegelevad teadlased täiendavate rahastamisvõimaluste leidmisega mikroskoobi edasiseks arendamiseks.
Chemical Online, 02.05.2006
Biogen Idec ostab Conforma
Biogen Idec Inc. ostab vähiravimite tootja Conforma Therapeutics Corp. 1,9 miljardi krooni (150 miljoni USA dollarit) eest.

Oma eksperimentaalsete ravimite tootmist laiendada sooviv Biogen võib maksta Conformale kindlate tootearendusetappide eduka läbimise puhul täiendavalt veel kuni 1,3 miljardit krooni (100 miljonit USA dollarit). Hetkel on Conformal eksperimentaalsete vähiravimite varases arendusfaasis kaks ühendit.

Tehing peaks lõpetatama 2006. a. teises kvartalis.
Reuters, 03.05.2006
Valitsus eraldas geeniproovide säilitamiseks 5,3 miljonit
Valitsus eraldas reservist sotsiaalministeeriumile Eesti Geenivaramu koeproovide säilitamiseks 5 294 000 krooni, vahendab Postimees.

Valitsuskabineti 20. aprilli nõupidamisel nõustuti sotsiaalminister Jaak Aabi poolt esitatud ettepanekuga likvideerida Sihtasutus Eesti Geenivaramu ja anda selle varad üle Tartu Ülikoolile.

Eesti Geenivaramu liitmist Tartu Ülikooliga on toetanud ka valitsust nõustav teadus- ja arendusnõukogu.
Postimees, 04.05.2006
Edukalt külmutati ja säilitati sea GM embrüoid
Missouri Ülikooli (Columbia, USA) teadlased on töötanud välja tehnoloogia in vitro loodud sea GM embrüote külmutamiseks ja säilitamiseks. Pärast ülessulatamist ja surrogaatemasse siirdamist sündisid osadest embrüotest uute geneetiliste omadustega elus põrsad.

Sea embrüote külmutamine ja säilitamine on keeruline, kuna tänu nende kõrgele lipiididesisaldusele on need äärmiselt külmatundlikud. In vitro loodud embrüote puhul on seda peetud veelgi komplitseeritumaks.

Professor Randall Pratheri juhitud uurimisgrupp eemaldas viljastamata munarakkudest lipiidid enne neisse isase sea lihasrakkudest pärit geneetilise info lisamist. Lihasrakkudesse oli eelnevalt lisatud rasvhapete sisaldust kudedes reguleeriv geen. Saadud 163 embrüot külmutati blastotsüsti staadiumis.

Üles sulatatuna siirdati embrüod kahele emisele, kellest ühel sündis 2 ja teisel 8 põrsast. Testid tõendasid ka modifitseeritud geneetilise materjali edasikandumist.

Ehkki saadud tulemus näitab teadlaste arvates protseduuri paikapidavust, on tehnoloogia kontrollimiseks vaja teha veel täiendavaid katseid.

Kuna sea füsioloogia on lähedane inimese omale, siis võimaldab geneetiliselt modifitseeritud sea embrüote kasutusevõtt luua sobivate geenidega sigu, keda saab edukalt kasutada biomeditsiinilistes uuringutes inimmudelite asemel.
CheckBiotech.Org, 04.05.2006
Teadlased konstrueerisid "autistliku" hiire
Texase Ülikooli (USA) teadlased teatasid "autistliku" hiire konstrueerimisest. See avastus võib aidata selgitada ka autismi põhjusi inimestel.

Inaktiveerides hiirte ajus Pten geeni, hakkasid hiired käituma sarnaselt autistlike lastega. Tavaliselt sotsiaalsed hiired ilmutasid sama vähe huvi teiste hiirte nagu elutute ja liikumatute objektide vastu, käitudes analoogiliselt autistlike lastega. Pten geeni elimineerimisel ilmnesid hiirte ajus ka inimeste autismile sarnased füüsikalised muutused.

Töögrupi juhi dr Luis Parada sõnul on nende töö tulemused sammuks edasi selgitamaks ajus, mis põhjustab autistlikku käitumist.

Kuigi ainuüksi Suurbritannias kannatab autismi käes umbes 500000 inimest, ei teata, mis seda haigust põhjustab. Seetõttu on igasugune uus info haiguse tekke ja biokeemia kohta äärmiselt oluline.
NetDoctor, 04.05.2006
Anti välja esimesed "Euroopa aasta leiutaja" auhinnad
3. mail toimus Brüsselis esmakordselt "Euroopa aasta leiutaja" auhindade kätteandmise tseremoonia. Auhinnad anti välja kuues kategoorias ning mitmed auhinna saajad rõhutasid alusuuringute tähtsust oma saavutuste puhul.

Elutöö saavutuse kategoorias pälvis autasu Federico Faggin mikrokiibi leiutamise eest.

Zbigniew Janowicz ja Cornelius Hollenberg said auhinna ettevõtluse kategoorias, töötades välja tehnoloogia, mille abil toota pärmidest vaktsiini b-hepatiidi vastu.

Stephen P.A. Fodor, Michael C. Pirrung, J. Leighton Read ja Lubert Stryer said auhinna väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kategoorias DNA mikrokiibi avastamise eest.

Teadusinstituutide ja ülikoolide kategoorias sai auhinna Peter Grünberg kõvaketta mahtu suurendava magnetefekti avastamise eest.

Uute EL liikmesriikide kategoorias anti auhind John Starrettile, Joanne Bronsonile, John Martinile, Muzammil Mansurile ja David Tortolanile fosfonaatide koostises olevate liitainete uudsete viirustevastaste omaduste kindlakstegemise eest.

Mitte-Euroopa kategoorias said auhinna Larry Gold ja Craig Tuerk, kes avastasid, et nukleiinhapped on võimelised seonduma valguga, et pidurdada teisi, haigusttekitavaid valke.

Muusika ja tantsuga austamisõhtul tsiteeris Euroopa Patendiameti president Alain Pompidou kuninganna Elizabeth II, kelle sõnul tuleks leiutajaid kohelda nagu popstaare.

EL asepresident Günter Verheugen avaldas lootust, et tulevikus on "Euroopa aasta leiutaja" auhind sama ihaldusväärne nagu seda on praegu Nobeli preemia.

Lisainfo: http://www.european-inventor.org/index.php
CORDIS News, 04.05.2006
Foolhape soodustab kaksikute sündi kunstlikul viljastumisel
Foolhappe lisamine toidule võib soodustada kaksikute sündi kunstlikul viljastumisel.

Aberdeeni Ülikooli (Suurbritannia) teadlased dr Paul Haggarty juhtimisel tegid kindlaks, et kui naisele siirdati enam kui üks embrüo, suurenes kaksikute sündimise tõenäosus suuremate foolhappe dooside manustamisel.

Teadlased uurisid 602 naist, kel viidi läbi kunstlik viljastamine ning kes jagati kahte rühma nende toidus sisalduva foolhappe kontsentratsiooni alusel.

Uuringu tulemusena selgus, et suurtes kogustes manustatud foolhape suurendas kaksikute sündimise tõenäosust. Samas ei ilmnenud seost foolhappe annuste ja eduka raseduse vahel.

Teadlaste väitel on nende leiud kooskõlas asjaoluga, et USA-s on kaksikute sünd kunstlikul viljastamisel suurenenud 11-13% pärast seda, kui 1998. a. hakati jahule lisama foolhapet. Sarnane tendents on ilmnenud foolhappe lisamise järel jahule ka Suurbritannias.

Suurendamaks rasestumise tõenäosust, siirdatakse naisele sageli kunstliku viljastamise käigus kaks embrüot. Samas suureneb mitmikute sünni puhul tõenäosus arengudefektide tekkeks. Kui ilmneks, et foolhape soodustaks ka edukat rasedust, võiks edaspidi hakata siirdama ühte embrüot senivaldava kahe embrüo siirdamise asemel.
BBC News, 05.05.2006
Tagasiside:
e-mail:

Sihtasutus Geenikeskus:
Vanemuise 219A, Tartu, 51014
tel: 7381898
e-mail:
veeb: genomics.ee

© 2005, SA Geenikeskus
Esitatud materjale võib reprodutseerida ja levitada viidates SA Geenikeskusele.
Nädalaülevaate
valmimist
toetab: