Sisukord
  • Avati lindude gripi infoportaal
  • Seminar: New technologies and biomedical research...
  • Tehti kindlaks nägemise kaotust põhjustavad geenid
  • Seminar "Geenivaramu roll uute teadmiste saamisel"
  • Janu paneb taime helendama
  • Poola on vastu GM põllukultuuride kasvatamisele
  • MS ravim Tysabri võib naasta turule
  • Snuppy jäi maailma esimeseks kloonitud koeraks
  • Sünteesiti tehislik linnugripiravim Tamiflu
Avati lindude gripi infoportaal
Lindude gripi infoportaalist saavad igakülgset informatsiooni maailmas ja nüüd ka jõuliselt ELis levivast lindude gripist nii tavakodanikud ja linnukasvatajad kui ka ajakirjanikud. Portaal annab ülevaate riigi valmisolekust reageerida võimaliku lindude gripi leviku ning pandeemia korral, annab juhiseid elanikkonnale ja linnukasvatajatele ning jagab täiendavat informatsiooni ajakirjanikele.

Seni ei ole Eestis avastatud ühtegi lindude gripi juhtumit. Samuti ei ole maailmas avastatud ka uut gripiviirust, mis leviks inimeselt inimesele. Aga valmis peame olema mõlemaks – nii riik kui ka selle elanikud!
Põllumajandusministeerium, 06.03.2006
Seminar: New technologies and biomedical research...
GlaxoSmithKline võõrustab Brüsselis 27. märtsil teaduslikku seminari "New technologies and biomedical research: can Europe attract investment and realise benefits for patients?"

Seminaril arutatakse, kuidas arendada Euroopas koostööuuringuteks soodsat keskkonda. Seminari juhatajaks on Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni esimees Giles Chichester, esinejate seas on Euroopa Komisjoni teaduse ja uuringutevolinik Janez Potocnik, GlaxoSmithKline'i teadus- ja arendustegevuse juhataja Tachi Yamada ning Wellcome Trusti direktor Mark Walport.

Seminaril osalemine on kutsetega. Huvist osalemise vastu palutakse teatada e-posti aadressil: [email protected]
CORDIS News, 06.03.2006
Tehti kindlaks nägemise kaotust põhjustavad geenid
Ligi kolm neljandikku maailma ühe enamlevinud pimedaks jäämisega päädiva haiguse – miljonite inimeste pimedaksjäämist põhjustav silma võrkkesta keskosas paikneva kollatähni ehk macula lutea vanusest tingitud degeneratsioon (ADM) - põhjustajateks on vaid kaks geeni.

Sellisele järeldusele jõudsid New York'i Columbia Ülikooli (USA) teadlased Eestist pärit teadlase dr Rando Allikmetsa juhtimisel.

Varasemad uuringud on näidanud, et Factor F nimelise geeni nn riski suurendav variant on suurendanud AMD riski. Kahel kolmandikul selle geenivariandiga inimestel on diagnoositud AMD. Factor F geen kontrollib valgu, mis aitab kaasa inimese immuunreaktsiooni lõpetamisele pärast nakkuse kahjutustamist, sünteesi.

Uuemad uuringud on lisaks Factor F geenile otsinud ka teisi geene, mis oleksid seotud sama immuunreaktsiooniga. 1300 inimest hõlmanud uuring tõi välja teisegi geeni - Factor B - millel on siin samuti oluline roll.

Kui Factor F on immuunreaktsiooni inhibiitor, siis Factor B on vastupidi selle aktivaator. Kuna neil geenidel on üksteist täiendav toime, siis Factor B geeni nn kaitsev variant kaitseb AMD vastu, seda ka juhul, kui inimesel on Factor F geeni AMD riski suurendav variant.

Teadlased tegid kindlaks, et 74% inimestest, kel oli AMD, esines kas Factor F või Factor B või mõlema geeni riski suurendav variant, ent ei esinenud nn kaitsvat varianti.

Dr Rando Allikmets ei tea ühtegi teist komplekshaigust, mille puhul oleks kindlaks tehtud ligi 75% selle geneetilistest tekkepõhjustest.

Tema sõnul on nende leiud olulised, kuna kinnitavad täielikult nende kahe geeni keskset rolli selles spetsiifilises AMD väljakujunemiseni viivas immuunreaktsiooni süsteemis.

Teadlased loodavad, et nende avastus aitab kaasa AMD uute ravivormide väljatöötamisele.
BBC News, 06.03.2006
Seminar "Geenivaramu roll uute teadmiste saamisel"
Aeg: 15. märtsil 2006.a. algusega kell 15.00
Koht: TÜ Tehnoloogiainstituudi I korruse saalis (Nooruse 1, Tartu).

Ettekande peavad SA Eesti Geenivaramu nõukogu esimehe kohusetäitja akad. Richard Villems ja SA Eesti Geenivaramu juhatuse liige prof. Andres Metspalu.

Seminaril antakse ülevaade eesmärkidest, moodustest ja potentsiaalsetest väljunditest teadusuuringute läbiviimiseks ning nende tulemuste kasutamiseks nii rahva tervise probleemide lahendamisel kui bio- ja geenitehnoloogilise ettevõtluse toetamisel.

Registreerumine kuni 14.03.2006. a. Tehnoloogiainstituudi veebilehel oleva vormi kaudu, e-posti teel [email protected] või helistades 737 4800.
TÜ Tehnoloogiainstituut, 07.03.2006
Janu paneb taime helendama
Singapuri Polütehnikumi tudengid aretasid taime, mis hakkab vett vajades helendama.

Tudengid modifitseerisid taime genoomi, kasutades selleks meduusi rohekat fluorestseeruvat värvust reguleerivat geeni, mille tulemusena hakkas GM taim veesisalduse vähenedes helendama.

Palja silmaga on valgust raske näha, ent seda näeb hästi spetsiaalse sensori abil.

Selliste veesisaldusele reageerivate taimede massilisem aretamine võib põllumeestel aidata välja töötada senisest efektiivsemaid niisutussüsteeme.
CheckBiotech.Org, 07.03.2006
Poola on vastu GM põllukultuuride kasvatamisele
Poola valitsus teatas, et nad on vastu geneetiliselt modifitseeritud (GM) põllukultuuride kasvatamisele Poolas, toetades pigem range kontrolli all toimuvat GM toidu importi.

Valitsuse pressiteates öeldakse, et Poola peaks põhimõtteliselt olema riik, mis on vaba GM organismidest. Poola valitsus on vastu GM loomatoidu turustamisele ning GM maisi, rapsi, suhkrupeedi, kartuli ja soja kasvatamisele riigi territooriumil.

Siiski on Poola valmis alustama rangel kontrollil tuginevat GM toidu importi, lubamata selle kohapealset täiendavat ümbertöötlemist.

Hiljuti Greenpeace'i poolt läbi viidud küsitluse tulemusel oli 76% Poola tarbijatest GM põllukultuuride kasvatamise vastu.
CheckBiotech.Org, 08.03.2006
MS ravim Tysabri võib naasta turule
USA Toidu- ja Ravimiameti FDA spetsialistide komisjon soovitas lubada Multiplex sclerosise ravimi Tysabri taas turule, kohustades samas ravimi tootjaid looma registri patsientide järelvalveks ning võimalike kõrvalnähtude jälgimiseks.

Biogen Inc. ja Elan Corp. eemaldasid nende endi poolt toodetava ja turustatava ravimi turult 2005. aasta veebruaris, kui mitmel patsiendil tekkisid kõrvalnähud, mis viisid kahe inimese surmani.

Tysabri on nii Biogen Inc. kui Elan Corp. jaoks äärmiselt oluline ravim: selle müügituluks ennustatakse pärast turule naasmist 700 miljonit USA dollarit (enam kui 9 miljardit krooni) aastal 2010.

Kuigi lõpliku otsuse teeb FDA, on reeglina järgitud spetsialistide komisjoni soovitusi.

Ainuüksi USA-s kannatab Multiplex sclerosise käes umbes 300 000 inimest.
Reuters, 08.03.2006
Snuppy jäi maailma esimeseks kloonitud koeraks
Kuigi enamus Lõuna-Korea teadlase Woo-suk Hwangi teaduslikest "saavutustest" on fabritseeritud, on tema kloonitud afgaani hurt Snuppy siiski maailma esimene kloonitud koer.

Sellele järeldusele jõudis Lõuna-Korea ja USA teadlastest koosnev ekspertkomisjon, viies läbi Snuppy, rakudoonorist "isa" Tai ja asendusema DNA analüüsi.

Kahtlused koera tegelikust kloonimisest tekkisid, kui selgus, et paljud Hwangi teaduslikud tulemused olid täielikult fabritseeritud. Seda suuremastaapset pettust peetakse üheks suuremaks viimasel ajal aset leidnud skandaaliks teaduses.

Ekspertide sõnul näitasid DNA analüüsid, et somaatilise raku DNA abil kloonitud Snuppy on tõepoolest rakudoonori Tai geneetiline kloon.
Reuters via Yahoo News, 08.03.2006
Sünteesiti tehislik linnugripiravim Tamiflu
Tokio Ülikooli teadlane Masakatsu Shibasaki on välja töötanud gripiravimi Tamiflu sünteetilise valmistamise meetodi.

Tamiflu'd peetakse seni efektiivseimaks linnugripi vastaseks ravimiks.

Tamiflu'd taimeekstaktist valmistav Shveitsi suurettevõte Roche ei ole suutnud rahuldada paljude riikide valitsuste poolt antud hiigelsuuri tellimusi. Linnugripi leviala suurenedes on suurenenud ka valitsuste soov varuda suurtes kogustes Tamiflu'd.

Biokeemikust Shibasaki sõnul annab tema välja töötatud meetod võimaluse Tamiflu stabiilseks ja suuremahuliseks tootmiseks, kuna see kasutab taimeekstrakti asemel kergelt kättesaadavat kemikaali 1,4-tsükloheksadieeni. Shibasaki sõnul on nende toode Tamiflu'ga identne ning Tokio Ülikool on alustamas Roche'iga läbirääkimisi võimaliku koostöö osas.

Tokio Ülikool on esitanud patenditaotluse sünteetilisele Tamiflu'le 23. veebruaril.
Nature News, 08.03.2006
Tagasiside:
e-mail:

Sihtasutus Geenikeskus:
Vanemuise 219A, Tartu, 51014
tel: 7381898
e-mail:
veeb: genomics.ee

© 2005, SA Geenikeskus
Esitatud materjale võib reprodutseerida ja levitada viidates SA Geenikeskusele.
Nädalaülevaate
valmimist
toetab: