Sisukord
 • 10 EL riiki on vastu GM toodetele
 • Linnugripp võib olla kardetust ohutum
 • Köharavimid on väheefektiivsed
 • Uurimiskomisjon: Lõuna-Korea tüviraku-uurijad võltsisid kahe teedrajava teadusartikli andmeid
 • Becton Dickinson omandab GeneOhm Sciences
 • GM põllukultuuride pindala suurenes 2005. aastal 11%
 • GM soja kontrollimatu kasvatamine Rumeenias
 • Tavaline ensüüm on abiks vigastatud DNA korrektsel replikatsioonil
 • Taiwanis aretati helendavad sead
 • Pfizer omandab kõik õigused Exubera’le 1,3 miljardi dollari eest
 • EL lubas turustada kolme sorti GM maisi
10 EL riiki on vastu GM toodetele
10 EL riiki - Kreeka, Poola, Portugal, Austria, Luxembourg, Slovakkia, Läti, Leedu, Küpros ja Malta - on vastu geneetiliselt modifitseeritud maisiliini 1507 turustamisele.

Et põllumajandusministrid ei suutnud taas kord vastavat otsust langetada, Euroopa Komisjon peab nüüd otsustama kõige kõrgemal tasandil, kas lubada GM maisi 1507 Euroopa Liidus turustada või mitte.

Maisiliin 1507 on geneetiliselt modifitseeritud, et muuta liin resistentseks kindlatele kahjurputukatele, nende hulgas näiteks Ostrinia nubilalis (varreleedik) ja Sesamia calamistis.
CheckBiotech News, 09.01.2006
Linnugripp võib olla kardetust ohutum
Viirustüve H5N1 poolt põhjustatud linnugripp ei pruugi olla nii ohtlik kui kardetakse, näitab Vietnamis läbi viidud uuring.

Praeguseks on umbes pooled inimesed, kellel on kindlaks tehtud viirustüve H5N1 poolt põhjustatud linnugripp, surnud, mis on hirmutav fakt. Võrdluseks - 1918. aastal möllanud gripipandeemia tappis vaid 3% haigestunutest. See viitab võimalusele, et paljud kergete haigussümptomitega või hoopis ilma väliste sümptomiteta kulgenud haigusjuhud on jäänud avastamata.

Üheks võimaluseks haigestumist kindlaks teha on otsida inimorganismist viirusele antikehi. H5N1 viirustüvega nakatunud inimesi ravinud meditsiinitöötajate sellelaadsed testid on reeglina olnud negatiivsed.

Paraku ei tea teadlased veel, kas haigetelt lindudelt nakkuse saanud inimesed võivad haigust kergemini läbi põdeda. Küll viitavad sellele võimalusele mitmed antikehade leiud inimestelt, kellel ei ole ilmnenud väliseid haigustunnuseid.

Karolinska Instituudi (Rootsi) poolt viidi alates 2003. aastast läbi 45000 inimese terviseuuringud Vietnamis Hanoi lähedal Hay Tay provintsis. Kuigi selles piirkonnas esines 2004. aastal ka linnugripipuhanguid, ei haigestunud ükski uuritav tõsiselt.

Uuringu käigus paluti inimestel kirjeldada eelnevatel kuudel gripilaadseid haigusilminguid ning kokkupuuteid kodulindudega. Teadlased leidsid, et 19-45 aastastel inimestel oli kokkupuutel haigete või surnud kodulindudega kaks korda suurem tõenäosus jääda gripilaadsesse haigusesse võrreldes nendega, kel ei olnud otsest kokkupuudet haigete lindudega.

Uuringute käigus ei kogutud inimestelt vereproove antikehade analüüsiks, ent teadlaste arvutuste kohaselt oleks pidanud esinema uuritavate hulgas umbes 750 kergemat haigusjuhtu.

Teiste ekspertide sõnul ei saa sarnaseid järeldusi aga teha ilma H5N1 antikehade analüüsita. Viiruse antikehade analüüsimine väliselt tervetel inimestel piirkondades, kus on esinenud linnugripi puhanguid, on tegemisel.
NewScientist, 09.01.2006
Köharavimid on väheefektiivsed
American College of Chest Physicians (ACCP) avaldas oma liikmetele juhised, kus öeldakse, et köharavimite efektiivsuse tõestuseks puuduvad kliinilised tõendid.

Nende soovitusel peaksid täiskasvanud inimesed kasutama köha põhjustava limaerituse peatamiseks vanemaid antihistamiine sisaldavaid retseptita ravimeid.

Lastele võib köharavimi tarvitamine olla isegi ohtlik ning reeglina on lastel parem ilma ravimiteta.

ACCP juhiseid koostanud komisjoni juhi Massachusettsi Ülikooli Meditsiinikooli teadlase dr Richard Irwini sõnul on köha peamine põhjus, miks inimesed otsivad meditsiinilist abi. Paraku puuduvad kliinilised tõendid vabamüügis olevate köharavimite efektiivsuse kohta. Küll on aga vanemad antihistamiinidel tuginevad ravimid näidanud köha leevendavat toimet.

Dr Irwini sõnul on köha lastel väga tavaline, ent enamikul juhtudel - kui köha ei ole põhjustatud kopsuhaiguste, keskkonnatingimuste või muude spetsiifiliste tegurite poolt - annab ise järele ilma täiendavat ravi vajamata.

Ekspertide sõnul võib vabamüügiravimite liiga kergekäelises kasutamises peituda ka üks põhjus, miks diagnoosimata kroonilist köha põdevate inimeste arv üha suureneb.

Vabamüügiravimite tootjaid esindava ühenduse Proprietary Association of Great Britain pressiesindaja sõnul otsustab 86% inimestest ise, millal köha ravimitega ravida ning ainult 8% inimestest konsulteerib eelnevalt arsti või apteekriga.
BBC News, 10.01.2006
Uurimiskomisjon: Lõuna-Korea tüviraku-uurijad võltsisid kahe teedrajava teadusartikli andmeid
Lõuna-Korea tüvirakuskandaal on jõudmas lõpule: Seouli Ülikooli uurimiskomisjoni andmetel võltsisid teadlased tahtlikult kahe tüvirakkudega seotud teedrajava artikli andmestikku, ent kloonisid siiski maailma esimese koera.

Teadusmaailmas nimetatakse toimunut üheks suurimaks pettuseks viimase aja teaduses üldse.

Võltsingud puudutavad mainekas teadusajakirjas Science 2004. aastal avaldatud tööd esimeste inimembrüote kloonimisest ja 2005. avaldatud tööd indiviidispetsiifiliste embrüonaalsete tüvirakkude saamisest. Kummalgi juhul ei suutnud autorid esitada tehtu kohta tõendeid. Samuti kasutasid nad oma töödes oluliselt rohkem munarakke kui sellest avalikkust informeeriti.

Läbiviidud DNA analüüs tõestas, et esimese koera - afgaani hurda Snuppy - kloonimine 2005. aastal leidis siiski reaalselt aset.

Komisjon ei esitanud kellelegi süüdistusi andmete võltsimises, jättes selle töö vastavatele uurimisorganitele. Küll aga ütles komisjon, et andmete võltsimine sellisel tasandil kahjustas teaduse alustalasid ning Hwang peab taluma talle osaks saavat suurt häbi.

Hwangi ja tema töögrupi liikmeid võib nüüd lisaks avalikule häbile oodata ka kriminaalsüüdistus seoses riiklike vahendite ebaeesmärgipärase kasutamisega.
Reuters via Yahoo News, 10.01.2006
Becton Dickinson omandab GeneOhm Sciences
Becton Dickinson omandab GeneOhm Sciences 245 miljoni USA dollari eest.

Biomeditsiiniettevõte Becton Dickinson tegeleb ulatuslikult meditsiinivarustuse ja diagnostikavahendite tootmise ja turustamisega. GeneOhm tegeleb molekulaardiagnostika seadmetega, mis on mõeldud tervishoiuga seotud nakkusi põhjustavate bakterite avastamiseks.

Becton Dickinsoni esindaja sõnul annab GeneOhmi omandamine neile juurdepääsu kiirelt arenevale tervishoiuga seotud nakkusi põhjustavate bakterite vastasele turule.

GeneOhmi ülevõtmine peaks teoks saama selle aasta märtsi lõpuks.
GenomeWeb News (vajalik tasuta registreerumine), 10.01.2006
GM põllukultuuride pindala suurenes 2005. aastal 11%
Maa pindala, mida kasutatakse geneetiliselt modifitseeritud põllukultuuride kasvatamiseks, suurenes 2005. aastal 11%, teatas International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA).

2005. aastal kasvatasid 8,5 miljon farmerit 21-s riigis geneetiliselt modifitseeritud (GM) põllukultuure 90 miljonil hektaril, millest 60% kasvatati herbitsiididekindlat soja.

ISAAA presidendi Clive Jamesi sõnul näitab GM põllukultuure kasvatavate riikide ja ka kogupindala suurenemine GM taimedega seonduvaid majanduslikke, keskkondlikke ning sotsiaalseid hüvesid.

Samuti aitab Jamesi väitel eriti just GM riisi kasvatamine leevendada ka sadade miljonite inimeste vaesust ja alatoitumust.
AFP via Yahoo News, 11.01.2006
GM soja kontrollimatu kasvatamine Rumeenias
Greenpeace Internationali aruande põhjal on geneetiliselt modifitseeritud (GM) soja kasvatamine Rumeenias väljunud kontrolli alt.

Rumeenias on suurim pindala põllumaad Euroopa riikide seas, kus kasvatatakse GM põllukultuure. 2005. aastal kasvatati seal soja 136,4 tuhandel hektaril, millest ainult 85 tuhat ha oli ametlikult registreeritud GM sojana. Erinevatel hinnangutel võib GM soja all tegelikult olla kuni 90% kogu soja all olevast põllumaast.

2005. a. augustis viis Greenpeace koos Umweltbundesamt'i (Austria) laboritega läbi kasvatatava soja geneetilise analüüsi, mis näitas, et GM soja (või GM sojaga saastunud kultuure) kasvatatakse tõepoolsest üle terve Rumeenia.

Kuigi riiklikul tasandil on olemas vastavad registrid, ei kontrolli nende täitmist keegi. Veelgi enam - juba varasemalt on Greenpeace teinud Rumeenias kindlaks GM kartulite ja ploomidega korraldatavaid eksperimente, millel puudusid vastavad load. Ka on tavaline, et farmerid deklareerivad GM soja kasvatamise oluliselt väiksemal pinnal kui tegelikkuses.

Põhiteguriteks sellise olukorra kujunemisel peetakse riikliku seadusandluse nõrkust ning vastava järelvalve täielikku puudumist - Rumeenias pole ühtegi sertifitseeritud laborit, mis tegeleks GM põllukultuuride analüüsimisega. Ka ei ole USA biotehnoloogiahiiu Monsanto poolt toodetud GM Roundupikindel soja, mida Rumeenias laialdaselt kasvatatakse, leidnud EL heakskiitu.

Ja kõik see, mida kirjeldab oma aruandes Greenpeace, toimub riigis, mis valmistub 2007. aastal Euroopa Liitu astuma...
Greenpeace International, 11.01.2006
Tavaline ensüüm on abiks vigastatud DNA korrektsel replikatsioonil
Tehti kindlaks juba 25 aastat tuntud ensüümi funktsioon - olla abiks vigastatud DNA korrektsel replikatsioonil.

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (USA) teadlased eesotsas HHMI professori Graham Walkeriga tegid kindlaks ühe tavalisema DNA kahjustusele reageeriva valgu - BinB DNA polümeraasi - funktsiooni, mis on teadlasi vaevanud juba alates ensüümi avastamisest 25 aastat tagasi. Kuna seda leidub praktiliselt igas organismis, pidasid teadlased BinB DNA polümeraasi eluliselt oluliseks, ent polnud siiani suutnud leida sellele funktsiooni.

DNA on igapäevaselt toksiliste kemikaalide, ainevahetuse kaassaaduste, päikesepaiste ja teiste keskkonnatingimuste mõju all, mis põhjustavad DNA ahelas vigu, millest valdav enamus küll kiiresti parandatakse.

Ent osad DNA kahjustused jäävad parandamata. Teadlased tegid kindlaks, et BinB DNA polümeraas vastutab kahjustatud DNA korrektse replikatsiooni eest juhul, kui vigastatud on G-nukleotiid (guaniin).

Kuigi BinB DNA polümeraas ise reaalselt ei paranda kahjustunud nukleotiide, võimaldab see siiski replikatsiooni käigus ära tunda vigase G-nukleotiidi ja lisada uude ahelasse C-nukleotiid (tsütosiin). Huvitav on ka see, et BinB DNA polümeraas ei võimalda mitte ainult vigase G-nukleotiidi kopeerimist, vaid suudab seda teha 10-15 korda kiiremini kui vigastamata nukleotiidi puhul.

Lisaks on Walkeri sõnul hämmastav, et 25 aastat tagasi avastatud DinB DNA polümeraasi funktsioon tehti alles nüüd kindlaks.
HHMI News, 12.01.2006
Taiwanis aretati helendavad sead
Taiwani teadlaste väitel aretasid nad kolm pimedas helendavat siga.

Teadlaste kinnitusel on seaaretajad seni suutnud luua ainult osaliselt helendavaid loomi, kuid nende omad helendavad üleni.

Transgeensed helendavad sead saadi meetodil, kus kaheksale erinevale seale siirdati kokku 265 meduusi DNAd sisaldavat embrüot.

Neli emist jäi tiineks ning kolm kuud tagasi sündis kolm helendavat isast siga.

Roheliselt helendavate sigade loojad selgitasid, et isegi nende loomade siseorganid on rohelised. Ka päevavalguses on sigade silmad, hambad ja sõrad rohelised ning ka nahk on rohekat tooni.

Kui aga pimeduses sinine valgus nende peale suunata, siis säravad seakesed nagu taskulambid.

Taiwani rahvusülikooli loomateaduse ja -tehnoloogia uurijad kinnitasid, et kui helendamine välja arvata, ei erine need sead tavasigadest.

Teadlased loodavad selle sammuga elavdada saareriigi tüviraku-uuringuid, mis omakorda oleks abiks inimeste geneetiliste haiguste uurimisel.

Näiteks saaks rohekate sigade tüvirakke süstida teistesse loomadesse, andes teadlastele võimaluse jälgida ilma biopsia või kirurgilise sekkumiseta nende arengut.

Taivanlased ei pretendeeri esimeste helendavate sigade loomisele, sest osaliselt helendavaid sigu on loodud ka varem.

Taiwani teadlased loodavad, et uute helendavate sigade ristamine tavasigadega aitab luua uue sigade põlvkonna, kelle abil saab transgeenseid sigu uurida.
Postimees Online/BBC, 12.01.2006
Pfizer omandab kõik õigused Exubera’le 1,3 miljardi dollari eest
USA ravimitootja Pfizer omandas prantsuse firmalt Sanofi-Aventis kõik õigused sissehingatavale insuliiniravimile Exubera 1,3 miljardi USA dollari ehk 17 miljardi eesti krooni eest.

Seni oli Pfizeril ja Sanofi-Aventisel plaanis Exubera't koos toota ja turustada. Ka tehingu käigus täielikult Pfizerile minevat insuliini tootmistehast Frankfurtis (Saksamaa) omati varem ühiselt.

Exubera turule tulekut on seni aastaid edasi lükatud seoses kahtlustega, et ravimi kasutamine häirib kopsude normaalset talitlust. 2005. a. septembris andis USA Ravimi- ja Toiduameti (FDA) vastav komisjon küll soovituse ravim heaks kiita, ent oktoobris pikendas FDA ravimi läbivaatust veel kolme kuu võrra. See aeg peaks lõppema jaanuari lõpus ning siis on oodata ka FDA lõplikku seisukohta.
Reuters, 12.01.2006
EL lubas turustada kolme sorti GM maisi
Euroopa Komisjon lubas Euroopa Liidu territooriumil turustada kolme sorti geneetiliselt modifitseeritud (GM) maisi.

Luba kehtib ainult müügiks, USA biotehnoloogiaettevõtte Monsanto poolt toodetud GM maisi kasvatamine EL-s on keelatud.

GM maisi GA51 ja MON863 kasutatakse toiduks ja toidulisandiks, MON863x810 aga põhiliselt loomasöödaks.

Vastavalt EL reeglitele peavad kõik sordid ja kõik toiduained, mis neid sisaldavad, olema selgelt tähistatud, et tegu on GM toodetega.

Kokku on Euroopa Komisjon pärast 2004. a. maikuud heaks kiitnud 9 GM toote turustamise Euroopa Liidu territooriumil.
AFP via Yahoo News, 13.01.2006
Tagasiside:
e-mail:

Sihtasutus Geenikeskus:
Vanemuise 219A, Tartu, 51014
tel: 7381898
e-mail:
veeb: genomics.ee

© 2005, SA Geenikeskus
Esitatud materjale võib reprodutseerida ja levitada viidates SA Geenikeskusele.
Nädalaülevaate
valmimist
toetab: