SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee

 

EFB logoEuroopa Biotehnoloogia Föderatsioon (EFB) tähistab augusti lõpus Baselis toimuva 11-nda Euroopa Biotehnoloogia Kongressiga 25-ndat aastapäeva. Euroopa teadlaste poolt 1978. aastal asutatud EFB eesmärgiks on edendada ohutu ja eetiliselt vatuvõetava biotehnoloogia arengut, mis võimaldaks näiteks kasutada säästlikumalt loodusvarasid. Samuti soovib EFB tihendada Euroopa akadeemiliste ja ettevõtetes rakendatud teadlaste vahelisi kontakte ja koostööd, eesmärgiga tõsta piirkonna konkurentsivõimet, parandada haridust, edendada innovatsiooni ja luua võimalused biotehnoloogia rakendamiseks kogu ühiskonna hüvanguks. 

EFB koondab suurel hulgal ettevõtteid ja tuhandeid teadlasi ning üliõpilasi kogu Euroopas. Liitumine võimaldab:
*osaleda teadlaste, ettevõtjate ja biotehnolooga innovaatilistest ja teaduslikest aspektidest huvitatud inimeste võrgustikes;
*saada infot valitsevate trendide ja rahastamisallikate kohta;
*leida toetust teaduslikele projektidele ja tehnilistele rakendustele;
*osaleda aktiivselt biotehnoloogia arengu suunamisel Euroopas. 

Üksikisikute liitumine organisatsiooniga on tasuta. Online registreerumisvorm asub aadressil: http://www.efbweb.org/members/joinus.htm

Alates 2003. a. kevadest on Geenikeskus Euroopa Biotehnoloogia Föderatsiooni (EFB) harukontor Balti riikides. Vaata lähemalt  https://genomics.ee/index.php?lang=est&show=9&sub=85

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2003 - 32. nädal (04.08-10.08)

====================================
Sisukord:
Vananemisega seotud mäluhädad võivad olla lahendatud
Orchid osutab taas avalikule sektorile DNA testimise teenust
Kohvi suurendab vastupidavust
Biotehnoloogia hetkeolukorrast Singapuris
Investorite tähelepanu liikumas taas biotehnoloogiale
Itaallased kloonisid hobuse
Oodata on Ebola vaktsiini
ACE genotüüp määrab vastupidavussportlastel treeningust tuleneva hüpertroofia
Antidepressandid soodustavad ajurakkude teket
Avastati veresoonte arengut mõjutavad geenid
Uus kasvaja pärssija ja p53 kaitsevad hiiri kasvajate eest
Konkurss alkoholismi SNP-de uurimiseks
Biotehnoloogiafirmade top10
Valgumuster kopsuvähi avastamiseks

====================================

Vananemisega seotud mäluhädad võivad olla lahendatud
Saksamaa Max Planck’i Instituudi teadlased usuvad, et on teinud kindlaks  neurofüsioloogilise protsessi, millega on seotud vananemisega kaasnev langus meie õppimisvõimes ja mälumahus. Veelgi enam, katsed hiirtega kinnitasid teadlastele, et nad on suutelised õppimisvõime ning mälumahu vähenemise langust peatama ning protsessi kogunisti ümber pöörama.
Teadlaste uurimise all olid noorte hiirte (vanuses 4-6 kuud) ja vanemate hiirte (vanuses 22-24 kuud) grupid. Hiired pidid õppima aru saama, et teatud heli seostub kerge elektrilöögiga. Kummalegi grupile ei valmistanud raskusi ülesandest arusaamine, kui ärritus järgnes helile koheselt. Kui aga heli ja elektrilööki eraldasid paar sekundit, mille eesmärgiks oli teha õpiülesanne hiirtele raskemaks, jäid vanemad hiired noortega võrreldes hätta.
Teadlased tuvastasid, et ajupiirkonnas (hipokampus), mis on tähtis õppimise ning mälufunktsioonide seisukohalt, oli vanematel hiirtel kõrgenenud kaltsiumi poolt aktiviseeritud kaaliumi kanalite (SK3 kanalid) tase. Kui teadlased pärssisid SK3 kanalite teket vanemate hiirte ajus (hipokampus’es), kadusid ka varasemates katsetes ilmnenud õpi- ja mäluraskused.
Vananemisega kaasnev kognitiivsete kahjustuste teke ei ole ilmselt seostatav ühe vaid paljude geenidega. Vaatamata sellele peab Joachim Spiess, Max Planck’i Instituudi molekulaarse neuroendokrinoloogia osakonna juhataja, katsete tulemusi terapeutilisest aspektist tähelepanuväärseteks, kuna sekkumine vaid ühte ioonikanalisse võib aidata üle saada vanadusega kaasnevatest mäluprobleemidest.
Teadlasterühma teine liige Thomas Blank leiab, et farmakoloogilisest aspektist võib konkreetselt SK3 kanalite funktsioneerimise vähendamine kujutada endast täiesti uut lähenemist, mille abil vanadusega kaasnevatest mäluprobleemidest üle saada või neid isegi vältida. 
(Cordis), 04.08.03

Orchid osutab taas avalikule sektorile DNA testimise teenust
Firma Orchid BioSciences teatas järjekordsest lepingust, mille alusel alustatakse DNA-testimise teenuse osutamist avalikule sektorile. Seekord osutatakse teenust Houstoni politseile, kus otsustati sulgeda vastav üksus. Politsei hinnangul ei suudetud tagada DNA testimise tehnoloogia piisavat taset ja täpsust. Kolmeaastane leping sõlmiti avaliku hanke tulemusena. Orchid asub tegelema nii uute juhtumite testimise kui ka olemasolevate andemete täpsustamisega. Eelnevalt on Orchid sõlminud sarnase lepingu Norra Kuningriigiga, kus hakatakse testima immigrante.
(GenomeWeb), 04.08.03

Kohvi suurendab vastupidavust
Teadlaste hinnangul võib tass kohvi aidata treeningu ajal põletada rohkem rasvu.
Austraalia teadlased on teinud kindlaks, et isegi väike hulk kofeiini võimaldab pikendada treeningu aega kolmandiku võrra. Vaid tass kohvi võib seega osutuda kõigile spordiharrastajatele suureks abiks.
Austraalia Spordiinstituudi teadlased leidsid, et kofeiini mõjul hakkavad lihased kasutama energiaallikana süsivesikute asemel rasva. Spordiinstituudi teadlased viisid oma katsed läbi jalgratturite peal, kellele pakuti treeningu ajal lahjat cola’t või kohvi. Selgus, et cola või kohvi tarbijatel jätkus võrreldes veejoojatega jaksu pikemaks treeninguks.
Britid kulutavad aastas ca 2 miljardit naela kofeiini sisaldavate jookide peale. Samas kuulevad nad sageli soovitusi kohvi või cola’t enne treeningut mitte tarvitada, kuna kofeiinil arvatakse olevat kehast vedelikku väljutav mõju, mis võib soodustada vedelikupuudust. Spordiarst Jane Griffiths’i sõnul on aga tegemist müüdiga. Intervjuus BBC News Online’ile ütles ta: "Kui te tarbite suure hulga kofeiini – nt  300 milligrammi, mis on võrdne kaheksa tassi teega – ühe kohtumise jooksul, siis võib tõesti ilmneda vedelikku väljutav efekt, kuid seda ei teki, kui te hajutate sama koguse tervele päevale. " Griffiths leiab, et kofeiini terbimine vahetult enne treeningut on abiks nii sportlastele kui ka tervisespordi harrastajatele. Samas rõhutab ta, et kofeiin ja treening peavad rasvapõletuseks käima käsikäes.
Ka teised läbiviidud uuringud on viidanud kofeiini kasulikule mõjule treeningu ajal – treeningväsimuse algust olevat nii võimalik kuni 60 % ulatuses edasi lükata.
(BBC), 04.08.03

Biotehnoloogia hetkeolukorrast Singapuris
Singapuris kujundatakse bioinformaatikast tööstuse neljandat sammast. Bioinformaatika, mis lihtsustatult tähendab arvutivõimsuse kasutamist eluteaduste probleemide lahendamisel, omab valitsuse hinnangul piirkonnas suurt arengupotentsiaali. Ühe positiivse näitena tuuakse IBM, kes on teinud sektorisse märkimisväärseid investeeringuid. Singapuri valitsus on seadnud eesmärgiks kujundada riigist kõrgetasemeline eluteaduste uurimis- ja tootmiskeskus. Soovitakse, et aastaks 2005 oleks riigis kanda kinnitanud valdkonna 15 maailmamastaabis ettevõtet. Samuti soovitakse kujuneda Aasia piirkonna kliiniliste katsete ja ravimiarenduse keskuseks. Bioinformaatika turumaht peaks aastaks 2006 Aasia piirkonnas (va Jaapan) küündima 6,3 mld dollarini. 
Arvestades eluteaduste sektori investeeringute suhteliselt pikka tasuvusaega (10-15 aastat) on valitsus loonud aktiivselt rahastamisvõimalusi, et korvata (era)riskikapitali piiratust. Lisaks on valitsus ehitanud uurimisinstituutidele ja biotehnoloogiafirmadele 185 000 ruutmeetrise biomeditsiini kompleksi. Statistika järgi on Singapuris üle 80 farmaatsia- ja biotehnoloogia tooteid tootva firma ning sektori käive ületab 2,2 mld dollarit. Üheks oluliseks edu saavutamise ja säilitamise eelduseks peetakse andekate teadlaste olemasolu - nende kohale meelitamist, motiveerimist ja kohapeal hoidmist. Teiseks edu säilitamise faktoriks on liikumine lihtsamatelt toodetelt enam innovatisooni- ja arendusmahukamate poole.
Traditsioonilised IT firmad nagu IBM soovivad üha enam eluteaduste sektori arendamisest osa saada. Näiteks on IBM edukalt osalenud informatsioonil põhineva meditsiiniparadigmast lähtuvate lahenduste loomisel, tehes koostööd geeniandmeid koguvate deCODE Genetics'i ja Mayo Clinic'ga. IBM-i eluteadustele keskenduv üksus on kuulutanud informatsioonil põhineva meditsiini strateegiliseks valdkonnaks. Informatsioonil põhinev meditsiin tähendab, et traditsioonilist hinnangulist ja peamiselt sümptomitele tuginevat meditsiini täiustatakse mahukatest andmebaasidest pärineva infoga. See muudab raviotsused täpsemaks. Näiteks haaratakse raviotsuse tegemisse üha enam andmed konkreetse patsiendi genotüübi ja fenotüübi vaheliste seoste kohta.
(Computerworld), august 2003

Investorite tähelepanu liikumas taas biotehnoloogiale
Biotehnoloogiafirmade esmaste avalike emissioonide (IPO) turg on muutustes (stirring). Firmade juhid tegelevad aktiivselt institutsionaalsete investoritega lootes äratada nendes huvi tulevaste aktsiamüükide vastu. Investeerimispangad valmistuvad "iludusvõistlusteks", kus pakutakse oma teenuseid potentsiaalsetele klientidele. Investorid heidavad aga taas pärast kaks aastat kestnud põuda, mis järgnes aktsiamulli lõhkemisele, pilgu ühe sagedamini biotehnoloogia sektorile.
San Francisco eluteadustele keskendunud investeerimispanga Burrill & Co., juht G. Steven Burrill leiab, et "sisult pole sektor olnud kunagi nii heas seisus." Burrill usub, et järgneva poole aasta jooksul korraldatakse 10 kuni 12 IPO-d. See on julgustav hinnang, eriti neile, kes on kaks aastat kestnud virelemise üle elanud. Bostoni riskikapitali firma MPM Capital andmetel paigutati aastal 2000 sektorisse 64 USA firma IPO raames 6,24 mld dollarit. Kuid 2001.a. läks börsile vaid viis USA firmat, kogudes investeeringutena 274 mln dollarit. Möödunud aastal õnnestus IPO lõpuni viia vaid neljal firmal, paljudel üritajatel see ebaõnnestus. Tänavu pole siiani veel ühtegi edukat näidet, kuid oodatakse trendi muutumist.
Biotehnoloogiasse investeeriva firma Needham & Co juhataja David Schechner "tunnetab, et investorite isu heas seisus olevate firmade vastu on kasvamas." Huvi kasv IPO vastu peegeldab biotehnoloogia aktsiahindade kerkimist. Ameerika börsiindeks on märtsist alates kasvanud 45%. Bloomberg Massachusetts'i Eluteaduste indeks on tõsunud koguni 68%. Täiendavaks tervenemise indikatoriks on suurenenud huvi nn teise ringi pakkumiste vastu, kus müüakse paketina juba börsil registreeritud firmade aktsiaid. 
(Bosoton Globe), 04.08.03

Itaallased kloonisid hobuse
Itaalia teadlastel õnnestus kloonida esimene hobune, kes erinevalt teistest varem kloonitud loomadest on geneetiliselt identne koopia oma emast. Halflinger’i varss nimega Prometea sündis 28. mail.
Prometea sünnile eelnes tema ema naharaku ja viljastamata munaraku kokkuviimine laboratooriumis ning istutamine emaslooma emakasse. Sellega erines käesolev kloonimine kõikidest varasematest, kus kloonitud loomade DNA pärines doonorilt, kes ei olnud neile elu andnud emasloomaga sugulussidemetes. Käesolev kloonimine lükkab ümber siiani kehtinud arusaamise, et selleks, et embrüo jääks elama, peab ta ema immuunsüsteemist erinema. 
Kloonimisele eelnes siiski pikk katsetusperiood, mille jooksul külvati 513 rekonstrueeritud embrüot Araabia puhtaverelise isaslooma nahalt ja 328  embrüot Halflinger’i märalt. Blastotsüstilisse staadiumisse jõudsid 22 embrüot, 17 embrüot istutati märade emakatesse. Nendest 17-st hakkasid arenema vaid 4. Prometea ema oli ainus, kes täispika raseduse välja kandis. 
Prometea kloonimisega tegeles Itaalia Cremona Reproduktiivse Tehnoloogia Laboratooriumi teadlasterühm. Rühma juht Cesare Galli kinnitas, et varss on geneetiliselt oma ema identne koopia ning on siiani olnud täie tervise juures.
(Reuters), 06.08.03

Oodata on Ebola vaktsiini
Hollandi biotehnoloogiafirma
Crucell aktsiahind kerkis 30 protsenti pärast positiivseid teateid Ebola viiruse vastase vaktsiini arendamisest. Firmaga koostööd tegevad USA teadlased teatasid, et neil õnnestus töötada välja vaktsiin, mis kaitses ahve Ebola viiruse eest. Ajakirjas Nature avaldatud artiklis kirjeldatakse, kuidas ahvid omandasid vaid ühe annusega 100% kaitse surmava Ebola viiruse annuse vastu. Ebola viirus, mis avastati 1976. aastal, põhjustab sisemist verejooksu ning surmab umbes 50 kuni 90 protsenti nakatunutest. Tänaseni polnud õnnestunud leida viiruse vastu toimivat vaktsiini. Viimane suurem viirusepuhang leidis aset Kongos, kus selle tagajärjel suri 120 inimest ning suur hulk gorillasid. Vaktsiin võiks ära hoida viirusepuhangud nii inimestel kui loomadel.
(Reuters), 07.08.03
(ScienceNow), 06.08.03

ACE genotüüp määrab vastupidavussportlastel treeningust tuleneva hüpertroofia
Treeningust tulenev hüpertroofia vastupidavussportlastel korreleerub ACE genotüübiga. Ehhokardiograafia uuring näitas 61 sportlase baasil, et samasuguse treeningkoormuse järgselt on ACE ensüüm DD (angiotensin-converting enzyme deletion/deletion) genotüübiga sportlastel suurem vasak vatsake, kui ID (insertion/deletion) genotüübiga sportlastel. Ajakirjas American College of Cardiology (2003;42:527-532) avaldatud uurimuses tõdetakse, et 70.4% DD sportlastest vastavad vasaku vatsakese hüpertroofia (LHV) tunnustele, samal ajal kui ID sportlastest täheldati seda vaid 42%. DD genotüüpi on seostatud mitmesuguste kardiovaskulaarsete häiretega ja LHV on üks südamepuudulikkuse tekke indikaatoritest. Uurimuse autorite sõnul on vaja läbi viia täiendavaid uuringuid, et kontrollida kas DD genotüüp võiks olla vastupidavussportlastel esineva äkksurma riskifaktoriks.
(Reuters Health), 07.08.03

Antidepressandid soodustavad ajurakkude teket
USA teadlased avastasid, et antidepressandid võivad aidata kaasa uute ajurakkude kasvule. Katsed rottidega kinnitavad, et kaks erinevat antidepressantide rühma võivad aidata taastada ajurakke. Seejuures on tegemist piirkondadega, mida siiani pole depressiooniga seostatud. Siiani on teatud, et depressioon võib mõjuda kahandavalt hipokampusele, ajupiirkonnale, millel on võtmeroll õppimise ja mälu seisukohalt ning mille seos depressiooniga selgus alles hiljuti. Hipokampusele avaldavad kahjulikku mõju ka depressiooni kaks peamist põhjustajat - tugev stress ja traumad. USA Riikliku Vaimse Tervise Instituudi (NIMH) direktor dr Thomas Insel’i sõnul oli siiani teada antidepressantide mõju neuronite tekkele hipokampuses. Nüüd on aga võimalik välja töötada ravimid, mis seda protsessi otseselt mõjutaksid.
Ajakirjas Science avaldatud uurimus pakub selgituse ka selle kohta, miks antidepressantide mõju avaldub patsientidel alles nädalate möödudes. Kui antidepressandid tõesti aitavad tekitada uusi neuroneid, siis on viivitus nende mõjumisel protsessi juba ette kodeeritud. Nimelt vajavad tüvirakud, mis tekitavad uusi rakke, aega pooldumiseks, neuroniteks muutumiseks ja teiste neuronitega seoste loomiseks.
Selleks, et saada teada, kas uued hipokampuse ajurakud tekkisid taanduvast depressioonist, aretasid teadlased USA-st ja Prantsusmaalt välja geneetiliselt muundatud hiiremudeli ning kasutasid hipokampuse uute kasvavate rakkude hävitamiseks röntgenkiiri. Nende hiirte reaktsioon antidepressantidele polnud tavapärane. Hiired, kellele enne röntgenseanssi manustati aga antidepressanti fluoxetine (turul Eli Lilly kaubamärgi Prozac all), ei reageerinud röntgenkiirtele. Hiirtel, keda röntgeniga ei kiiritatud, täheldati 11 või 28 päevast antidepressandi kuuri märkimisväärset uute ajurakkude kasvu. Uurimisrühma juhi Rene Hen´i (New York’i Columbia Ülikool) sõnul stimuleerib lisaks fluoxetine’ile neuronite teket ka antidepressant tricyclic imipramine
Spetsialistide hinnangul kannatab näiteks USA-s 16 % elanikkonnast mingil eluperioodil tugeva depressiooni all. NIMH hinnangul on tugev depressioon maailmas töövõimetuse põhjustajatest esikohal.
Avastus võib aidata kaasa paremate depressioonivastaste ravimite väljatöötamisele. 
(Reuters), 07.08.03

Avastati veresoonte arengut mõjutavad geenid
Põhja Carolina Ülikooli teadlased on identifitseerinud kaks geeni, mis etendavad suurt rolli veresoonte arengus. Ajakirjas Molecular and Cellular Biology avaldatud uurimused vaatlevad angiogeneesi - molekulaarset protsessi, kus tüvirakkudest kujunevad endoteelilised rakud ja arenevad veresooned. Uurimuste juhtautor dr. Cam Patterson kirjeldab endoteelilisi rakke kui veresoonte "intelligentseid rakke," mis korraldavad veresoone seina ja vereringe vahelist kommunikatsiooni. Samuti määravad endoteelilised rakud angiogeneesi ajal kuhu ja kui suureks uued veresooned kujunevad. Uurimuse käigus avastati valgumolekul (transkriptsioonifaktor), mis on võimeline aktiveerima endoteelilise raku protsessi ja selle ka peatama. Sealjuures suudab molekul tüvirakumudelis eristada endoteelilisi rakke mitte-endoteelilistest. Eksperimendi käigus selgus, et vaid endoteelilised rakud ja nende eellased ekspresseerivad geeni BMPER.
(EurekAlert), 07.08.03

Uus kasvaja pärssija ja p53 kaitsevad hiiri kasvajate eest
USA Riikliku Vähiinstituudi teadlased on identifitseerinud geeni, mis takistab hiirtel kasvajate teket. Ajakirjas Cell avaldatud uurimuses näidatakse, et p53 (tuntud kasvajat pärssiv geen) puudulikel hiirtel geeni H2AX pärssimine või eemaldamine põhjustab kasvajate arvu kasvu. Uurimuses osalenud Andre Nussenzweig'i sõnul etendab geen H2AX olulist rolli raku geneetilise informatsiooni täiuslikkuse säilitamisel ja seega takistab kasvajate arengut. Sealjuures on vajalik kahe H2AX geeni koopia olemasolu. Samas ajakirjas ilmus ka Harvardi Ülikooli teadlase Fred Alt'i juhitud uurimus, kus näidatakse, et H2AX ja p53 koosmõju aitab vältida kahjustatud rakkude soovimatut paljunemist ja kasvajaks arenemist. Geen H2AX kuulub histoonide all tuntud molekulide klassi, mis on seotud rakusisese DNA pakkimisega. Umbes viie aasta eest avastas William Bonner, et H2AX histoon on seotud raku raktsioonis DNA kahjustusele.  
(ScienceDaily), 08.08.03

Konkurss alkoholismi SNP-de uurimiseks
USA riiklik alkoholi liigtarvitamist ja alkoholismi uuriv instituut avas projektikonkursi, milles oodatakse osalema teadlasi, kes soovivad identifitseerida alkoholismiga seotud SNP-sid. Konkursi tähtaegadeks on sarnaselt teistele USA Riikliku Tervishoiuinstituudi grantidele veebruar, juuni ja oktoober. 
(GenomeWeb), 08.08.03

Biotehnoloogiafirmade top10
Ajakirja Fool pakutud pingerida juhib Amgen uute vähiravimitega Epogen ja Neupogen. Teisel kohal on Genentech ja kolmandal Shveitsi Serono. Top 10 firmat reastatuna 2002.a. biofarma toodete müügikäibe järgi (mln dollarit):

Amgen 4,991
Genentech 2,164
Serono 1,423
Biogen 1,034
Genzyme 858
MedImmune 786
Chiron 766
Gilead 424
Millennium  159
Intermune 112
Allikas: ContractPharma.com

Sealjuures pole kaks viimasena nimetatud firmat veel kasumisse jõudnud ja vaid neli on ületanud aasta müügikäibes miljardi dollari piiri. Lisaks nimetatutele on mitmeid suuremaid firmasid, mille on omandanud suured farmatsiafirmad. Näiteks Johnson & Johnson on enam kui 2 mld dollariliste tehingutega omandanud kaks firmat. Biotehnoloogiasse investeerijatel soovitab autor puudulike teadmiste korral valida nimetatud firmade seast, sest kõigil on olemas tooted.
(Motley Fool), 08.08.03

Valgumuster kopsuvähi avastamiseks
Vanderbilt'i Ülikooli teadlased teatavad ajakirjas Lancet, et 15 valgu analüüsimisel on võimalik ennustada patsientidel kopsuvähi arengut. Katsete käigus selgus, et väikse koguse koeproovi analüüsimisel on võimalik 100 protsendilise tõpsusega eristada kopsuvähiproovi tervest koeproovist. Samuti on võimalik ennustada vähi levikut lümfisõlmedesse. 
(GenomeWeb), 08.08.03

====================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  
arhiiv: nädalaülevaated

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:
veeb: genomics.ee 

© 2003, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.