SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2003 - 25. nädal (16.06-22.06)

====================================
Sisukord:
Loodet alkoholi eest kaitsev ravim
NIH toetab SNP tarkvara arendamist 
Hulk geene seotud astmaga
Bipolaarset häiret põhjustav geenimutatsioon
Europroteome arendab Saksa teadlastega rinnavähi diagnostikat
Jaapani firma seostab geene kiilaspäisusega
FDA võib anda heakskiidu esimesele biotehnoloogilisele astma ravimile
Vihje diabeet tüüp 1 põhjuse kohta
Mehe sugukromosoom kätkeb üllatusi 
100 miljonit dollarit uue instituudi asutamiseks
NIH eelarve kasvab vaid 2.5%
USA soovib WTO sekkumist biotehnoloogia erimeelsustesse

====================================

Loodet alkoholi eest kaitsev ravim
Tulevikus võib ravim kaitsta loodet alkoholimürgituse eest. Teadlased on avastanud organismis leiduva ühendi, mis näib kaitsvat ajurakke kahjustuste eest. Raseduse ajal alkoholi tarvitamine kahjustab loote ajurakke, mille tagajärjeks on vaimne alaareng ja kasvuprobleemid.
Harvardi Ülikooli Arstiteaduskonna uurimisrühm arvab, et valgu NAP abil, mis kaitseb ajurakke erinevate mürgituste eest, on võimalik ajurakke kaitsta ka alkoholi eest. Hiirtel läbiviidud uurimuse käigus tuvastati, et üks NAPi paljudest variantidest kaitseb vaid alkoholi mõjude eest.
(BBC), 16.06.03

NIH toetab SNP tarkvara arendamist 
Firma Enodar Biologic teatas, et asub USA Riikliku Tervishoiuinstituudi (NIH) toetusel välja töötama statistilisi meetodeid ja tarvaraplatvormi SNP markerite analüüsimiseks kandidatgeenides. Riikliku Inimese Genoomi Uurimise Instituut rahastab prototüübi SniPlus valmistamist. Seadmega peaks olema võimalik seostada haplotüüpe kliiniliste näitajatega.

(GenomeWeb), 16.06.03

Hulk geene seotud astmaga
Teadlased seostavad 291 geenist koosnevat geenide gruppi astmaga, kusjuures üks neist geenidest on heaks ravimikandidaadiks. Kuigi laborikatseid peavad saama kinnitust astmapatsientidel, võib väita, et haigus on palju keerulisema ülesehitusega kui varem arvati. Uurimisrühma juhtinud dr Marc Rothenberg Cincinnati Lastekliinikust usub, et iga geen sobib ravimikandidaadiks, kuid üks neist (arginase) on määrava tähtusega astmaatilise reaktsiooni protsessis. Rothenbergi töörühm alustas esmalt geenide uurimisega hiire kudedes. Seejärel võrreldi tulemusi Inimese Genoomi Projekti käigus identifitseeritud inimese geenidega. Hiirtel tuvastati astma korral muutusi 6.5 protsendil geenidest.
Uurimus avaldati ajakirjas Clinical Investigation.
(Reuters), 16.06.03

Bipolaarset häiret põhjustav geenimutatsioon
California Ülikooli teadlased on idntifitseerinud geenimutatsiooni, mis arvatavasti vallandab bipolaarse häire ehk maniakaaldepressiivse psühhoosi. Uurimistulemused viitavad mutatsioonidele geenis GRK3, mis põhjustab ülitundlikkust dopamiini suhtes. Ajakirjas Molecular Psychiatry avaldatud uurimuses hoiatatakse, et häirega on seotud teisigi geene, sest nimetatud geenimutatsioon leiti vaid 3 protsendil vaadeldud haigusjuhtumitest. 
(AP), 16.06.03 

Europroteome arendab Saksa teadlastega rinnavähi diagnostikat
Firma Europroteome on moodustanud Saksa akadeemiliste keskustega konsortsiumi, mille eesmärgiks on töötada välja proteoomikal põhinead rinnavähi diagnostika vahendid.
Europroteome analüüsib Saksa riikliku vähiuurijate võrgustiku GENICA (Interdisciplinary Study Group on Gene Environment Interaction and Breast Cancer in Germany) kogutud rinnavähi patsientide koeproovides valkude ekspressiooni. Koostööprojekti eesmärgiks on arendada veretestid, millega oleks võimalik skriinimise käigus avastada varajases staadiumis rinnavähki. Valkude ekspressiooni andmed kõrvutatakse prooviga seotud terviseandmetega. Projekti esimesed tulemused peaksid ilmnema paari järgneva kuu jooksul. 
(GenomeWeb), 16.06.03

Jaapani firma seostab geene kiilaspäisusega
Jaapani ettevõtte Lion Corp ja Tokushima Ülikooli teadlased on avastanud kaks geeni, mis mõjutavad meeste kiilaspäisust. Geeniproduktideks on luustiku kasvu soodustav morfogeneetiline valk ja ephriin, mis osaleb veresoonte tekkes. Samuti avastati, et taimse aine (6-benzyl aminopurine) abil on võimalik kaks geeni taaselustada ja taastada juuste kasv.
(Reuters), 17.06.03

FDA võib anda heakskiidu esimesele biotehnoloogilisele astma ravimile
Kolme ettevõtte koostöö tulemusena valminud esimene biotehnoloogiline astma ravim Xolair peaks lähipäevadel saama heakskiidu USA Toidu- ja Ravimiametilt. Xolair, mida manustatakse süstimise teel üks või kaks korda kuus, töötati välja firmade Genentech, Novartis ja Tanox poolt. Xolair pärsib loomulikult esinevat antikeha IgE, mis vallandab astmat ja allergiahooge põhjustava sündmuste ahela. Tegemist on ravimiga, mis pärsib otse häire tekitajat, mitte ei leevenda sümpromeid. Ravimi sihtrühmas (12-65 aastased) on umbes pool miljonit ameeriklast. Ravimi müügihinnaks on ennustatud 10000 dollarit aastas. Analüütikud ennustavad ravimile edu. Ühe välja pakutud arengu kohaselt võiks ravimi käive kasvada 2004.a. 41 miljonilt dollarilt 320 miljonini aastaks 2008.
(Reuters), 17.06.03

Vihje diabeet tüüp 1 põhjuse kohta
Teadlased on avastanud valgu, mis näib mängivat määravat rolli tüüp 1 ehk varajase diabeedi tekkes
. Uurimuse juhtautor dr Teresa DiLorenzo (Albert Einstein'i Meditsiini Kolledzh) kirjeldab ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences (2003;10.1073/pnas.0932778100), kuidas valk IGRP on seotud diabeedi tekkega. Diabeet tüüp 1 korral hävitavad immuunsüsteemi T-rakud insuliini tootvad beeta-rakud. T-rakud reagerivad antikehadele, mis annavad käsu asuda rünnakule. DiLorenzo uurimisrühm tuvastas, et diabeedi hiiremudelis (NOD) reageerivad T-rakud just IGRP valgule. Sealjuures asub IGRP valku kodeeriv geen inimese genoomi piirkonnas, mida on eelnevalt seostatud diabeet tüüp 1 tekkega. Tänaseks on teatatud 18 genoomi piirkonnast, mida on seostatud haiguse tekkega.
(Reuters Health), 17.06.03

Mehe sugukromosoom kätkeb üllatusi 
Y kromosoomi esialgse põhjalikuma uurimise tulmusena üllatas teadlasi ebatavaline geenide korraldus. Mitmed geenide grupid paiknevad palindroomidena, kus DNA lõigu ühes otsas olev järjestus on peegelkujutis teise otsa järjestusest. Alates 1960ndatest on arvatud, et Y kromosoomis on suhteliselt väike arv aktiivseid geene. Ajakirjas Nature ilmunud uurimusest selgub, et paljud 78-st valke kodeerivast geenist esinevad 23-st miljonist aluspaarist koosnevas lõigus mitmeid kordi. Kromosoomi ülejäänud 40 miljonit aluspaari sisaldab kordusi ja on raskesti mõistetavad. 
(ScienceNow), 18.06.03
(GenomeWeb), 20.06.03

100 miljonit dollarit uue instituudi asutamiseks
Miljardärist ettevõtja ja kahe prestiizika ülikooli toetusel üritab rühm teadlasi astuda pika sammu inimese genoomi uurimises.
Massachusettsi Tehnoloogiainstituut (MIT) ja Harvardi Ülikool avalikustasid kava rajada uue instituudi, mis hõlbustaks rakendada geneetika uurimise saavutusi kliinilises meditsiinis. Uue instituudi rajamiseks on Los Angelese ärimees Eli Broad lubanud eraldada 100 mln dollarit. Instituuti asub juhtima praegune Whiteheadi Instituudi juht Eric Lander. Broadi Instituudi rajamise idee tekkis paar aastat tagasi, kui alustati läbirääkimisi rahastamise, asukoha ja organisatoorsete küsimuste üle. Lisaks Broadi 100 mln on MIT ja Harvard lubanud kümne aasta jooksul instituudile 200 mln dollarit. Broadi Instituudi eesmärgiks on koondada erinevate valdkondade teadlased, et uurida ja töötada välja võimalusi geneetilise informatsiooni rakendamiseks võitluses vähi, diabeedi, nakkus-, jt haigustega. 
(ScienceNow), 19.06.03

NIH eelarve kasvab vaid 2.5%
USA Riikliku Tervishoiuinstituudi
(NIH) eelarve peaks järgmisel aastal Kongressi komisjoni hinnangul kasvama vaid 2.5%. Möödunud viie aasta vältel on NIH eelarve kahekordistunud. Kui Esindajatekoja komisjoni ettepanek peaks Senatis kinnitust leitma, siis kasvaks eelarve tuleval aastal 27.7 mld dollarini. Alates 1999.a. on NIH eelarve kasvanud keskmiselt 15% aastas.
(ScienceNow), 19.06.03

USA soovib WTO sekkumist biotehnoloogia erimeelsustesse
Kuna USA ei suutnud veenda EL loobuma biotehnoloogiliselt valmistatud toiduainetele kehtestatud moratooriumist, kavatseb USA pöörduda Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) poole. USA hinnangul on viis aastat kestnud moratoorium ebaseaduslik ja teaduslikult põhjendamata. USA on üks suuremaid GMO-de, sh kahjuritele ja haigustele vastupidava maisi ja soojaubade, tootjaid.
(AP), 20.06.03

====================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  
arhiiv: nädalaülevaated

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:
veeb: genomics.ee 

© 2003, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.