SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee

 

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2003 - 14. nädal (31.03-06.04)

====================================
Sisukord:
Saloon Technology tutvustab Geenivaramut
Cech usub RNAi potentsiaali
Maailma suurim viirus
Paljulubav Parkinsoni ravim
Valmis dinosauruse Tyrannosaurus rex genoomi esialgne järjestus

DNA Sciences esitas avalduse pankroti väljakuulutamiseks 
deCode korrigeeris majandustulemusi
Plastiku koostisosa tekitab muutusi kromosoomides
Kanada sukeldub proteoomikasse
Biotehnoloogia sektori investeeringud
Epigenomics kogus 21 miljonit eurot
SARSi viiruse põhjustaja võib olla teada
Tuberkuloosinakkust avastav veretest
Britid loovad üleriigilise koepanga vähi uurimiseks

====================================

Saloon Technology tutvustab Geenivaramut
Ajakirjas Saloon Technology antakse ülevaade Eesti Geenivaramu projektist. Artiklis nenditakse, et genoomi kaardistamisega on DNA informatsioon meditsiini arengu seisukohalt tohutu väärtusega. Teiste riikide kõrval mainitakse ka Islandi ja Suurbritannia projekte. 
(Salon Technology), 10.03.03

Cech usub RNAi potentsiaali
Nobeli preemia laureaadist keemik Thomas Cech usub, et RNA interferents (RNAi) on parimaks võimaluseks geenide ja bioloogilise aktiivsuse vaheliste seoste uurimiseks. RNAi on genoomijärjestuse uurimiseks parim meetod, sest võimaldab teatud geeniproduktid "välja lülitada" ja seega mõista nende olulisust uuritavas protsessis. 
(Bio-IT World) 27.03.03

Maailma suurim viirus
Teadlased on leidnud suuremõõtmelise viiruse, mis peitub amööbides ja võib põhjustada inimestel kopsupõletikku. "Mimiviirus" on seni avastatutest suurim ning see leiti 1992.a. Bradfordi veejahutustornist. Viiruse tunnused vastavad pigem bakteri omadele, sest viirusel on 900 geeni ja seda näeb optilise mikroskoobiga. Võrreldes eelmise "suurima" viirusega on see viis korda suurem. 
(BBC), 31.03.03

Paljulubav Parkinsoni ravim
Uue Parkinsoni tõve vastase ravimi GDNF ohutuse test üllatas teadlasi,
kuna kõigil viiel patsiendil täheldati seisukorra paranemist. Ravim vähendas liikumatuse perioode 20 protsendi võrra ja vähendas või kaotas sootuks haigusele omased soovimatud liigutused. Kolmel patsiendil taastusid ka haiguse käigus kadunud haistmis- ja maitsmismeeled. Tulemusi kirjeldav artikkel avaldati ajakirjas Nature Medicine.
Kuigi haiguse põhjus on teadmata, tulenevad enamik sümptomeid ajukemikaal
i
dopamiini puudulikkusest. Kõnealuses uurimuses paigaldati viiele patsiendile naha alla minipumbad, mis olid ühendatud aju vajaliku piirkonnaga. Testi tulemused näitasid, et ajurakud, mis oleks pidanud reageerima dopamiinile, reageerisid ka uuele ravimile. Kaks aastat väldanud testi käigus pole patsientidel tuvastatud negatiivseid kõrvalnähte.
(AP), 31.03.03

Valmis dinosauruse Tyrannosaurus rex genoomi esialgne järjestus
Tärkava paleontonoomika arengus on dinasauruse Tyrannosaurus rex genoomi esialgse järjestuse avaldamine oluliseks verstapostiks. Sangeri Instituudi teate kohaselt on nüüd avalikus andmebaasis "geneetikas kasutatavatest dinosaurustest tähtsaima genoomijärjestus." Rahvusvaheline konsortsium TrIPE (T. rex International Paleontonomics Experiment) võttis aluseks aasta eest Hinxtoni ülikoolilinnakus läbiviidud arheoloogilisel kaevandusel leitud dinasauruse säilmed. Järjestamisel kasutatud uus meetod (Glycosylated Endonuclease Sequencing Strategy - GESS) on eelnevatest mitmeid kordi kiirem ning see on patenteerimisel. Genoomijärjestus on kättesaadav andmebaasi Ensembl vahendusel.
(GenomeWeb), 01.04.03

DNA Sciences esitas avalduse pankroti väljakuulutamiseks 
Biotehnoloogiafirma DNA Sciences on teinud kohtule avalduse pankroti väljakuulutamiseks. Eelkokkuleppe kohaselt peaks firma varad 1.3 miljoni dollarilise mahuga tehinguga üle võtma Genaissance Pharmaceuticals (www.genaissance.com). Genaissance'i president ja tegevjuht Kevin Rakin ütles, et firma DNA Sciences tehnoloogia ülevõtmisega õnnestub liikuda lähemale eesmärgile arendada välja farmakogenoomikal baseeruv ravimõjude ärimudel ning säilitada eelnevalt kindlaks määratud finantsdistsipliin. Firma loodab saavutada positiivse rahavoo 2004.a. ja saavutada murdepunkti ehk jõuda kasumisse aastal 2005.
Firma DNA Sciences
(www.dna.com) kogus projekti Gene Trust raames vabatahtlikelt geeni- ja terviseandmeid, et rakendada neid geenide ja haiguste vaheliste seoste uurimises ning DNA-l baseeruvate diagnostikatestide väljatöötamises. DNA-teste kasutati kliinilistes uuringutes ravimitele reageerimise hindamisel ja haiguste raskusastme määramisel. 
(GenomeWeb), 01.04.03

deCode korrigeeris majandustulemusi
Islandi geeniprojekti korraldav firma deCODE genetics (www.decode.com) teatas, et korrigeeris eelnevate aastate majandustulemusi. Muudatused tulenesid audiitorite soovitustest muuta eelmisel aastal firmaga Applied Biosystems lõpetatud lepingu raames teadus- ja arenduskulude ning käibe arvestamispõhimõtteid. Firma teatel ei avalda muudatused mõju ei ettevõtte praegustele rahavoogudele ega finantsolukorrale tervikuna. Arvestades korrektsioone oli firma mulluse aasta kahjum 2,65 dollarit aktsia kohta. Samuti suurenesid eelnevate aastate kahjumid (2001.a. 1,08 asemel 1,27; 2000.a. 1,63 asemel 1,81 ja 1999.a. 9,65 asemel 12.34) ühe aktsia kohta. 
Eelmisel aastal oli firma käibeks 41,1 miljonit (2001.a. 26.1) ja kahjumiks 130 miljonit (2001.a. 52.7) dollarit. Lisaks suurenenud teadus- ja arenduskuludele (86 mln võrreldes 2001.a. 71 mln-ga) suurenes aruandeaasta kahjum, sest koondatud töötajatele maksti kompensatsiooni ja täiendavaid tasusid kokku 65 miljoni dollari ulatuses. 2002. a. lõpu seisuga oli firmal pangaarvel 93.2 mln dollari väärtuses käibevahendeid. 
(pressiteade), 01.04.03

Plastiku koostisosa tekitab muutusi kromosoomides
Teadlaste hinnangul põhjustab paljudes plastiktoodetes kasutatav keemiline ühend organismis geneetilisi ebanormaalsusi. 1998.a. augustis tuvastas geneetik Patricia Hunt uuritavate hiire munarakkudes ebanormaalsed muutused. Tavapärase 1-2% asemel olid 40% munarakkudest vigaste kromosoomidega. Möödunud aasta sügisel sai Hunt esimese vihje, kui avastas, et polükarbonaatplastikust hiirepuurid sulasid, kui neid puhastati ekslikult puhastusvahendiga, mille leelise sisaldus oli väga kõrge. Seejärel avastas Hunt koos kolleegidega, et just plastikust eralduv keemiline ühend bisfenool A põhjustab ebanormaalsusi meioosi protsessis. 

(ScienceNow), 01.04.03

Kanada sukeldub proteoomikasse
Farmaatsiafirma GlaxoSmithKline, Ontario valitsus ja kaks regionaalset teadust finantseerivat fondi ning Briti Wellcome Trust eraldasid Kanada Strukturaalse Genoomika Konsortsiumile
68 miljonit dollarit. Eesmärgiks on viia erinevate haiguste lõikes läbi proteoomika uuringuid. Kolmeaastase projekti käigus uuritakse 350 inimese valku, mida on seostatud vähi, neuroloogiliste häirete ja nakkushaigustega. Projekti juhib kanadalane Aled Edwards, kuid selles osalevad ka Toronto Ülikooli, Oxfordi Ülikooli, Wellcome Trusti, Genome Canada ja Kanada Riikliku Tervishoiuinstituudi teadlased.
(GenomeWeb), 03.04.03
(ScienceNow), 03.04.01

Biotehnoloogia sektori investeeringud
Firma VentureWire hinnangul investeeriti käesoleva aasta esimeses kvartalis USA biotehnoloogia sektorisse 563 mln dollarit riskikapitali. Kuigi see on suurim ühte sektorisse paigutatud summa, loetakse sektori investeerimisväljavaateid kehvaks. Võrreldes aasta taguse perioodiga vähenesid riskikapitali investeeringud 40% võrra. 
(Forbes), 02.04.03

Epigenomics kogus 21 miljonit eurot
Saksa diagnostikafirma Epigenomics (www.epigenomics.com) sulges kolmanda finantseerimisringi. Teiste seas paigutasid firmasse kokku 21 mln eurot Wellcome Trust, 3i Group, Abingworth, Deutsche Venture Capital ja MPM Capital. Firma soovib jätkata DNA metülatsiooni (geenide "sisse" ja "välja" lülitid) uurimist ja töötada välja farmakodiagnostiline vähiravi efektiivsuse test. Kokku on firmasse viie aasta jooksul investeeritud 60 mln dollarit
(pressiteade), 03.04.03

SARSi viiruse põhjustaja võib olla teada
Hollandi teadlased on viinud läbi laboratoorsed katsed selgitamaks välja tapva kopsupõletiku tüüpi viiruse põhjustajat. SARS-i (severe acute respiratory syndrome, akuutne respiratoorne sündroom) on nakatunud üle mitme tuhande inimese.
Arvatakse, et SARS-i näol on tegemist uut tüüpi koronoviirusega, mis suudab geene ümber korraldada (reshuffle genes) ning muuta nakatatava peremeesorganismi tüüpi. Utrecht’i Ülikooli teadlased uurisid kasside jaoks surmavat koronoviirust ning avastasid, et kõigest ühe geeni asendamise järgselt oli viirus võimeline avaldama mõju hiire rakkudele.
Uurimuse tulemus annab alust aravata, et SARS viirus on alguse saanud inimese ja loomaviiruste vahelisest kontaktist, mille tulemusel geenid vahetusid. Katsetes osalenud teadlase Peter Rottier’i sõnul on tegemist vägagi tõenäolise selgitusega.
Katsete käigus võeti proove surmavast kassi peritoniidi viirusest ning lisati geenifragment hiire koronoviirusest, mis sisaldab nahavalku (coat protein) ning suudab määrata ja rünnata hiirerakke. Juba mõne tunni möödudes olid osad kassiviiruse koostisosad vahetanud oma nahavalgu hiire omaga ning suutsid seega mõjutada hiire rakke. Teooria peaks lähiajal saama kas kinnitust või vastuväiteid. 
(Cordis), 03.04.03

Tuberkuloosinakkust avastav veretest
Ajakirjas Lancet tutvustatakse uut veretesti tuberkuloosi tuvastamiseks. Tuberkuloos kujutab endast ohtlikku nakkushaigust, kuna inimesed avastavad selle alles sümptomite ilmnemisel. Kuigi antibiootikumid on haiguse levikud vähendanud, on see endiselt liikvel. Olemasolevad testid pole kuigi täpsed. Paremate testide väljatöötamist takistab aga asjaolu, et inimeste immuunsüsteem ei tooda nakkuse vastu antikehasid, mis on enamike diagnostiliste testide märklauaks. Oxfordi Ülikoolis välja töötatud uus test ELISPOT otsib immuunsüsteemi nn T-rakke, mis reageerivad tuberkuloosibakteri ekspresseeruvale valgule.
(ScienceNow), 04.04.03

Britid loovad üleriigilise koepanga vähi uurimiseks
Briti Riiklik Vähi Uurimise Instituut (NCRI) teatas kavatsusest luua üleriigiline Riiklik Vähi Koekogu, mis kogus, säilitaks ja jaotaks uurimiseks vähi proove. See moodustuks piirkondlikest koeproovide kogumise ja töötlemise keskustest, kus eraldatakse proovidest DNA, RNA ja teised molekulid ning valmistatakse koekiibid. Võrgustik toimiks ühtlustatud standardite kohaselt ning keskne infosüsteem peaks arvet proovide ning nendega seotud kliiniliste andmete üle. Esimese viie aasta jooksul finantseeritakse projekti Tervishoiuministeeriumi (2.5 mln naela), Meditsiini Uurimise Nõukogu (1.25 mln) ja vähiuurimist toetava organisatsiooni Cancer Research (1.25 mln) poolt.

(GenomeWeb), 04.04.03

====================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  
arhiiv: nädalaülevaated

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:
veeb: genomics.ee 

© 2003, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.