SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee
 

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2003 - 8. nädal (16.02-23.02)

====================================
Sisukord:
Tuumaenergiat kasutavad mikroobid
Dolly pandi magama 
Uneskõndijatel sarnane geenivariant
Geenivariant mõjutab valu tundlikkust
Kanada valitsus eraldas biotehnoloogiale ligi 50 miljonit dollarit
Molekulaarne mootor
Sündida võib rahvusvaheline bioeetika konventsioon
====================================

Tuumaenergiat kasutavad mikroobid
Ökosüsteemid kilomeetrite sügavuses maa all näivad saavat energiat tuumareaktsioonidest, kinnitasid teadlased AAAS (American Association for the Advancement of Science) kohtumisel. Ühe Lõuna-Aafrika kullakaevanduse põhjas olevad mikroobid kasutavad eluks radioaktiivsete protsesside kõrvalprodukte. 
Nuclear-Powered Bugs (ScienceNow) 16.02.03

Dolly pandi magama 
Lammas Dolly, esimene täiskasvanud rakust kloonitud imetaja, suri 14. veebruaril 6-aasta vanusena. Lammas pandi magama peale veterinaari ülevaatust, kus sai kinnitust tõsiasi, et Dolly’l oli arenev kopsuhaigus. Tavaliselt elavad lambad 11-12 aasta vanusteks. Teadlased püüavad jõuda selgusele, kas Dolly hädad olid tingitud liiga kiirest vananemisest. Juba eelmisel aastal diagnoositi Dolly’l artriit. Dolly kloonija Ian Wilmut on kinnitanud, et see oli märk kloonimise ebaefektiivsusest. Kuningliku Ühingu (Royal Society) tüvirakkude uuringute ja terapeutilise kloonimise töögrupi juhi prof. Richard Gardner’i sõnul tuleb selleks, et otsustada, kas Dolly enneaegne surm oli seotud sellega, et ta oli kloon, oodata ära lahkamise tulemused. Kui selline seos tõesti olemas on, siis kinnitab see prof. Gardner’i sõnul reproduktiivses kloonimises peituvaid ohte. Teadlased uurivad ka seda, kas asjaolu, et Dolly ema elas vaid 6-aastaseks, võis mõjutada Dolly eluea pikkust.
Dolly'l on tänaseks sündinud 6 tavalisel moel viljastatud elujõulist järglast. Dolly'st valmistatud topis pannakse välja Edinburghi teadusmuuseumis.  
Dolly RIP (ScienceNow), 17.02.03

Uneskõndijatel sarnane geenivariant
Varajastel öötundidel asuvad enda teadmata tegutsema umbes 20% lastest ja 3% täiskasvanutest. Teadlased on identifitseerinud immuunsüsteemi geeni, mis võib selgitada uneskõndimist. Leid kinnitab ka vastuolulist teooriat, mille kohaselt on unehäired seotud immuunsüsteemi häiretega. Eelnevalt on teada, et uneskõndijate lapsed järgivad vanemate kommet 10 korda suurema tõenäosusega kui lapsed, kelle lähisugulased pole uneskõndijad. Genfi Ülikooli geneetiku Mehti Tafti juhtimisel uuris töörühm 60 uneskõndija ja nende lähedaste ja sama suure kontrollrühma geeniandmeid. Hüpoteesiks oli, et teiste unehäiretega seostatud geen HLA-DQB1 võib olla seotud ka uneskõndimisega. Uurimistulemused näitasid, et teatud geenivariandi olemasolul suurenes uneskõndimise tõenäosus 3.5 korda. 
Sleepwalking, a Family Affair Genetic mutation links sleepwalking and immune disruption (ScienceNow), 18.02.03

Geenivariant mõjutab valu tundlikkust
Geenivariant võib määrata kas inimene suudab valu kannatada või mitte. Michigani Ülikooli teadlased tõestasid, et teatud geenivariandi korral taluvad inimesed paremini valu. Avastus viitab vajadusele muuta valuvaigistav ravi personaalsemaks. Tulevikus võivad tohtrid valida patsiendile olemasolevate seast kõige sobivama ravimi.
Avastatud geen (COMT) mõjutab organismi enda toodetava valuvaigisti (endorphin) kogust. 
Gene Helps Determine How Much You Hurt (AP), 18.02.03

Kanada valitsus eraldas biotehnoloogiale ligi 50 miljonit dollarit
Genome Canada teatas, et Kanada valitsus on eraldanud genoomika ja proteoomika projektide rahastamiseks täiendavalt 49.5 miljonit dollarit. Kolme aasta eest valitsuse poolt asutatud mittetulunduslik organisatsioon toetab valdkonna arengut ning vahendab valitsuse rahaeraldusi. Organisatsioon on tegutsemise jooksul rahastanud enam kui 193.3 miljoni dollari ulatuses genoomika ja proetoomika valdkonna projekte üle kogu Kanada.
Genome Canada Gets Additional $49.5 Million (GenomeWeb), 19.02.03

Molekulaarne mootor
Teadlased avastasid, et võimsaim molekulaarne mootor moodustub RNAst. Uurimistulemused viitavad võimalusele, et rakud võisid funktsioneerida juba enne DNA evolutsiooni. Samuti loob avastus võimaluse nanotehnoloogidel luua juhitavad mootorid, mis käivitaksid molekulaarsed masinad. Mootor ehk pRNA koosneb kuuest identsest RNA molekulist, mis moodustavad ringi. Mootor vajab sisse lülitamiseks magneesiumi (ATP). 
Mighty RNA Powers Viral Assembly Molecule could be applied to minuscule machines (ScienceNow), 21.02.03

Sündida võib rahvusvaheline bioeetika konventsioon
Prantsuse president on teinud ettepaneku rahvusvahelise bioeetika konventsiooni allkirjastamiseks.
23. veebruaril esines Prantsuse president Jacques Chirac Pariisis riiklikus eetikakomitees. Oma kõnes rõhutas ta vajadust võtta kasutusele meetmed “ebaausa” teadustegevuse suhtes. Sellise teadustegevusena tõi ta välja firma Clonaid väidetavad katsed inimese kloonimisest. Firma on teatanud, et oma tegevuses juhindub ta raeliitide sekti tõekspidamistest. Prantsuse president sõnas, et nii nagu paljud inimesed oli ka tema tõeliselt šokeeritud kuuldes uudist esimese inimlapse kloonimisest. Veelgi enam, ta nimetas sellist tegevust täiesti loomuvastaseks. President Chirac hindas oma kõnes kõrgelt teadlaste tööd vähendamaks maailmas kannatusi, haigusi ja mitmesugustest puuetest tulenevaid hädasid. Samas pidas Chirac vajalikuks rõhutada, et viimased arengud võivad tõsiselt inimväärikust ohustada. 
Hetkeolukorda kirjeldades ütles Chirac, et ebaausad laboratooriumid viivad kogu maailmas läbi uute molekulide katseid vaeste ja kaitsetute rahvaste peal, kaubeldakse organite ja kudedega. Chirac’i sõnul on selline tegevus väljakutseks maailma südametunnistusele ning see tuleb peatada. Just seetõttu kavatseb president teha Prantsuse parlamendile ettepaneku võtta vastu seadus, mis keelustab kõik inimkloonimise vormid.
Samas sätestataks selle seadusega parameetrid, mis võimaldavad embrüonaalsete tüvirakkude kasutamist, et ravida selliseid haigusi nagu Parkinsoni tõbi ja suhkruhaigus. Chirac rõhutas, et kõige tähtsam on võtta vastu vajalikud seadused riiklikul tasandil. Teisalt on ka rahvusvaheline regulatsioon ülimalt oluline. President lõpetas oma kõne, öeldes, et k.a sügisel kavatseb ta esitada ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuriorganisatsioonile (UNESCO) ettepaneku rahvusvahelise bioeetika konventsiooni loomiseks. See ei olnud mitte esimene kord, mil Prantsuse president inimkloonimise teemal sõna võttis. 27. detsembril 2002, vahetult peale esimese väidetava kloonlapse sündi, esines Chirac avaldusega, kus mõistis hukka igasuguse teadustegevuse, mis on seotud inimese reproduktiivse kloonimisega. Ühtlasi kutsus ta üles arutama selle üle, kas ka teadlased ei peaks sarnaselt arstidele olema seotud vande andmise kohustusega, mille eesmärk on kaitsta inimelu.
(Cordis), 23.02.03

====================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  
arhiiv: nädalaülevaated

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:
veeb: genomics.ee 

© 2003, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.