SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee
 

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2003 - 3. nädal (13.01-19.01)

====================================
Sisukord:
Firma Quintiles asutaja Dennis Gillings soovib firma tagasi osta
Paavsti sõnul muudab kloonimine inimese pelgalt objektiks
RNA splaisingu defektide korrigeerimisest
Avastati ataksiat esile kutsuv geenivariant
EGeen sõlmis farmakogeneetika alase tehingu firmaga Prediction Sciences
Asper leidis turustaja Itaalias
Teatati ksenotransplantatsiooniks sobiva kloonitud sea sünnist 
USA teadlased seadsid sihte taime ja looma geenomikas
Reumaatilist liigesepõletiku ennustav test
Geeniteraapia tõrked Prantsusmaal peatavad katsed ka mujal
Ümarussi geenidest pärineva infoga rasvumise vastu
Eksperimentaalne psoriaasi ravim katsetel edukas

====================================

Firma Quintiles asutaja Dennis Gillings soovib firma tagasi osta
Dennis Gillings on kasvatanud kliinilisi uuringuid korraldava firma Quintiles Transnational (www.quintiles.com) aastakäibe 1990.a. 10 miljonilt dollarilt 1.6 miljardi dollarini eelmisel aastal. Ülevaatlikus artiklis selgitatakse, kuidas Põhja-Carolina Ülikooli biostatistika professori poolt 1982.a. asutatud Quintiles võttis peamisel kasvuperioodil aastatel 1995 kuni 2000 üle enam kui 30 konkureerivat ettevõtet. Järgnevalt on Gillingsil plaanis uus tehing, mille eesmärgiks on firma endale tagasi osta. Esialgse, möödunud oktoobris tehtud, 1.3 miljardi dollarilise pakkumise lükkas firma juhatuse moodustatud komisjon tagasi. Hetkel on analüüsimisel teine enam kui 16 000 töötajaga ja 46 riigis esindatud firma väljaostupakkumine.
Viimased 3 aastat on firma aastakäive püsinud 1.6 miljardi dollari juures. Käibe kasvu peatumise taga näevad analüütikud suurt globaalset infrastruktuuri. Selle käigushoidmine on kulukas, sest enamus kliinilistest katsetest viiakse läbi kas Ameerikas, Lääne-Euroopas või Jaapanis. Endiste töötajate sõnul kasvas firma liiga kiiresti paljudele erinevatele kontinentidele, mistõttu kannatas kvaliteet.
Farmaatsiaturu kõrgajal 1999. aastal kerkis
Quintilesi aktsiahind 56 dollarini, mis kasvatas firma turuväärtuse 6.6 miljardi dollarini ning Gillings kuulutati visionääriks. Alates 1999.aasta lõpust on muutused farmaatsiasektori struktuuris ja kliiniliste katsete lõppfaasis olevate eksperimentaalsete ravimite arvu vähenemine sektorit tublisti jahutanud. Erinevalt konkurentidest pole Quintiles kolme aasta eest alanud mõõna ületanud. Esimese poolaastaga on uute lepingute arv, mis on tulude kasvu tagatiseks, vähenenud 30% võrra. Firma pressiesindaja Pat Grebe autoriga ei nõustu ning kinnitab, et kasv on saavutatud loomuliku arenguga, sest ülevõetud firmad on olnud suhteliselt väikesed. Analüütikute hinnangul on positiivseks märgiks Gillingsi soov firma välja osta. See viitab võimalusele, et mõõn on peagi lõppemas. 
Gillings’ big deal (News & Observer), 12.01.03

Paavsti sõnul muudab kloonimine inimese pelgalt objektiks
Katoliku kiriku pea Paavst Johannes Paulus II taunis inimese kloonimise katset, mis taandab inimolendi pelgalt objektiks. Kaitstes inimelu väärikust, mõistis paavst kloonimise kõrval hukka ka abordi ja eutanaasia. Iga-aastases kõnes Vatikanis resideerivatele diplomaatidele rõhutas paavst, et õigus elule on kõige fundamentaalsem inimõigus. 
"Kaotades kõik moraalsed kriteeriumid, muutub inimelu algetega tegelev teaduslik uurimistegevus inimese väärikuse ja olemasolu eitamiseks," selgitas paavst. Paavst on pikka aega seisnud häälekalt abordi ja eutanaasia vastu. 1995.a. liigitas ta need kuritegude hulka, mida ükski seadus ei saa legitimiseerida. Viimasel ajal on Vatikan mõistnud aktiivselt hukka kloonimise ja embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise teaduses. Vatikani pressiesindaja Joaquin Navarro-Valls nimetas hiljuti avaldatud inimese kloonimise teadet "eetiliste ja inimlike kaalutlusteta brutaalse mentaliteedi väljenduseks." Lähipäevil peaks Vatikan avaldama dokumendi, milles puudutatakse kloonimist, aborti ja teisi Rooma Katoliku Kiriku õpetuse vastaseid teemasid. Dokument peaks kujunema katolike poliitikute juhiseks.
Pope says cloning reduces humans to mere objects (AP), 13.01.03

RNA splaisingu defektide korrigeerimisest
Raku elutsüklit korrigeerides on Cold Spring Harbor Laboratooriumi (www.cshl.org) teadlased astunud sammukese lähemale haiguste nagu rinnavähk, lihasdüstroofia ja tsüstiline fibroos ravivõimaluste avardamisele.
Teadlaste sõnul on paljud haigused seotud defektidega raku eluprotsessis ehk eel-mRNA splaisinguga. Cold Spring Harbor Laboratooriumi molekulaarbioloog Adrian Krainer on aastaid uurinud geeniinfo valkudeks kodeerimise protsessi. Äsja ajakirjas Nature Structural Biology avaldatud artiklis selgitab Kraineri töörühm RNA splaisingu defektide korrigeerimise võimalusi rinnavähi ja selja muskulaaratroofia näitel. Põhimõtteliselt võib meetodiga (ESSENCE) korrigeerida mistahes RNA splaisingu defektidega seotud geeni või haigust. Hetkel on Kraineri töörühm tõestanud meetodi toimimist väikeste RNA segmentidega. Järgnevad katsed peavad kinnitama selle töökindlust elusrakkudes.
Selleks, et rakk toodaks valku, toimub DNA-s sisalduva geneetilise informatsiooni transkriptsioon matriits-RNA-le (pre-mRNA). Samas sisaldavad eel-mRNA molekulid seni teadmata põhjusel liigset järjestust, mis eemaldatakse splaisingu käigus mRNA sünteesimisel. mRNA on valkude sünteesimise juhendiks ning selle alusel seatakse aminohapped valgus õigesse järjekorda. Paljudes geneetilistes häiretes põhjustavad geenimutatsioonid häireid RNA splaisingu protsessis. Defektsed mRNA molekulid sünteesivad moonutatud valke, mis ei suuda täita neile pandud ülesandeid ja võivad seega väljenduda haiguse näol.  

Designer molecules correct RNA splicing defects: New strategy for treating many diseases (EurekAlert), 13.01.03

Avastati ataksiat esile kutsuv geenivariant
Rahvusvaheline teadlasterühm on avastanud geeni, mis põhjustab pärilikku geneetilist häiret Saguenay ataksia. Teadlased leidsid haigust põhjustava geeni, uurides Quebeci Saguenay piirkonna elanikke, kelle seas esineb häire enneolematult sagedasti. Enamik regioonis elavaid inimesi pärineb vaid 21 perekonnast. Seetõttu on populatsioon väärtuslik haruldaste geneetiliste haiguste uurimiseks. Lisaks neurodegeneratiivsele häirele Saguenay ataksia on populatsiooni baasil avastatud ka polüneuropaatiat (perifeersete närvide kahjustus) tekitav geen. 
Viimati avastati geenimutatsioon, mis põhjustab metabolismi häiret. Tavaliselt ei ela Leigh Syndrome lapsed üle 15 aasta. Toronto Lastehaigla arsti Dr. Brian Robinsoni sõnul on üks 23-st häire kandjaks. Juhul kui lapse vanemad on haiguse kandjad, siis sünnib ühel juhul neljast haige laps. Viisteist aastat kestnud uurimise tulemusena on Toronto, Montreali, Chicoutimi ja Boston teadlastest koosnev uurimisrühm avastanud Leigh'i sündroomi põhjustava geeni.
Scientists track gene for metabolic disorder common in Quebec (CBC), 13.01.03

EGeen sõlmis farmakogeneetika alase tehingu firmaga Prediction Sciences
Eesti Geenivaramu projekti rahastav firma EGeen International ja firma Prediction Sciences on allkirjastanud kokkuleppe, mille raames uuritakse antidepressantide perekonda kuuluva toimeaine paroxetine farmakogeneetikat. Uurimuses analüüsitakse bioinformaatika meetodeid kasutades Eesti Geenivaramu projekti raames kogutud kliinilisi andmeid. Eesmärgiks on määrata geneetilised variandid, mis mõjutavad inimeste reaktsiooni toimeaine paroxetine kasutamisel. Lepingu kohaselt saab EGeen tasu kokkulepitud eesmärkide saavutamisel ning osa tulevasest toote müügist. Eelnevalt on firmad teinud koostööd depressiooni ravimi Celexa farmakogeneetilises uurimises. Prediction Sciences soovib luua farmakogeneetilise diagnostika platvormi, mille baasil oleks võimalik täpsemalt määrata depressiooni vastast ravi. 
EGeen, Prediction Sciences In Second Pharmacogenetics Collaboration (GenomeWeb) 13.01.03

Asper leidis turustaja Itaalias
Eesti biotehnoloogiafirma Asper Biotech (www.asperbio.com) sõlmis turustamislepingu Itaalia firmaga Resnova. Kohalikele biotehnoloogia- ja farmaatsiafirmadele, laboritele ning teadusasutustele molekulaarbioloogia tooteid müüv Resnova (www.resnovaweb.com) saab eksklusiivse õiguse vahendada Itaalias Asperi tooteid ja teenuseid. Asper pakub SNP genotüpiseerimis teenust, -seadmeid ja -tarkvara.
Asper Finds Distributor in Italy (GenomeWeb) 13.01.03

Teatati ksenotransplantatsiooniks sobiva kloonitud sea sünnist 
Väiksemõõduliste geneetiliselt modifitseeritud sigade kloonimine avardab võimalusi sea organite inimestele siirdamiseks. Geneetilise modifitseerimise tulemusena on võimalik teha kahjutuks immuunreaktsioonist tulenevat äratõuget põhjustava geeni mõlemad koopiad. Eemaldatud geenid vähendavad sea organite äratõukereaktsiooni tõenäosust.
Firma
Immerge BioTherapeutics teatas Uus-Meremaal toimunud konverentsil, et nende kloonitud siga Goldi on kahe kuu vanune ning selle organid peaksid kasvama inimese omadega võrreldavasse suurusesse. Kloonimise kasutamine tagab soovitud geenide puudumise kõigist rakkudest. Kloonitud seal puuduvad geeni alpha-1-galactosyltransferase mõlemad koopiad. Geen kodeerib ensüümi, mis lisab raku pinnale ainet, mida inimese antikehad hakkavad ründama. Järgnevalt plaanitakse katsetada sea organite siirdamist primaatidele.
Eelnevalt on firma PPL Therapeutics 2002.a. augustis teatanud viie sarnase kloonitud sea sünnist. Firma Immerge esindaja usub, et nende sea organid on siirdamiseks sobivamad, sest nende suurus on inimeste organitega sarnasem.
Mini-Pig Clone Raises Transplant Hope (NewScientist), 13.01.03

USA teadlased seadsid sihte taime ja looma geenomikas
USA Taime ja Looma Genoomi XI kongressil arutleti järgmise viie aasta plaane
. Kuigi eelnevalt tehtud plaanidest on osa enneaegselt täidetud, jätkatakse plaanipärast tööd. Prioriteetidena märgiti riisi genoomi järjestamise lõpetamist ning maisi genoomi geenide rohkete piirkondade järjestamist. Samuti jätkatakse projektiga Arabidopsis 2010, mille eesmärgiks on mudeltaime 25,498 geeni funktsioonide uurimine. Lisaks teadustööle rõhutati ka hariduse ja täiendõppe tähtsust. 
USA Riiklik Taime ja Looma Genoomi Projekt sai alguse 1998. aastal. Lisaks erinevate organismide genoomide järjestamisele soovitakse tulevikus genoomika meetodeid rakendada ka biomitmekesisuse, ökoloogia, ökosüsteemide, taastuvate materjalide ja uute biomaterjalide vallas.
Pssst! Want a Peek of the National Plant Genome Initiatives Next Five-Year Plan? (GenomeWeb), 15.01.03

Reumaatilist liigesepõletiku ennustav test
Firmad Genomics Collaborative (GCI) ja Celera Diagnostics asuvad välja töötama reumaatilise liigesepõletiku teket ennustavat testi. Projekti käigus analüüsivad Celera teadlased GCI kogutud reumaatilist liigesepõletiku põdevate patsientide ja kontrollrühma koeproove, et määrata haigust põhjustavad markerid. Koostööleppe alusel tasub Celera koostööpartnerile ettemaksu, millele lisanduvad summad kokkulepitud eesmärkide saavutamisel. Celera Diagnostics on firmade Applied Biosystems ja Celera Genomics ühine ettevõtmine. Firma Genomics Collaborative (www.getdna.com) on ühtsesse andmebaasi (Global Repository) kogunud kliinilisi andmeid ja koeproove enam kui 100 000 vabatahtliku patsiendi kohta erinevatest riikidest. 

GCI and Celera Diagnostics to Study Rheumatoid Arthritis
(GenomeWeb), 16.01.03

Geeniteraapia tõrked Prantsusmaal peatavad katsed ka mujal
Retroviiruseid kasutavad geeniteraapia eksperimendid said järjekordse hoobi, kui Prantsusmaal läbiviidavate kliiniliste katsete käigus avastati teine leukeemia juhtum. USA-s on peatatud 30 sarnast uurimist. Pärast teise leukeemiajuhtumi avaldamist raske kombineeritud immuunpuudulikkuse sündroomi (SCID) ravimisel, on samasugused 16 kliinilist katset külmutatud ka Saksamaal.
Saksamaal asuva Paul Ehrlich'i Instituudi asepresident professor Klaus Cichutek kinnitas, et probleem on olukorda raskendanud, sest tegemist on juba teise juhtumiga 11 patsiendi kohta. See on aga ootamatult suur soovimatute tagajärgede esinemise sagedus. Sarnaseid katseid korraldatakse ka Paul Ehrlich'i Instituudis. Professor Cichutek arvas, et tagasilöök võib seada kahtluse alla kogu retroviiruste kasutamise tehnoloogia geeniteraapias. Cichuteki arvates on kõrvalmõjusid siiski võimalik vältida.
Raske kombineeritud immuunpuudulikkuse sündroom jätab lapsed, enamasti poisid, immuunsüsteemita. Väiksemgi nakkus, millega tavaline organism vaevata hakkama saab, võib anda lapsele surmava löögi. Seetõttu peavad haiguse all kannatavad lapsed elama pisikutevabas keskkonnas.
Geeniteraapia meetodi käigus üritatakse vektori abil, milleks on tavaliselt viirus, viia patsiendi rakkudesse korrigeeritud geen. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis asendab viirus organismi rakkudes defektse geeni soovitud geeniga.
Germany: Leukemia Cases a Setback for Gene Therapy (Reuters Health), 16.01.03

Ümarussi geenidest pärineva infoga rasvumise vastu
Teadlased on sadade ümarussi (C. elegans) geenidega manipuleerides suutnud luua tüsedaid ning saledaid ussikesi. Tulevikus võib nende teadmiste baasil välja töötata uusi ravivõtteid inimestel sagedasti esineva rasvumise vastu. 
Harvard
i Ülikooli bioloog Gary Ruvkun identifitseeris uudse tehnoloogia abil umbes 400 ümarussi geeni, mis on seotud rasva töötlemise ja säilitamisega. Erinevate katsete käigus vaigistati neist umbes 300, mille tulemusena muutusid ussikesed peeneteks. Ülejäänud saja geeni väljalülitamisel täheldati ussikeste tüsenemist. Lähemalt on kõnealust ümarussi uurimust ja selles kasutatud uut meetodit kirjeldatud ajakirjas Nature (421, 231-237).
Ümaruss on kujunenud populaarseks katseloomaks, sest organism on lihtne ja selle kasutamine on suhteliselt odav. Korraga mahub neid laboritaldrikule 100 000 ning nad paljunevad nelja päevaga. Pooled ümarussi 19 000 geenist on olemas ka inimesel, seal hulgas 200 rasvadega seotud geeni. Umbes millimeetri pikkust ümarussi kasutasid oma uurimuses ka möödunud aasta Nobeli meditsiinipreemia laureaadid.
Gene Treatment for Obesity Promising (Associated Press), 15.01.03
Functional genomics: RNA sets the standard Nature 421, 220 - 221 (2003); doi:10.1038/421220a

Eksperimentaalne psoriaasi ravim katsetel edukas
Amgen teatas, et liigesepõletiku ravimi Enbrel kolmanda faasi kliinilised katsed psoriaasivastases ravis on paljulubavad. Umbes 60 protsendil uuringus osalenud patsientidest täheldati 24 nädalase ravi järel haigusnähtude vähenemist 75% võrra. Osal patsientidest täheldati sama tulemust juba 12 nädalase ravi järel. Firma kinnitas, et katsed täitsid oma eesmärgi.
Psoriaasi vastase ravimi turule toomises on konkurentideks firmad Johnson & Johnson, Biogen ja Genentech. Kõik nimetatud firmad soovivad efektiivse psoriaasi vastase ravimi turule toomisega saada osa analüütikute pakutud 5 miljardi dollarini küündivast turumahust. Psoriaasi all kannatab hinnanguliselt 100 miljonit inimest üle kogu maailma. 
Amgen arthritis drug effective against psoriasis (Reuters), 17.01.03

====================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  
arhiiv: nädalaülevaated

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:
veeb: genomics.ee 

© 2003, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.