SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee
 

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2003 - 1. nädal (30.12-05.01)

====================================
Sisukord:
Jaapan alustab biopanga loomist
Briti geeniprojekti ettevalmistused käivad
Valmis inimese 14. kromosoomi viimistletud järjestus
Katseravimi edu sklerosis multipleksi ravis
Tüvirakud võivad tõhustada südamekahjustusest taastumist
Üle-Euroopaline projekt Aafrikat laastavate haiguste vastu
Briti teadlased nõuavad kloonimisteatele kinnitust
India kaalub GM kartuli kasutamist võitluses alatoitumisega
Saksamaal anti esimene luba importida embrüonaalseid tüvirakke
Teadlased on avastanud malaaria eest kaitsva geenivariandi
====================================

Jaapan alustab biopanga loomist
Käesoleva aasta jooksul peaks Jaapanis algama vereproovide kogumine eesmärgiga luua geneetilise informatsiooni põhjal personaalsemaid ravivõimalusi ja ennetada ravimite võimalikke kõrvalmõjusid. Andmebaasi kogutakse 300 000 inimese koeproovid ja andmed "elustiilist sõltuvate" haiguste nagu kõrgvererõhutõbi, diabeet ja vähk kohta. Biopanga loomine on üks kolmest prioriteetsest ettevõtmisest, mis peaks suurendama Jaapani konkurentsivõimet võrreldes teiste riikidega.  
Biopanga loomise idee aluseks on tõdemus, et sarnaste eluviisidega inimestel esinevad erinevad haigused. Samuti soovitakse uurida, miks ravimid avaldavad inimestele erinevat mõju. Projekti käigus kogutakse vabatahtlikelt osalejatelt haiglate vahendusel vereproovid, mida analüüsitakse valitud haiguste, valkude ja SNP-de lõikes. Kogutud andmed säilitatakse krüpteeritult.
Teiste prioriteetidena arendatakse regeneratiivset meditsiini ning luuakse arvutisimulaator, mis jäljendaks peamiste organite funktsioone ja võimaldaks uurida haiguste teket ning nende ravivõimalusi. Kolmele projektile on Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeerium eraldanud kokku 23.6 miljardit jeeni.
Genetic data project seeks to build custom medication (Asahi Shimbun), 31.12.02

Briti geeniprojekti ettevalmistused käivad
Ajalehes New York Times tutvustatakse 2003. aastal algavat Briti geeniprojekti Biobank, mis peaks koguma poole miljoni briti vabatahtliku geeni- ja terviseandmed. Projekti eesmärgiks on 10-20 aasta jooksul avastada enamlevinud haiguste geneetilised ja keskkonnafaktorid. Sarnased, oma olemuselt geneetilise rahvaloenduse projektid, on autori sõnul käigus või ettevalmistamisel vähemalt kuues riigis. Erinevalt Islandist, kus keskendutakse geenidele, soovivad britid määrata ka keskkonna (suitsetamine, reostus, harjumused, toitumus) mõju haigustele. Juhul kui leidub piisav arv 45 kuni 69 aastaseid vabatahtlike, kogutakse andmed 1.2 miljonilt britilt, kellest valitakse 2008. aastaks projekti jaoks välja 500 000.
Vabatahtlikud peavad täitma 10-leheküljelise ankeedi ning 10 aasta jooksul kopeeritakse nende terviseandmed riiklikust tervishoiusüsteemist projekti andmebaasi. Ennustuste kohaselt peaks aastaks 2014 olema umbes 40175 vaatlusalust haigestunud näiteks diabeeti ja vähki, 6200-l peaks olema tekkinud Parkinsoni tõbi, reumaatiline liigesepõletik, puusaliigese murd või muu sarnane haigus. Seejärel asutakse võrdlema haigestunud ja tervete inimeste geeniandmeid.
Siiani on vastuseis projektile olnud tagasihoidlik, kuigi osa Briti arste leiab, et projekt pole vajalik ning on liialt kulukas. Projekti eestvedajad loodavad põhjalike ettevalmistustega vältida kriitikat, mis tabas Islandi projekti ja kahjustas ettevõtmist Tongas. Plaanide kohaselt peaks aastaks 2014 olema andmebaas seisus, mis võimaldab alustada teaduslikku tegevust. Projekti eeliseks näiteks Islandi ja teiste projektide ees peetakse just keskendumist keskkonnafaktorite ja geenide vaheliste seoste mõjude uurimisele.
To Study Disease, Britain Plans a Genetic Census (NYT), 31.12.02

Valmis inimese 14. kromosoomi viimistletud järjestus
Prantsuse ja Ameerika teadlased lõpetasid inimese genoomi 14. kromosoomi järjestuse viimistlemise. Seni lõpetatud neljast kromosoomist on 14. pikim, sisaldades 87 miljonit aluspaari. Tänaseks on selles avastatud enam kui 60 erinevaid haigusi põhjustavat geeni. Ühte neist seostatakse näiteks varajase Alzheimeri tõve tekkega. Kokku identifitseeriti kromosoomis 1050 geeni ja geenifragmenti. 
Projekti juhtis Prantsuse Riiklik Sekveneerimise Keskus Genoscope ning selles osalesid Washingtoni Ülikooli ja Seattle'i Bioloogia Instituudi teadlased. Kromosoomi järjestuse täpsustamisel osales peaaegu 100 teadlast. Ülevaatlik artikkel 14. kromosoomist avaldati teadusajakirjas Nature. Eelnevalt on valminud 22., 21. ja 20 kromosoomi täpsed järjestused. Ülejäänud 20 kromosoomi viimistletud järjestused peaksid valmima käesoleva aasta aprillis, mil tähistatakse DNA struktuuri avastamise 50ndat aastapäeva. Hiljem Nobeli preemiaga pärjatud James D. Watsoni ja Francis H.C. Cricki kaksikheeliksi struktuuri kirjeldav artikkel ilmus 1953.a. aprillis samuti ajakirjas Nature. 

Scientists Map Largest Chromosome to Date (Associated Press), 01.01.03

Katseravimi edu sklerosis multipleksi ravis
Uut tüüpi ravim, mis takistab immuunsüsteemi rünnakuid tervetele kudedele võib osutuda edukaks skleroosis multipleksi ravis, teatati ajakirjas New England Journal of Medicine. Ravim natalizumab blokeerib immuunrakkude vereringest väljumise, takistades seega nende negatiivset mõju ajule ning soolestikule. Ravim kuulub uude toimeainete rühma, mida tuntakse selektiivsete adhesioonimolekulide inhibiitoritena. 
Firmade Biogen ja Elan koostöös valminud uuringu kohaselt vähendas kuus kuud kestnud ravimi katseline süstimine võrreldes platseebo rühmaga oluliselt ajukahjustusi. Samuti esines ravimit saanud patsientidel poole võrra vähem haiguse kordumist. 
Skleroosis multipleksi, mille all kannatab hinnanguliselt 2.5 miljonit inimest maailmas, on väga raske uurida, sest selle sümptomid pole pidevad, vaid taanduvad aeg-ajalt. See muudab väga raskeks võimalike ravimeetodite efektiivsuse hindamise. Teadlaste sõnul on ravimi edukuse põhjalikumaks hindamiseks vaja pikemaajalisi uuringuid. Uuringu autorid leiavad, et natalizumab või teised selle sarnased ravimid võivad osutuda edukaks ka teiste autoimmuunhaiguste nagu reumatoid-artriidi, astma, ateroskleroosi või käärsoolepõletiku ravis. 

Test Drug May Aid Multiple Sclerosis Victims (Reuters), 01.01.03

Tüvirakud võivad tõhustada südamekahjustusest taastumist
Tüvirakud võivad tõhustada südameataki kahjustustest taastumist, sest kutsuvad esile kahjustunud kudedes rakkude kasvu. Tüvirakud, mis omavad võimet areneda organismi erinevateks kudedeks on kujunenud populaarseks uurimisvaldkonnaks. Töörühmad Saksamaal ja Hong-Kongis teatasid edukatest südamelihase taastamise katsetest. Töörühmad siirdasid luuüdist eraldatud tüvirakud südamelihasesse ja stimuleerisid verevarustuse paranemist ehk angiogeneesi. 
Rostocki Ülikooli Professor Gustav Steinhoffi juhitud töörühm süstis tüvirakke kuue patsiendi südamelihasesse. Hilisemate uuringute käigus tuvastati neist viiel paranenud verevarustus, mis viitab tüvirakkude võimalikule positiivsele mõjule kahjustunud piirkonnas. Siiski tehti kõigile patsientidele ka traditsiooniline (bypass) südameoperatsioon. Hong-Kongi Ülikooli töörühm Hung-Fat Tse juhtimisel täheldas südame paranenud verevaustust kaheksa patsiendi ravimisel nende endi luuüdist pärinevate tüvirakkudega.
Stem Cells Offer Hope to Heart Attack Victims (Reuters), 02.01.03

Üle-Euroopaline projekt Aafrikat laastavate haiguste vastu
Uuel aastal peaks käivituma üle Euroopaline innovatiivne ettevõtmine, mille eesmärgiks on kolme Aafrikas kõige levinuma haiguse (AIDS, tuberkuloos ja malaaria) ravimiuurimise toetamine. Järgneva viie aasta jooksul oodatakse Euroopa valitsustelt ja institutsioonidelt umbes 600 miljoni euroni küündivat panust. Planeeritava Euroopa Arengumaade Kliiniliste Katsete Programmi toetajate sõnul puudub vaesematel riikidel suuremahuliste kliiniliste katsete läbiviimiseks raha ning infrastruktuur. Seetõttu katkeb paljude väiksemas mastaabis edukaks osutunud ravimikandidaatide uurimine. Euroopa Parlament peaks ettevõtmisele heakskiidu andma märtsis ning rahakraanid peaksid avanema sügisel. Kolmandiku osas toetavad projekti olemasolevad riiklikud projektid, kolmandik vahenditest tuleb Euroopa Liidult ning ülejäänud osa katavad erinevad fondid ja farmaatsiatööstus. 
Joint European plan will tackle Africa's killer diseases (Nature 421, 5 (2003); doi:10.1038/421005b), 02.01.02

Briti teadlased nõuavad kloonimisteatele kinnitust
DNA testi avastanud Alec Jeffreys leiab, et esimese inimese kloonimise teate usaldusväärsust saab kinnitada vaid samaaegselt mitmes laboratooriumis tehtava geenitestiga. Samuti peavad protseduuri igat etappi, alates koeproovide võtmisest emalt ja lapselt, jälgima sõltumatud eksperdid. Briti Kuningliku Ühingu teadlased, eesotsas Leicesteri Ülikooli geneetika professori Alec Jeffreys'ga rõhutasid, et erakorralist väidet saab kinnitada vaid erakorralise tõestusmaterjaliga.
Soovitavalt süljest võetud proovi peab analüüsima 10 kuni 15 markeriga, et määrata kindlaks, kas ema ja laps on geneetiliselt identsed. Samuti peavad üksikasjalikud analüüsid olema avalikustatud, et teadlased saaksid hinnata nende tõele vastavust.
Top scientist urges strict tests on baby clone claim (Independent), 03.01.03

India kaalub GM kartuli kasutamist võitluses alatoitumisega
Geneetiliselt modifitseeritud kartulid on kesksel kohal võitluses India kõige vaesemate laste alatoitumisega. 15-aastase programmi eesmärgiks on vähendada laste suremust, pakkudes puhast vett, täisväärtuslikku toitu ja vaktsiine. Muuseas kaalub India valitsus võitluses näljaga testimise lõppjärgus oleva valgurikka GM kartuli kasutamist. 
India Teadusinstituudi biokeemik Govindarajan Padmanaban tutvustas programmi Briti Kuningliku Ühingu konverentsil. Ta avaldas lootust, et keskkonnakaitsjad ei asu projekti halvustama, nagu see juhtus AstraZeneca välja töötatud suurema A vitamiini sisaldusega "kuldse riisi" puhul. Padmanaban rõhutas, et arengumaades on nõudmised rikaste riikide omadest erinevad ning vastuolek GM kartuli kasutamisel moraalselt mõeldamatu.
Jawaharlal Nehru Ülikooli Asis Datta juhitud töörühm on lisanud kartulile geeni AmA1, mille tulemusena sisaldab see tavalisest kolmandiku võrra rohkem valke ja rohkelt olulisi aminohappeid. Geen AmA1 pärineb Lõuna-Ameerikas kasvatatavast rebasheinast (amaranth)
Genetically modified 'protato' to feed India's poor (New Scientist), 03.01.03

Saksamaal anti esimene luba importida embrüonaalseid tüvirakke
Saksa neuroloog Oliver Brüstle sai enam kui kaks aastat kestnud taotlusprotsessi tulemusena õiguse kasutada oma teadustöös tüvirakke. Bonni Ülikoolis töötav sakslane on esimene, kes läbis edukalt keeruka protseduuri. Saksamaal on embrüo kaitse seaduse kohaselt inimese embrüost tüvirakkude eraldamine keelatud. 2002.a. jaanuaris viis Bundestag seadusesse muudatuse, mis võimaldab erakorralistel juhtudel embrüonaalseid tüvirakke importida. Selleks peavad teadlased tõestama, et plaanitav teadustegevus on esmaklassiline ning seda pole võimalik läbi viia täiskasvanud tüvirakkude või loomalt pärinevate tüvirakkudega. Sellisel juhul on võimalik importida enne 2002.a. jaanuari in vitro viljastamisel ülejäänud embrüodest eraldatud tüvirakke.
Nõuete täitmist kontrollib Berliinis asuv Robert Kochi Instituut (RKI).
Brüstle taotles 2000.a. luba kasutada hiire tüvirakkude asemel inimese embrüonaalseid tüvirakke. Uurimuse eesmärgiks oli leida uudseid ravivõimalusi neurodegeneratiivsetele haigustele nagu Parkinsoni tõbi, Huntingtoni tõbi ja skleroosis multipleks. Taotluse asjus otsuse langetamist lükati kolm korda edasi. 2001.a. jaanuaris teatati, et projekti võib alustada kui see vastab seaduses kehtestatud nõuetele. Detsembris 2002 saadud luba importida 12 tüvirakuliini Iisraelist, annab
Brüstle sõnul signaali, et ka Saksa teadlastel on siiski võimalik tegeleda potentsiaalse valdkonnaga. Hetkel on otsustamisjärgus veel kolme töörühma taotlused.
Stem Cell Project Wins Final Approval (Science, 299, 5603), 03.01.03

Teadlased on avastanud malaaria eest kaitsva geenivariandi
Uurimuse kohaselt on kindlaid tõendeid, et geenivariant kaitseb Vaikse Ookeani lõunaosas paiknevate Melaneesia saarte elanikke malaaria eest. Peamiselt moskiitode levitatav haigus tapab igal aastal enam kui miljon inimest maailmas. Kaitsvat mõju avaldab geeni glycophorin C variant, mis kodeerib punaste vererakkude teatud retseptorit. Ajakirjas Nature Medicine (2002;10.1038/nm807) avaldatud uurimuse kohaselt seob retseptor malaaria parasiidi Plasmodium falciparum valguga, mis tõkestab parasiidi tee rakku. Kui malaaria parasiit suudab leida tee vererakku, asub ta kiiresti paljunema. Kindla DNA lõigu puudumise tõttu avastatud geenivariandis see võimalus puudub. Eelnevad uurimused on näidanud, et kõnealune geenivariant esineb umbes 46% saarestikus asuva Paapua Uus-Guinea elanikest.
Gene variation may protect against malaria (Reuters Health), 03.01.02

====================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  
arhiiv: nädalaülevaated

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:
veeb: genomics.ee 

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.