SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee
 

Anname teada, et Teil on võimalus tutvuda 
13.-14. septembril 2002
Tartus toimunud kolmanda rahvusvahelise 
Geenitehnoloogia Foorum 2002 
Fotoalbumiga

 

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 41. nädal (07.09-13.10)

====================================
Sisukord:
Valmis SNP kaart
Kardiovaskulaarsete haiguste SNP uurimus
Nobeli meditsiinipreemia said kolm geeniteadlast
Uus-Meremaal on lubatud eksperimenteerida inimese geenidega loomades
Avastati võimalik rinnavähiga seotud geen
Järjestati bakteri Shewanella oneidensis genoomi
Teadlased asuvad otsima uut bioloogilist materjali
Maailma vanimat puud soovitakse kloonida
DNA andmebaas tähistab 20. aastapäeva
====================================

Valmis SNP kaart
Kahe aasta eest asutatud firma Perlegen Sciences usub, et on koostanud esimese kõiki tähtsamaid SNP-sid (üksikud nukleotiidi erinevused DNA järjestuses) sisaldava andmebaasi. Firmast Affymetrix väljakasvanud Perlegen on kahe aastaga 1 717 015 SNP väljavalimiseks kulutanud 50 miljonit dollarit. Töö käigus kasutati Affymetrix mikrokiibi tehnoloogiat, kuid kiipe suurendati niivõrd, et oluline osa genoomist mahtus 220 kiibile. Seejärel võrreldi tähthaaval 50 erinevat genoomi Inimese Genoomi Projekti versiooniga.
Andmebaasi firma ei avalikusta, sest loodab tehtud investeeringu tagasi teenida. Loodetakse, et farmaatsiafirmad on huvitatud andmebaasi kasutamisest ravimite väljatöötamise protsessis. Firma juht, endine Stanfordi Ülikooli professor David Cox, tunnistab, et hetkel pole veel teada, millised SNP-d on seotud oluliste haigustega.
Proofreading the human genome (San Francisco Chronicle), 07.10.02

 

Kardiovaskulaarsete haiguste SNP uurimus
Firma Celera Diagnostics teatas, et asub koostöös farmaatsiafirmaga Bristol-Myers Squibb arendama ravimeid ja diagnostikavahendeid kardiovaskulaarsete haiguste ja diabeedi vastu.
Koostöö raames lubab Bristol-Myers kasutada enam kui 3 000 kliinilist proovi, mis on kogutud kolesterooli alandava ravimiga seotud uurimistegevuse raames. Celera Diagnostics soovib analüüsida umbes 1 000 SNP olemasolu. Kõrvutades SNP andmeid kliiniliste andmetega ning analüüsides reaktsiooni ravimitele, loodetakse identifitseerida uued ravimikandidaadid. 
Celera Diagnostics, Bristol-Myers Squibb in Major Cardiovascular SNP Study (GenomeWeb), 07.10.02

Nobeli meditsiinipreemia said kolm geeniteadlast
Käesoleva aasta Nobeli füsioloogia- ja meditsiinipreemia pälvisid kolm teadlast - Sydney Brenner, John Sulston, ja H. Robert Horvitz - programmeeritud rakusurma ehk apoptoosi ja organite moodustumise geneetiliste mehhanismide uurimise eest. Teadlased kasutasid erinevate haiguste, sh AIDSi uurimises mudelloomana kasutatavat ümarussi Caenorhabditis elegans. Kolm teadlast jagavad
10 miljoni Rootsi krooni suurust preemiat, mis antakse üle 10. detsembril, Alfred Nobeli surma-aastapäeval.
Brenner (75) on Salk Bioloogiateaduste Instituudi (Sand Diego) professor. Brenneri tööd tunnustati C. elegans mudelorganismina rakkude jagunemise ja organi arengu uurimisel. Sulston (60) uurib C. elegansi Wellcome Trusti Sangeri Instituudis. Ta oli instituudi esimeseks direktoriks ning lahkus ametist kahe aasta eest. Sulstonit tunnustati rakkude jagunemise uurimise ja rakusurmaga seotud geenide kirjeldamise eest. Horvitz (55) töötab Massachusettsi Tehnoloogia Instituudis. Horvitz identifitseeris ümarussis esimesed apoptoosi geenid, seletas nende funktsioone ning leidis vasted inimese genoomis.
Brenner, Sulston, Horvitz Share Nobel for C. elegans, Apoptosis Research (GenomeWeb), 07.10.02

Uus-Meremaal on lubatud eksperimenteerida inimese geenidega loomades
Keskkonnariski hindav asutus, mis otsustab geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise üle, kiitis projektitaotluse heaks, hoolimata asjaolust, et vaid seitse 850 arvamusest ettevõtmist toetas. Samas kehtestati mitmesugused piirangud. Esiteks võib eksperimendi korraldada vaid laboritingimustes. Vastavasisulise taotluse esitas riiklik uurimisasutus, kus kavatsetakse katsetada kitselt, sealt, lambalt, hiirelt ja inimeselt pärinevate geenide viimist karilooma organismi. Teadlased loodavad katsetega leida uusi võimalusi võitluses kesknärvisüsteemi häiriva haiguse sclerosis multiplex vastu. Hiljuti taas võimule valitud pahempoolne valitsus lubas järgmisel aastal tühistada geneetiliselt muundatud organismide tööstuses kasutamise keelu.
New Zealand Scientists Get OK To Put Human Genes In Cattle (Reuters), 01.10.02

Avastati võimalik rinnavähiga seotud geen
Teadlased on identifitseerinud geeni, mis võib mõjutada rinnavähi teket. Cold Spring Harbor Laboratooriumi teadlased usuvad, et geen DBC2 võib muteerunud kujul soodustada rinnavähi teket. Uurimuse käigus leiti, et geen puudus või ei toiminud normaalselt kolmel sporaadilise vähiga patsiendil viiest. Kui geeni toodetav valk viidi vähirakkudesse, siis need kas hävinesid või nende kasv peatus. Teadlaste hinnangul viitab see võimalusele, et geen võib toimida vähi arengut pärssivana. Esimene rinnavähi tekkeriski suurendav geen (BRCA1) avastati 1990. aastal.
Potential breast cancer gene found (BBC), 07.10.02

Järjestati bakteri Shewanella oneidensis genoomi
Teadlaste rühm on järjestanud bakteri Shewanella oneidensis genoomi. Teadlased loodavad bakterit kasutada toksiliste metallide eemaldamiseks keskkonnast. Bakteri DNA järjestus, mida kirjeldav artikkel avaldati ajakirjas Nature Biotechnology, peaks asjaosaliste sõnul võimaldama mõista mehhanisme, kuidas bakter suudab vähendada ja sadestada kroomi, uraani ja teisi mürgiseid metalle. Uurimisrühmas osalenud John Heidelberg (TIGR), leiab, et bakteri Shewanella oneidensis on bioremediatsioonis väga oluliseks mudelorganismiks, kuna on ebatavaliselt võimekas reostuste hävitamisel paljudes erinevates keskkonnatingimustes. Heidelbergi töörühm leidis, et bakteri genoom koosneb peaaegu viiest miljonist aluspaarist ning selle ühes suures kromosoomis on hinnanguliselt 4 758 geeni.

Team Sequences S. oneidensis Genome (GenomeWeb), 07.10.02

Teadlased asuvad otsima uut bioloogilist materjali
Euroopa Liit finantseerib kolm aastat kestvat uurimisprojekti Hiina Rahvavabariigis, mille eesmärgiks on avastada uusi mikroobe, ensüüme ja geene Mongoolia ja Tiibeti väheasustatud piirkondades. Euroopa komisjon on eraldanud projektile V Raamprogrammist miljon eurot. Projektis osalevad USA firma Genencor, Leicesteri Ülikool, Hiina Teaduste Akadeemia, Sevilla Ülikool ja Western Cape Ülikool Lõuna-Aafrika Vabariigist. Projekti käigus analüüsivad teadlased kohapeal DNA-d, lootuses avastada isoleeritud keskkonnast senitundmatuid bioloogilisi materjale. Konsortsiumis osalev firma Genencor tagab teadlaste varustatuse tehniliste seadmetega. Loe lähemalt pressiteadet.
Genencor and University of Leicester Seek New Genes in Inner Mongolia (GenomeWeb), 08.10.02

Maailma vanimat puud soovitakse kloonida
Rühm USA teadlasi kavatseb Champion Tree Project International raames kloonida teadaolevalt maailma vanima puu. 4 768 aasta vanune mänd Methuselah asub Californias. Projekti raames on juba kogutud 70 riigi suurima puu geneetiline materjal. Ekspertide hinnangul kujuneb kloonimise protsess eeldatavasti raskeks ning ei anna õnnestumise korral olulist tulemust. Puude kloonijad seevastu loodavad toiminguga juhtida tähelepanu keskkonnariskidele, mis puid ähvardavad.

Scientists hope to clone world's oldest tree (LA Times), 09.10.02 

DNA andmebaas tähistab 20. aastapäeva
Üks maailma suuremaid DNA järjestuse andmebaase tähistas 20. aasta juubelit. 1982. aasta 1. oktoobril teatati ajakirjas Science, et hakatakse koostama avalikku andmebaasi, kuhu koondatakse avaldatud järjestused. Alguses kujunes andmebaasi täiendamisest tõsine katsumus, sest eesmärgiks seatud kuuekuuline tähtaeg avaldamise ja andmete andmebaasi jõudmise vahel venis esimestel aastatel pooleteise aastani. Täna arendavad andmebaasi GenBank Briti EMBL Nukleotide Sequence Database  ja Jaapani DNA Data Bank. 1987.a. oli andmebaasis 15 miljonit aluspaari järjestust ja 14 000 kirjet. 1992. aastal sisaldas andmebaas 101 miljonit aluspaari ning 78 000 järjestust. Hetkel kasutab 20 miljardit aluspaari sisaldavat andmebaasi iga päev umbes 40 000 kasutajat.
GenBank Celebrates Twenty Years (GenomeWeb), 10.10.02

====================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.