SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee
 
Eesti biotehnoloogia sektor hakkab looma koordineerivat organisatsiooni
Möödunud nädalal Rootsis biotehnoloogia kolmiküritusel Scandinavian Biotech Arena osaledes kutsusid Eesti biotehnoloogia sektori esindajad kokku esimese Eesti biotehnoloogia ümarlaua, kus tõdeti koordineeriva organisatsiooni loomise vajadust. Ümarlaual osalenud - Asper Biotech, EGeen, Quattromed; Tartu Biotehnoloogia Park, Visgenyx, Geenikeskus, Eesti Geenivaramu ning TTÜ Biotehnoloogia ja Geenitehnoloogia Keskus - leidsid, et valitsusasutustega suhtlemiseks ja valdkonna arengu koordineerimiseks on vaja asutada biotehnoloogia valdkonda koondav organisatsioon. <Loe lähemalt>
 

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 40. nädal (30.09-06.10)

====================================
Sisukord:
USA Teadusfond eraldas toetused taimegeneetika uurimiseks
USA valitsus taunib arstidele soodustuste pakkumist
Koeproovi turul suureneb konkurents 
Projekt haiguste geneetika uurimiseks
Genoomi järjestamine odavneb endise tempoga
Euroopa Parlament on kompromissiga rahul
Projekt anorexia nervosa geneetika uurimiseks
Kaardistati malaaria ja sääse genoomid
Geeniteraapia katsed peatati patsiendi komplikatsiooni tõttu

Teadlased asuvad uurima tänapäevase kõne lätet

====================================

USA Teadusfond eraldas toetused taimegeneetika uurimiseks
Ameerika Ühendriikide Riiklik Teadusfond eraldas kokku 85 miljonit dollarit 31 laborile taimegeneetika uurimiseks. Rahastati 23 erinevat uurimisprojekti (75.6 m) ning kaheksat silmapaistvat noorteadlast (9.5 m). Suurima toetuse - 7.6 miljonit dollarit - sai California Ülikooli viieaastane projekt, mis keskendub kartuli funktsionaalse genoomika uurimisele.
NSF Awards $85M to 31 Plant Genome-Research Projects (GenomeWeb), 30.09.02

USA valitsus taunib arstidele soodustuste pakkumist
Ameerika Ühendriikide valitsus hoiatas farmaatsiafirmasid, et need lõpetaksid kingituste ja kõikvõimalike soodustuste andmise arstidele ja apteekritele vastutasuks firmale meelepäraste ravimite soovitamise ja määramise eest. Viimastel aastatel on farmaatsiafirmade kampaaniad muutunud üha agressiivsemaks. Arstidele pakutakse uhkeid lõunaid, tasuta väljasõite jms. Paljud arstid, kes tegelevad suure arvu patsientidega on võetud firma palgale konsultantidena. Valitsus kardab, et ühe suurenevad kulutused turustuskampaaniatele ja ebaeetilisele konkurentsivõitlusele suurendavad asjatult kulutusi tervishoiule. 

Drug Industry Is Told to Stop Gifts to Doctors (NYT), 01.10.02 (lugemiseks vajalik registreerimine)

Koeproovi turul suureneb konkurents 
Firma Affymetrix teatas, et asub ettevõtte Ardais hallatava koepanga baasil uurima vähiga seotud haigusi ja ravimitele reageerimist. Ardais on kahe aasta eest asutatud firma, mis üritab konkureerida turuliidriks oleva firmaga Gene Logic ja koguda koepanka haigustest kahjustatud kudede proove. Koeproovide turul respekteeritud Gene Logic on enam kui 10 000 koeproovi kogumiseks kulutanud umbes 150 miljonit dollarit.
Affy to Use Ardais’ Tissue Bank for Cancer Gene-Expression Research (GenomeWeb), 30.09.02

Projekt haiguste geneetika uurimiseks
Firma Illumina teatas, et asub Riikliku Tervishoiuinstituudi 9 miljoni dollarilise toetusega uurima erinevate haiguste sh vähi ja Alzheimeri tõve geneetikat. Eelnevalt oli firma loonud genotüpiseerimise platvormi (BeadArray), mis tänaseks suudab teostada 1 000 000 genotüüpi päevas. Projekti koordinaatoriks on möödunud aastal Tartus Geenitehnoloogia Foorumil esinenud Mark Chee, kelle sõnul loodab firma projekti raames leida nii mõnegi levinud haiguse geneetilise põhjuse.
Illumina Receives $9 Million from the National Institutes of Health for Large-Scale Genotyping of the Human Genome (Illumina), 01.10.02

Genoomi järjestamine odavneb endise tempoga
Ajakirja GenomeWeb läbiviidud uuringu kohaselt ennustavad suuremate genoomi sekveneerimise keskuste ja tehnoloogia arendajate esindajad lähitulevikus samm-sammu haaval paremuse poole liikumist, mis vähendab sekveneerimiskulusid järk-järgult. Samal ajal oodatakse, et hetkel arenduses olevad alternatiivsed sekveneerimismeetodid võivad siiski mingil hetkel muuta protsessi senisest olulisemalt kiiremaks ja odavamaks. Mark Guyer Riikliku Inimese Genoomi Uurimise Instituudist juhib tähelepanu, et geeni järjestamise hind on viimase kümnendi jooksul iga kahe aastaga poole võrra odavamaks muutunud. Sarnane trend peaks kestma vähemalt kolm kuni viis aastat, sest kogu protsess muutub miniatuursemaks ja efektiivsemaks, nõudes vähem abiaineid ja väiksemaid algmaterjali koguseid. Kommenteerides Craig Venteri eesmärki sekveneerida inimese genoom 1000 dollariga, leiab David Schwartz Madisoni Ülikoolist, et selleks on vaja "inimese kuule viimisega võrreldavat tehnoloogilist läbimurret," mida siiani pole näha. Valik firmadest, mis arendavad genoomi järjestamise tehnoloogiaid: Alternative Sequencing Technologies.
In Race for Fastest, Cheapest Genome Sequencers, Newbies Share Burden With Old Guard (GenomeWeb), 01.10.02

Euroopa Parlament on kompromissiga rahul
Euroopa Parlamendi Tööstuse, Väliskaubanduse ja Teaduse Komisjoni esimees Carlos Westendorp Y Cabeza on rahul ELi Nõukogu, Komisjoni ja Parlamendi vahelise kompromissiga, mis puudutab 6. Raamprogrammi eetilisi aspekte. Kompromissi tulemusel liideti osad programmid 30. septembril raamprogrammiga.
Probleemid said alguse liikmesriikide erinevast suhtumisest eetilistesse küsimustesse, mis puudutavad näiteks embrüote tüvirakkude uurimist.  Peale seda, kui ELi Nõukogu otsustas kehtestada täpsemad eetikareeglid enne, kui sellist teadustegevust Euroopa Liidu poolt rahastada, teatas C. Westendorp, et Euroopa Parlament on otsuste tegemise protsessist lihtsalt kõrvale jäetud. 
Uue kompromissi kohaselt esitab Euroopa Komisjon Nõukogule ja Parlamendile aruande inimembrüote tüvirakkude uurimise kohta, millele tuginedes toimub institutsioonidevaheline bioeetika seminar. Seminari järgselt töötab Komisjon välja uued juhised, et otsustada, kas EL peaks toetama inimembrüoid ja nende tüvirakke kasutavat teadustegevust. Sellega seonduv juriidiline asjaajamine peaks valmima nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt detsembriks 2003.
Parliament happy with FP6 ethics compromise (Cordis), 02.10.02

Projekt anorexia nervosa geneetika uurimiseks
Rahvusvaheline uurimisrühm asub Pittsburghi Ülikooli juhtimisel uurima anorexia nervosa geneetilisi põhjuseid. Ameerika Riikliku Tervishoiuinstituudi allasutus finantseerib viiele aastale kavandatud projekti 10 miljoni dollari ulatuses. Eesmärgiks on seatud haiguse tekkega seotud genoomipiirkondade identifitseerimine. Anoreksia on psüühikahäire, mis on sageli tingitud liialdatud murest figuuri ja kehakaalu pärast.
Researchers Receive $10M to Hunt for Anorexia Genes (GenomeWeb), 03.10.02

Kaardistati malaaria ja sääse genoomid
Teadlased teatasid neljast malaariaparasiidist kõige ohtlikuma Plasmodium falciparum’i ja malaaria peamiseks levitajaks oleva sääse Anopheles gambiae genoomide järjestamisest. Projektist võttis osa 160 teadlast kokku 10 riigist, töö kestis kuus aastat ja tulemused avaldati teadusajakirjades Nature ja Science. Malaariaparasiidi genoom koosneb 23 miljonist ning sääse genoom 260 miljonist aluspaarist ehk DNA ehituskivist. Järgnevalt loodavad teadlased uurida igal aastal üle miljoni inimese surmava haiguse geneetilist ülesehitust, et töötada haiguse vastu välja efektiivne ravi ja vaktsiinid. Praegu on malaaria maailmas tapvaimate haiguste pingereas kolmandal kohal pärast aidsi ja tuberkuloosi. 
The Parasite and the Mosquito (GNN), 03.10.02

Geeniteraapia katsed peatati patsiendi komplikatsiooni tõttu
Prantsuse arstid peatasid geeniteraapiakatsetused, kuna ravil olnud poisil tekkis leukeemiaga sarnanev haigus. Necker-Enfants Malades kliinikus tehtud katsete käigus üritati kaheksal patsiendil ravida ägedat immuunsusdefitsiiti (SCID) X1, mis väljendub organismi abituses võidelda infektsioonidega ja eeldab elamist steriilses keskkonnas. Leukeemia sarnast koplikatsiooni täheldati patsiendil, kelle geeniteraapia sai alguse 1999. aastal. Prantsuse Tervishoiuameti teatel peatati teised katsed ettevaatusabinõuna haigestumise põhjuste väljaselgitamiseni. Teade mõjub tagasilöögina geeniteraapiale, mille põhimõte seisneb haigust tekitavate geenide korrigeerimises.
Hetkel pole siiski veel teada, kas tüsistus tekkis geeniteraapia tulemusena.
French Gene Therapy Trial Halted as Boy Sickens (Reuters), 03.10.02

Teadlased asuvad uurima tänapäevase kõne lätet
Svante Pääbo Max Plancki Evolutsioonilise Antropoloogia Instituudist leiab, et kõne tänapäevases tähenduses võib olla suhteliselt lähiminevikust pärit evolutsiooniline nüanss. Esinedes TIGRi konverentsil, tutvustas Pääbo algavat uurimisprojekti, mille raames asutakse geeniekspressiooni baasil võrdlema inimese ja primaatide genoome. Eesmärgiks on kontrollida, kas homo sapiens kasutas tänapäevast kõnet juba 200 000 aasta eest. Projektis keskendutakse mutatsioonile (FoxP2), mis mõjutab transkriptsiooni faktorit, mida seostatakse inimestel kõnehäirega. Esialgsetel hinnangutel levis mutatsioon viimase 200 000 aasta jooksul. Juhul kui teooria leiab kinnitust, siis tekkist tänapäevane kõne aastatuhandeid hiljem hetkest, mil homo sapiens eraldus neandertaallasest. Viimane leidis antropoloogide hinnangul aset 500 000 aasta eest. Pääbo sõnul peetakse silmas tänapäevast kõnet, mille tekkeaeg ei lange kokku kommunikatsiooni algusega, sest kindlasti eelnes sellele vokaalne suhtlemine.
Gene-Expression Tools Trace Evolution of Modern Human Language (GenomeWeb), 04.10.02

====================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.