SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee
 
Eesti biotehnoloogia sektor osaleb ühiselt Skandinaavia suurimal messil
Käesoleval aastal korraldatakse Rootsis, Malmö messikeskuses (8.-10. oktoobrini, 2002) ühise nimetuse all Scandinavian Biotech Arena kolm globaalset biotehnoloogia üritust:
BioTech Forum (http://www.biotechforum.org/); CONNECT Biomedical Partnership Forum (http://www.iva.se/connect/partnershipforum/); Medicon Valley BioConference (http://www.mva.org).
Kolmiküritus on kogu Euroopa biotehnoloogia valdkonna tippsündmuseks. Eesti biotehnoloogia sektori esindajad osalevad näitusel ühise ekspositsiooniga “Estonian Village.” Eestist osalevad 5 firmat (Asper Biotech, EGeen, Quattromed; Tartu Biotehnoloogia Park ja Visgenyx), 2 sihtasutust (Geenikeskus ja Eesti Geenivaramu) ning TTÜ Biotehnoloogia ja Geenitehnoloogia Keskus.
Eesti ühisekspositsioon on kujundatud lähtudes Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljatöötatud Brand Estonia projekti lahendustest. Kaheksa erineva organisatsiooni väljapanek on liidetud ühtseks tervikuks Brand Estonia sümboolika ja juhtlausetega.
 

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 39. nädal (23.09-29.09)

====================================
Sisukord:
Celera Diagnostics sai õiguse kasutada Global Repository koeproovikogu
inimese ja šimpansi geneetiline sarnasus 95% 
Uued vähiravimid vajavad geenitesti
Genoomijärjestus 24 tunniga
Täiskasvanud tüvirakkude kasulikkus kahtluse all
Roche ostab varajases arengustaadiumis ravimeid
Euroopa teadusasutused seavad kahtluse alla BRCA1 patendi
Bioloogiliselt kasvatatud hambad
Biotehnoloogia ettevõtete käibevahendite tagavara väheneb
deCode ja Merck sõlmisid koostööleppe
Võimalused arenguriikide toetamiseks

====================================

Celera Diagnostics sai õiguse kasutada Global Repository koeproovikogu
Geeni- ja terviseandmeid koguv firma Genomics Collaborative teatas, et on sõlminud firmaga Celera Diagnostics kokkuleppe, mille kohaselt annab Genomics Collaborative kogutud andmebaasist (Global Repository) kasutada teatud tunnustega koeproovid. Celeral on kavas analüüsida proove käimasolevate projektide raames, eesmärgiga tuvastada haigusi tekitavaid geenimarkereid.
Genomics Collaborative Licenses Bio Samples to Celera Diagnostics (GenomeWeb) 23.09.02

inimese ja šimpansi geneetiline sarnasus 95% 
California Tehnoloogia Instituudi teadlase Roy Britteni teostatud DNA järjestuse võrdlusest selgus, et inimesed ja šimpansid võivad olla varem arvatust geneetiliselt vähem sarnased. Britteni hinnangul on inimese ja šimpansi genoom sarnane vaid 95 protsendi ulatuses. Eelnevalt on pakutud sarnasuseks  98.5 protsenti. Britten kasutas analüüsiks enda loodud arvutiprogrammi, mis võrdles andmebaasist GenBank pärinevat inimese ja šimpansi DNA järjestust umbes 780 000 aluspaari ulatuses. Samas on Britteni sõnul on suur osa 5% erinevusest suhteliselt ebaoluline. 
Humans and Their Closest Genetic Cousin, the Chimp, May Not Be So Close After All (GenomeWeb), 23.09.02

Uued vähiravimid vajavad geenitesti
Aasta eest olid kohe-kohe turule jõudmas paljud vähiravimid, mis olid suunatud ühe või teise rakkude tuumorlikuks muutva protsessi vastu. Täna võib täheldada, et enamik neist on takerdunud kliiniliste katsetuste lõppfaasis. Enamasti mõjub väljatöötatav ravim väiksele osale patsientidest väga hästi, kuid suurele osale ei too ravim mingit leevendust. Vaid väiksele patsientide rühmale mõjuva ravimi turule toomise lubamiseks on ühe võimalusena välja pakutud geenitesti tegemise nõue. Sellisel juhul eristaks enne ravimi määramist tehtav test sobilikud patsiendid. Onkoloog Brian Druker (Oregon Health & Science University), kes oli lähedalt seotud Novartise vähiravimi Gleevec väljatöötamisega, leiab, et hetkel on olukord võrreldav situatsiooniga, kus auto mootorit üritatakse parandada koostisosade juhusliku vahetamisega. Sageli on teada, et "osa" on seotud "mootoriga", kuid pole teada kas see on vigane või mitte. Hetkel on turul vaid üks vähiravim (Herceptin), mille sobivust saab määrata geenitestiga. Rinnavähiravim Herceptin avaldab soovitud mõju vaid konkreetse geenimutatsiooniga patsientidel.
Why Cancer Drugs Need Genetic Testing (Forbes), 23.09.02

Genoomijärjestus 24 tunniga
Briti firma Solexa teatas, et on viimistlemas tehnoloogiat, mis võimaldaks järjestada inimese genoomi ühe päevaga. Samal ajal on levinud kuuldused, et inimese genoomi järjestamises osalenud firma Celera Genomics endine juht Craig Venter kogub oma geenijärjestusest huvitatud miljonäridelt tellimusi. Venteri sõnul suudetakse käesoleva aasta lõpus salvestada inimese genomijärjestus CD-le ühe nädala jooksul ning see maksab umbes 712 tuhat dollarit. 
Briti firma Solexa väidab teadvat kiiremat ja odavamat tehnoloogiat inimese DNA järjestamiseks. Esialgu kasutatakse tehnoloogiat inimese SNP-de määramiseks (üksiku nukleotiidi erinevused inimese genoomijärjestuses, mis tingivad inimeste teineteisest erinevuse). Solexa eesmärgiks on järjestada kogu inimese genoom 1000 dollari eest vähem kui 24 tunniga. Firma tegevjuht Nick Mc Cooke usub, et varsti on arsti juures vereproovi andes võimalik saada oma geenijärjestus, mis annaks teavet eelsoodumuste või ravimitele reageerimise kohta.
Your genetic code on a disc (BBC), 23.09.02

Täiskasvanud tüvirakkude kasulikkus kahtluse all
Väide, et täiskasvanud tüvirakud on samaväärse potentsiaaliga kui embrüonaalsed tüvirakud, sai hoobi. Embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise vastased on üritanud tõestada, et täiskasvanud tüvirakud on samaväärsete omadustega. Erinevaid tüvirakke käsitlevaid teaduslikke uurimusi võrrelnud eksperdid eesotsas Irving Weissmaniga Stanfordi Ülikoolist leiavad, et täiskasvanud tüvirakud pole sama väärtuslike omadustega kui embrüonaalsed tüvirakud. Ekspertide arvates on mõned teadlased ja huvigrupid moonutanud teaduslikke fakte ning soovinud mõjutada poliitikat.
Embrüonaalsed tüvirakud suudavad kujuneda organismi mistahes rakkudeks ning on seega potentsiaalselt kasutatavad erinevate kudede taastamisel ja haiguste ravis. Samas on nende kasutamine ja uurimine vastuoluline, sest nende saamiseks hävitatakse embrüo. Hiljuti on oponendid väitnud, et teaduslikult on täiskasvanud tüvirakkudel, mida on võimalik eraldada näiteks luuüdist, embrüonaalsete tüvirakkudega võrreldavad omadused. Irving Weissmani väitel pole aga ükski uurimistöö seda võimalust kinnitanud. Weissman kinnitab, et oponentidel on õigus olla vastu embrüonaalsete tüvirakkude kasutamisele nt usulistel või eetilistel kaalutlustel, kuid leiab, et teadus neid väiteid ei põhjenda. Väidetavalt on tervelt 228 uurimust kinnitanud täiskasvanud tüvirakkude potentsiaali. Lähemal vaatlusel leidis Weissman, et ükski neist ei tõesta, et täiskasvanud tüvirakkude abil on võimalik taastada organismi kudesid. Uurimused ei vastanud valdavalt teaduslikele nõuetele, sest enamik neist isegi ei selgitanud, kas uurimuses kasutati tüvirakke. Osa aga ei näidanud kas tegemist oli inimese rakkudega või mitte.
Adult stem cells hold little promise (United Press International) 24.09.02

Roche ostab varajases arengustaadiumis ravimeid
Farmaatsiagigant Roche ostis umbes 220 miljoni dollari eest väikse firma Kosan Biosciences väljatöötatud vähiravimi, mis on alles varajases inimkatsetuste järgus. Suured farmaatsiafirmad ostavad tavaliselt juba inimkatsed läbinud ravimeid, kuid Roche on tänavu kaheksast ostutehingust vaid korra soetanud ravimi, mis on jõudnud viimasesse (III) kliiniliste katsetuste faasi. Hoffman-La Roche arendusdirektor Dennis Burns leiab, et tegemist on vaid juhusega, et tänavu huvi pakkunud ravimikandidaadid on väljatöötamise protsessi algfaasis.
Roche Goes For Early Stage Biotechs (Forbes), 24.09.02

Euroopa teadusasutused seavad kahtluse alla BRCA1 patendi
Prantsuse Curie Instituut ja mitmed teised Euroopa laboratooriumid, teadusasutused ja patsientide organisatsioonid on esitanud Euroopa Patendiametile kaebuse, milles seatakse kahtluse alla Myriad Geneticsi patent, mis käsitleb päriliku rinnavähi ja munasarja vähiga seotud geeni BRCA1. Kaebuses väidetakse, et kuna genoom on järjestatud, siis pole võimalik väita, et tegemist on originaalse geenijärjestusega.
Europeans challenge Myriad Genetics gene patent (Wall Street Journal) 26.09.02

Bioloogiliselt kasvatatud hambad
Bostoni Forsyth Instituudi teadlased on teinud avastuse, mis võib tulevikus võimaldada hammaste mehhaanilise parandamise asemel neid bioloogiliselt taastada. Teadlased kasutasid sealt pärinevaid hamba tüvirakke ning kasutasid neid edukalt hiirtel. Tehnoloogia turule jõudmiseks kulub vähemalt kümme aastat.
Boston team grows new tooth in lab  (Boston Globe) 27.09.02

Biotehnoloogia ettevõtete käibevahendite tagavara väheneb
Analüütikute hinnangul on 62 Ameerika biotehnoloogia sektori ettevõttel käibevahendeid vähem kui aastaks. Nasdaq biotehnoloogia indeks on aasta algusest langenud 47 protsenti. Sektorit räsinud skandaalid (Imclone/Bristol-Myers) on süvendanud kõhklusi ja umbusku. Käesoleval aastal on sektoris korraldatud vaid viis IPO-d (esmast avalikku pakkumist). Positiivsete märkidena võib tõdeda, et investeeringud sektorisse teises kvartalis (võrreldes esimesega) suurenesid. Lisaks on ligikaudu 130 biotehnoloogial põhinevat ravimit ja vaktsiini aidanud enam kui  325 miljonit inimest üle kogu maailma ning 70 protsenti neist ravimitest on turule jõudnud viimasel kuuel aastal.
Biotechs are running low on cash (Wired), 27.09.02

deCode ja Merck sõlmisid koostööleppe
Islandi geeniprojekti korraldav deCode Genetics teatas, et on allkirjastanud ravimifirmaga Merk ravimiarenduse koostööleppe, mille raames asutakse otsima ravivõimalusi diabeedi vastu. Vastavalt kokkuleppele võib deCode tehinguga teenida kuni 90 miljonit dollarit. Seda juhul, kui suudetakse identifitseerida diabeedi jaoks olulised ravimikandidaadid. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel kannatab diabeedi all umbes 300 miljonit inimest ning täiendavalt 750 miljonit on ülekaalulised. Samas teatas deCode plaanist koondada kakssada (31%) töötajat. See võimaldaks firma teatel finantseerida tegevust puhtalt sissetulekutest, mis säilitaks olemasolevad käibevahendid. 
E-Gang Members Do Biotech Deal (Forbes), 27.09.02
Decode Slashes 200 Jobs; Automation to Streamline? R&D (GenomeWeb), 27.09.02

Võimalused arenguriikide toetamiseks
Suur osa juhtivate tööstusriikide meditsiiniteadusest töötab südamehaiguste, vähi ja teiste peamiste läänemaailma surmapõhjustajate vastase ravi leidmise nimel. Hiljuti avaldatud uurimuse kohaselt oleks võimalik vaid veidi enam tähelepanu pöörates leida ravimeetodeid maailma vasemates riikides miljoneid inimesi surmavate haiguste vastu. Toronto Ülikooli Bioeetika Keskuse direktor ja uurimuse kaasautor Dr. Peter Singer leiab, et suuremat tähelepanu peaks pöörama maailma vaesemate ja rikkamate riikide vahelisele tervishoiu suurenevale lõhele. 
Kevadel avaldatud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni aruanne hoiatas suurenevast lõhest genoomika vallas, sest 90 protsenti meditsiinilisest uurimistööst keskendub arenenud riikides levinud probleemidele. Ajakirjas Nature Genetics avaldatud uurimuses koostati 28 tunnustatud eksperdi poolt prioriteetide nimekiri, mis lahendaks paljud arengumaadele iseloomulikud probleemid. Näiteks aitaksid lihtsad diagnostikavahendid, mis võimaldaksid odavalt määrata erinevaid nakkushaigusi, geneetiliselt töödeldud vaktsiinid toidus jt meetodid.
Biotech study ranks hopes for developing world (Scripps), 28.09.02

====================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.