SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee SA Geenikeskus otsib ülevaate koostamiseks toetajaid - kirjutage või helistage
 
ETV kordab saatesarja Kuumad Geenid
Juuni lõpust juuli lõpuni kordab Eesti Televisioon saatesarja Kuumad Geenid, mis tutvustab geneetika põhitõdesid ja annab ülevaate uutest võimalustest – nii neist, mis on juba täna meile kättesaadavad kui neist, mida me alles ootame ja loodame. Kuus saadet sarjast Kuumad Geenid on eetris 26. juunist 31. juulini kolmapäeviti kell 18.15. Eestikeelsed saated on varustatud venekeelsete subtiitritega.

IV saade, 17.07 Personaalsed ravimid; V saade, 24.07; Embrüodiagnostika; VI saade, 31.07 Geeniuuringud

 
Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 27. nädal (01.07-07.07)
====================================
Sisukord:
Avastati I tüüpi diabeeti põhjustav geenivariant Ian5
Geeniteraapia vaigistab soovimatud geenid
Tüvirakkude potentsiaal nõuab koordineerimist
Ülikoolide ja suurfirmade vaheline koostöö on vähenenud
Kloonitud neuronid taastavad seljaaju
Tüvirakud taastasid hiiremudelis lihastöö
TIGR - maailma juhtiv mikroobide genoome uuriv instituut
=========================================

Avastati I tüüpi diabeeti põhjustav geenivariant Ian5
Washingtoni Ülikooli teadlased teatasid I tüüpi diabeediga seostatava geeni avastamisest rottidel. Uurimuse kohaselt esineb avastatud  geen (Ian5) peaaegu samal kujul ka inimestel. Uurimuses osalenud Dr. Åke Lernmarki sõnul on katses kasutatud BB rotil, mis on parimaks diabeedi mudeliks, geenivariandi olemasolu diabeedi tekke eelduseks. Mudelina kasutatavatel BB rottidel areneb igal juhul diabeet, kui neile insuliini ei süstita. Juba 1992.a. teatasid mitmed ilmunud uurimuse autorid, et roti 4. kromosoomis peab paiknema geen, mis põhjustab diabeeti. Kuid geen suudeti identifitseerida alles 10 aastat hiljem. Ajakirjas Genome Research avaldatud uurimuse autorid usuvad, et geen on seotud ka inimestel esineva I tüüpi diabeedi tekkega, sest sarnane geen paikneb inimese 7. kromosoomis.. I tüüpi diabeedi all kannatab hinnanguliselt 0.3 kuni 1 protsenti inimestest.
Gene Linked to Type 1 Diabetes (Bio.com), 01.07.02

TIGR - maailma juhtiv mikroobide genoome uuriv instituut
Ajakirjas BusinessWeek antakse ülevaade Ameerikas asuva Genoomi Uurimise Instituudi (TIGR) tegevusest ja tutvustatakse asutuse juhti Claire M. Fraserit. TIGR on maailma juhtiv mikroobide genoome uuriv instituut, kus on avastatud ligi pooled 65 erineva mikroobi organismist identifitseeritud geenidest. 1998. aastal lahkus 90-aastate alguses asutatud organisatsiooni juhi kohalt Craig Venter, kes suundus juhtima inimese genoomi järjestamist alustanud firmat Celera Genomics. Instituudi juhtimise võttis üle tema naine Claire M. Fraser. Viimase nelja aastaga on uurimiskeskus jõudsalt kasvanud ning peaaegu kahekordistanud töötajate arvu, mis küünib täna 325 inimeseni. 
A Genome Project against Disease (BusinessWeek), 01.07.02

Kloonitud neuronid taastavad seljaaju
Lõuna Florida Ülikooli teadlased on osaliselt taastanud kloonitud neuronite abil ulatuslike seljaaju kahjustusega rottidel seljaaju funktsioonid. Ajakirjas Journal on Neurosurgery avaldatud uurimuses kirjeldatakse õnnestunud katset, kuidas spetsiaalselt töödeldud rakkude abil loodi ühendused seljaaju kahjustamata osade vahel. Eksperimentaalseid rakke tuntakse hNT või LBS neuronite nime all. HNT neuronid pärinevad haruldasest inimesel esinevast vähitüübist. Kiiresti paljunevad vähirakud on võimelised arenema neuroniteks, mida on töötlemisel võimalik muuta mittepaljunevateks neuroniteks.  

Clonal Human Neurons Re-Establish Connection In Rats With Severe Spinal Cord Injury (ScienceDaily), 02.07.02

Tüvirakud taastasid hiiremudelis lihastöö
Teadlased on isoleerinud spetsiaalse tüvirakutüübi, mis tagab lihaste tööks vajaliku valgu dystrophin jõudmise lihastesse, parandades nende tööd muskulaarse düstroofia uurimiseks kasutatavas hiiremudelis. Pittsburghi Lastehaigla ja Bonni Ülikooli teadlaste uurimisrühm Johnny Huardi juhtimisel katsetas edukalt tüvirakke, mis on võimelised paljunema ja sealjuures säilitama oma tunnused ning osutama vastupanu võõrale immuunsüsteemile. Autorite hinnangul annavad ajakirjas Cell Biology (2002;157(5):851-864) avaldatud uurimistulemused lootust, et tüvirakkude abil on võimalik ravida lihaste tööga seotud haiguseid.
Muscle Stem Cells Show Promise Against Muscular Dystrophy In Mouse Model (Biocompare), 03.07.02

Geeniteraapia vaigistab soovimatud geenid
Geenid, mis on ekslikult "sisselülitatud" ehk sobimatul ajal aktiivsed omavad rolli erinevate haiguste tekkes. Stanfordi Ülikooli Meditsiinikeskuse teadlased teatasid ajakirjas Nature, et on välja töötanud hiirtel toimiva geeniteraapia meetodi, millega on võimalik geene välja lülitada. Avastus võib autorite sõnul võimaldada leida ravivõimalusi mitmete ohtlike haiguste nagu vähk, AIDS jt vastu. 
Taimedes ja lihtsamates organismides on eelnevalt õnnestunud geen välja lülitada RNA abil. Nimelt moodustavad geenid RNA molekuli, milles antakse rakule juhised soovitud valgu tootmiseks. Kunstlikult lisatud sobilik RNA aga muudab protsessi kulgu ja takistab soovimatu valgu tootmise ja seega pärsib geeni normaalse toime. Äsja avaldatud uurimuse kohaselt õnnestus RNA protsessi sekkudes takistada geeni toimet ka hiirtel. 

Gene Therapy Technique to Switch Off Genes (Bio.com), 03.07.02

Tüvirakkude potentsiaal nõuab koordineerimist
Teadusajakirja Nature juhtkiri leiab, et nii embrüonaalsete kui ka täiskasvanud tüvirakkude viimased uurimistulemused kinnitavad nende potentsiaali ning avardavad võimalusi kliiniliste rakenduste väljatöötamiseks. Nature hinnangul on protsessi efektiivsuse tagamiseks hädavajalik selle koordineerimine ja rahastamine riiklikel tasanditel. Nature juhtkiri on ajendatud ajakirja samas numbris ilmunud kahest tüvirakke käsitlevast uurimusest. Ühes neist kirjeldab Cathrine Verfaillie (et.al) nn täiskasvanud tüvirakutüüpi (multipotent adult progenitor cells), mis võib kujuneda embrüonaalsete tüvirakkudega samaväärselt paindlikuks. Teises näitab Ron McKay (et.al), et embrüonaalsed tüvirakud suudavad genereerida neuroneid, millega õnnestub roti mudelil leevendada Parkinsoni tõve sümptomeid.
A Human Stem Cell Project? (Nature 418, 1), 04.07.02
Biomedicine: Stem-cell competition (Nature 418, 25 - 27), 04.07.02

Ülikoolide ja suurfirmade vaheline koostöö on vähenenud
Börsiskandaalid ja biotehnoloogia sektori jätkuv madalseis on vähendanud koostööprojekte ülikoolide ja firmade vahel. California Ülikooli andmetel oli koostööprojektide kõrghetk 2000.a., mil ülikoolil oli käsil 125 projekti. Eelmisel, 2001. aastal sõlmiti vaid 70 ning 2000. eelarveaasta esimese 10 kuuga on alustatud vaid 39 uut projekti. Ülikooli esindaja hinnangul on investorid muutunud pragmaatilisemaks ning soovivad, et uus ravim või toode jõuaks võimalikult kiiresti turule.

Biotech woes set to hit academics (Nature 418, 5), 04.07.02

================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.