SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee SA Geenikeskus otsib ülevaate koostamiseks toetajaid - kirjutage või helistage
 
Geenitehnoloogia Goorum 2002 - Personaalne meditsiin: müüt või tegelikkus arutleb personaalse meditsiini tuleviku üle alanud sajandil. 17 kõrgetasemelist ettekannet kahel päeval, kõneldakse personaalsest meditsiinist, geenivaramu projektist, ravimite väljatöötamisest, rinnavähi-, migreeni- ja silmahaiguste geneetikast, bioeetikast jpm. Teiste seas esinevad Dr. Michael D. Caldwell (Ameerika), Prof. Detlev Ganten (Saksamaa), Prof. Mark Lathrop (Prantsusmaa), Prof. Leena Peltonen (Ameerika), Prof. Mathias Uhlen (Rootsi), Dr. David Wang (Ameerika)
Veel vaid seitse päeva on võimalik registreeruda rahvusvahelisele konverentsile soodushinnaga.

Kasuta soodushinnaga registreerimist juba täna! On-line registreerimiseks klõpsa järgmisele lingile: http://www.geneforum.ee/2002/index.php?lang=est&name=form&sub=1
 
Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 22.-23. nädal (27.05-09.06)
================================
Sisukord:
Saksa ajalehet Ärzte Zeitung tutvustab Eesti Geenivarmu projekti
Briti geeniprojekt konkureerib Islandi ja Eesti omaga
Depressioon võib olla Parkinsoni tõve esimeseks sümptomiks
Eluteadustes ennustatakse IT kulude kasvu
Uurimus süüdistab ravimifirmasid väheses innovatsioonis
Edukas katse suhkrutõve ravis
Kaks geeni mõjutavad rakkude navigatsioonivõimet organismis
Inimgenoomi Projekti pole piisavalt tutvustatud
Kloonitud embrüotest funktsionaalne neer 
21. kromosoomis paiknevate geenide arv võib kujuneda suuremaks
Biotehnoloogia firmad aastal 2001
=========================================
 

Saksa ajaleht Ärzte Zeitung tutvustab Eesti Geenivaramu projekti.
Estland beginnt sein ehrgeiziges genomprojekt (Ärzte  Zeitung nr. 99, jahrgand 21), 31.05.02   

Briti geeniprojekt konkureerib Islandi ja Eesti omaga
Ajakirjas Nature Biotechnology ilmus artikkel Briti geeniprojektist BioBank, mis saab alguse järgmise aasta aprillis. Artiklis viidatakse Islandi projekti kõrval ka avaliku sektori ettevalmistatavale Eesti Geenivaramu projektile (artikli kohaselt on mõlemad retrospektiivsed ja tuginevad problemaatilistele andmetele). Autor leiab, et Briti projekt peaks andma paremad tulemused, sest tegemist on heterogeensema populatsiooniga. Samuti rõhutatakse projekti BioBank mastaapi (eesmärk 0.5 mln inimest). Autor pole kahjuks täpsemalt tutvunud Eesti Geenivaramu projektiga, sest projekt on kavade kohaselt ka tulevikku vaatav, sest võimaldab kogutud andmeid täiendada ja erinevalt artiklis väidetust on Eesti populatsioon suhteliselt heterogeenne. 
UK launches ambitious tissue/data bank project (Nature Biotechnology, Vol 20 June 2002 - Peter Mitchell), juuni 2002

Depressioon võib olla Parkinsoni tõve esimeseks sümptomiks
Depressiooni all kannatavatel inimestel on tavalisest kolm korda suurem tõenäosus Parkinsoni tõve tekkeks. Ameerika Neuroloogia Akadeemia ajakirjas avaldatud uurimuse autor, Maastrichti Ülikooli teadlane dr Agnes Schuurman viitab võimalusele, et depressioon võib olla Parkinsoni tõve esimeseks sümptomiks. Uurimuses vaadeldi 25 aasta jooksul 1358 inimest, kellel oli eelneva 15-aastase perioodi jooksul diagnoositud depressioon. Kontrollrühmana kasutati samal aastal sündinud 67 570 inimest, kellel polnud kunagi depressiooni esinenud. Vaatlusperioodi jooksul esines Parkinsoni tõbi üheksateistkümnel depressiooni all kannataval inimesel, võrreldes 259 juhtumiga kontrollrühmas. Kuigi paljud Parkinsoni tõve haiged kannatavad depressiooni all pole eelnevalt viidatud depressiooni ja Parkinsoni võimalikule seosele. 
Depressed People More Likely To Develop Parkinson's (SienceDaily), 28.05.02

Eluteadustes ennustatakse IT kulude kasvu
Eluteaduste valdkonnas tegevate firmade vajadused arvutivõimsuse järele on juba pikemat aega kasvanud. Geenide ja valkude uurimine peaks jätkuvalt kasvatama firmade kulutusi infotehnoloogiale. Hiljutisel konverentsil BioIT World ennustati, et aastaks 2006 ulatuvad eluteaduste firmade IT kulu 38 miljardi dollarini aastas. Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonnas oodatakse suuremat avaliku sektori osakaalu, mis moodustab 60% piirkonnas IT-le kuluvast 3.6 miljardist dollarist.
Life Sciences IT spending to reach $38 billion by 2006 (Reuters), 29.05.02

Uurimus süüdistab ravimifirmasid väheses innovatsioonis
Uutest ravimitest on vähesed tõeliselt innovaatilised, leiab Ameerika uurimisrühm. Kaks kolmandikku viimase kümne aasta jooksul turule jõudnud ravimitest on olemasolevate ravimite modifikatsioonid. Riikliku Tervishoiu Juhtimise Instituudi avaldatud uurimuses viidatakse vähesele innovatsioonile, sest vaid 15 protsenti uutest ravimitest väärivad uue ravimi silti. Samal ajal on ravimite hind viie aastaga kahekordistunud. Ravimifirmade assotsiatsioon seadis avaldatud uurimuse kahtluse alla, viidates võimalikule poliitilisele tellimusele. Ekspertide hinnangul kulub 80 protsenti ravimifirmade ressurssidest arendustegevusele ning ülejäänud kulub olemasolevate toodete täiendamisele. 
Study suggests most new drugs aren't so new (US Today), 29.05.02

Edukas katse suhkrutõve ravis
Arstidel on õnnestunud peatada suhkrutõve areng, mis vaatlejate hinnangul on oluline läbimurre teel haiguse alistamiseks. Suhkrutõve (I tüüp) ehk insuliinsõltuva diabeedi korral tekib organismis insuliinivaegus. Insuliinsõltuv diabeet areneb kõhunäärme insuliini tootvate rakkude hävimise tagajärjel. Sealjuures ilmnevad haigusnähud alles siis, kui insuliini tootvatest rakkudest on alles vaid 10-20%.  Tänapäeval on peamiseks ravimooduseks regulaarne insuliini süstimine. Columbia ja California Ülikoolide teadlased viisid läbi aasta kestnud katse, mille jooksul kaksteist patsienti manustasid regulaarselt ravimit (antikeha), mis pärsib immuunsüsteemi teatud komponentide poolt insuliini tootvate rakkude hävitamist. Aasta möödudes ei täheldatud üheksal vaatlusalusest kaheteistkümnest märkimisväärset insuliini tootmise vähenemist. Samal ajal halvenes 12 patsiendist koosnenud kontrollrühmas 10 seisund oluliselt. Uurimuse autorite sõnul näitasid tulemused, et uus ravimikandidaat säilitab organismi võime toota insuliini ning seega vähendab insuliini süstimise vajadust ja lihtsustab diabeedi kontrolli all hoidmist.
 
Breakthrough in diabetes treatment (BBC), 30.05.02

Kaks geeni mõjutavad rakkude navigatsioonivõimet organismis
Kaks vähiga seostatud geeni mängivad olulist rolli rakkude kulgemisel organismis, väidavad California Ülikooli (UCSD) teadlased. Pikemat aega on olnud teadmata mehhanism, kuidas rakud suudavad soovitud kohta liikuda. Samuti on seletamata vähirakkude võime kiiresti sobivatesse organitesse levida. Ajakirjas Cell avaldatud artiklist selgub, et rakkude navigatsioonis ehk kemotaksises osalevad geenid PI3K ja PTEN, mille mutatsioonide korral kaotavad rakud võime reageerida erinevatele keemilistele ühenditele, mis neid tavapäraselt liikuma ajendavad.
Cancer-Linked Genes Play Key Role In Cell Chemotaxis (UniSci), 30.05.02

Inimgenoomi Projekti pole piisavalt tutvustatud
Farmaatsiafirma Roche Genetics direktor Klaus Lindpaintner kritiseeris San Diegos toimunud konverentsil Beyond Genomics Inimgenoomi Projekti. Lindpaintner leiab, et "Inimgenoomi Projekt pole suutnud jagada oma tegevuse kohta asjakohast informatsiooni, mis aitaks inimestel projekti mõista. Suured summad on õigustatult kuulutatud bioeetikale, kuid mitte avalikkuse harimisele." Lindpaintneri sõnul on inimeste harimine samasugune väljakutse kui geenide funktsiooni avastamine. Eelmisel aastal
Tartus Geenitehnoloogia Foorumil peaesinejana ettekande esitanud Lindpaintner kinnitab, et puudulik informatsioon pidurdab biotehnoloogia saavutuste, uute tehnoloogiate ja arengute vastuvõtmist rahva poolt ning nende rakendamist tervishoius.
Human Genome Project, ‘Flat on its Face,’ Must Educate the Public (GenomeWeb), 04.06.02

Kloonitud embrüotest funktsionaalne neer 
Teadlased väidavad, et suudavad kloonimistehnoloogia abil kasvatada transplantatsiooniks vajalikke organeid. Firma Advanced Cell Technology meditsiinidirektori Dr. Robert Lanza sõnul peaks ajakirjas Nature Biotechnology ilmunud uurimus lõpetama debati terapeudilise kloonimise võimalikkuse üle. Bostoni Lastehaigla ja firma Advanced Cell Technology teadlastest koosnenud uurimisrühm kasvatas eksperimentaalselt härja kloonitud embrüost pärinevast koest funktsioneeriva neeru taolise organi ja südamelihase. Teadlaste väitel eemaldas loodud neer verest normaalse tasemega võrreldes 80% jääkaineid.

Cloned Cells Make Kidneys in Cattle, Company Says (Reuters), 03.06.02

21. kromosoomis paiknevate geenide arv võib kujuneda suuremaks
Hoolimata pikemat aega kestnud vaidlustest geenide arvu üle inimese genoomis, tundus olevat selge 21. kromosoomis paiknevate geenide arv. Alates Downi sündroomi seostamisest üleliigse 21. kromosoomi koopiaga on see üks enam uuritud genoomipiirkondi. Kahe aasta eest avaldatud esialgne 21. kromosoomi järjestus tuvastas 127 geeni ning ennustas veel 98 olemasolu. Ajakirjas Genomics ilmunud artiklis väidavad Genfi Ülikooli ja Ludwigi Vähiuuringute Instituudi teadlased, et geenide arv 21. kromosoomis on ca 10% varem arvatust suurem. "Uurimustulemused kinnitavad, et geenide arvu määramisel pole võimalik tugineda vaid ennustustele," märkis eelmisel aastal Tartus Geenitehnoloogia Foorumil esinenud uurimuse juhtautor dr. Stylianos Antonarakis, Genfi Ülikooli Meditsiinigeneetika osakonnast. Samas on Antonarakise sõnul ülimalt tähtis teada geenide täpset arvu, kui geeniinfot soovitakse kasutada võitluses haigustega. Antonarakise juhitud töörühm identifitseeris 21. kromosoomis 163 geeni, sealjuures avastades 19 seni tundmatut geeni. 
Chromosome 21 Contains 10% More Genes Than Predicted (UniSci), 05.06.02

Biotehnoloogia firmad aastal 2001
Ajakiri Nature Biotechnology on koostanud
2001. aasta ülevaate börsil noteeritud biotehnoloogia firmade tulemustest. Nature Biotechnology portfell koosneb 440 firmast. Portfelli on koondatud firmad, kelle tulevik sõltub oluliselt teadus- ja arendustegevusest eluteaduste sektoris ja kes kulutavad vähemalt 10% käibest teadus- ja arendustegevusele ning firmadest kes osutavad andmebaasiteenuseid, valmistavad mikrokiipe jms. Farmaatsiafirmasid ülevaade ei hõlma, kuigi tegemist on ühtede suurimate investeerijatega valdkonna arendusse.
Vaatlusaluste ettevõtete käive küündis 2001. aastal kokku 35.9 mld dollarini, mis on 19% rohkem kui eelneval perioodil. Investeeringud teadus- ja arendustegevusse kasvasid 2.5 miljardi dollari võrra ehk 23%. Samas on sektor kogumina jätkuvalt kahjumis, eelmisel aastal oli tulemuseks miinus 5.3 miljardit dollarit. Kasumit näitasid vaid 74 firmat (17% portfelli ettevõtete koguarvust).
Nagu eelnevatel aastatel genereerisid suurema osa kogukäibest käputäis suuremaid firmasid - 14 firma (2 enam kui 2000.a.) käive ületas 500 mln piiri. Kuigi 14 suurima firma käive kokku oli märkimisväärne (22.8 mld dollarit), on summa väiksem kui suuremate farmaatsiagigantide nagu Pfizer või GlaxoSmithKline individuaalne käive. Sealjuures oli enamuse (90%) firmade käive väiksem kui 50 mln dollarit. Käibelt oli edetabeli tipus Monsanto (5.5 mld dollarit), Amgen, Genentech, Elan ja Quintiles Transnational. Edetabeli esimese seitsme käive ületas mld dollari piiri.   
Endiselt on sektor Ameerika keskne, sest vaid 124 portfelli arvatud firmat asuvad väljaspool Ameerika Ühendriike, neist 10% Kanadas ja 20% Euroopas (9% Suurbritannias ja 3% Saksamaal). Samas asusid tervelt kümme avaliku emissioonini jõudnud 16 firmast väljaspool Ameerika Ühendriike.
Jätkuvalt iseloomustab sektorit konsolideerumine. 2001.a. osalesid kas ühinemises või ülevõtmises 25 firmat ning trend peaks jätkuma ka käesoleval aastal. Konsolideerumine on peamiselt ajendatud kahest eesmärgist: soovist täiustada tootearsenali (võttes üle arendusjärgus projekte); saada lühemas perspektiivis sissetulekut (valmis toodete näol) kaugemate eesmärkideni jõudmiseks.
Public biotechnology 2001 - the numbers (Nature Biotechnology, Vol 20 June 2002 - Riku Lähteenmäki, Liz Fletcherl), juuni 2002

================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.