SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee SA Geenikeskus otsib ülevaate koostamiseks toetajaid - kirjutage või helistage
 
Alates aprillist Tartu Raadios (100.2MHz) saatesari Kõnelevad Geenid, mis tutvustab geneetika põhitõdesid ja Eesti Geenivaramu projekti. Võimalus lugeda saate stenogrammi ja kuulata saadet Interneti vahendusel. 
Järgmine saade - Teisipäeval, 30. aprillil - kell 11.15
 
Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 16. nädal (15.04-21.04)
================================
Sisukord:
HUGO mõistis inimese kloonimise katse hukka
Euroopa Liidu konsultatiivorgan soovitab GMO teavitamiskampaaniat
Kiire ja odav kolesteroolitest ennustab südamehaiguse riski
Võimalus kontrollida valkude tootmist imetaja organismis
Teadlased jõudsid jälile mitme geeni koosmõjul ilmneva haiguse põhjustele
Sünteetilised molekulid kontrollivad DNA järjestuse toimimist
Lünklikud teadmised takistavad genoomiandmete rakendamist
Farmaatsiafirma asutas uurimistegevuse jälgimiseks sõltumatu eetikakomitee
Tänaseks on järjestatud enam kui 60 bakteri genoomid
Potentsiaalne teraapia Parkinsoni tõve raviks
Uneskõndimist seostatakse geneetikaga
Funktsionaalse genoomika turumaht kasvab viie aastaga kaks korda

=========================================

HUGO mõistis inimese kloonimise katse hukka
Inimese Genoomi Organisatsiooni (HUGO) aastakonverentsil Hiinas hoiatasid teadlased inimese kloonimise ootamatute tagajärgede eest. Teadlaste hinnangul tõstatab inimese kloonimine ohtralt eetilisi dilemmasid, rääkimata kasutatava tehnoloogia ebatäiuslikkusest. HUGO rahvusvahelise eetikakomitee esinaine professor Bartha-Maria Knoppers avaldas arvamust, et teadlased "ei tohiks inimestega mängida, mitte isegi inimese kloonimise ideega." Knoppersi sõnul nõudis lamba Dolly kloonimine enam kui 400 üritust.

Human Genome Organization Condemns Human Cloning (Reuters), 15.04.02

Euroopa Liidu konsultatiivorgan soovitab GMO teavitamiskampaaniat
Euroopa Liidu Majandus- ja Sotsiaalkomitee (ESC) hinnangul peaks Euroopa Komisjon algatama teavitamiskampaania, et selgitada avalikkusele geneetiliselt muundatud organismidega kaasnevaid riske ja hüvesid. Komitee leidis, et sõltumatutelt allikatelt pärinev teave GMO-de kohta toidus, loomasöödas ja keskkonnas võimaldaks inimestel teha enam põhjendatud otsuseid. Märtsis avaldatud arvamuses planeeritava GMO-de jälgimise ja märgistamise regulatsiooni kohta avaldati lootust, et rangemad nõuded võimaldavad tõhusamat kontrolli ning hõlbustavad geneetiliselt modifitseeritud toidu mõjude uurimist pikemas perspektiivis. ESC hinnangul on kehtivad seadused puudulikud ning ei taga tarbijate piisavat informeeritust. Mitmete soovituste kõrval hoiatab ESC võimaliku hinnatõusu eest, mis võib kaasneda täiendavate järelevalve ja kontrolli mehhanismide juurutamisel. Samas soovib ESC, et täiendav kulu peaks jääma GM toodete tootjate mitte nende tarbijate kanda.
ESC calls for GMO information campaign (CORDIS RTD-NEWS), 16.04.02

Kiire ja odav kolesteroolitest ennustab südamehaiguse riski
Ameerika Südame Assotsiatsiooni konverentsil esitleti kiiret ja täpset kolesteroolitesti. Vaid 10 dollarit maksev test (Cholesterol 1,2,3) on väljatöötatud standardse vereanalüüsil põhineva testi täiendamiseks mitte asendamiseks. Kanadas juba kasutusel olev kiire test näitab kas uuritaval on südamehaigus(e ilmnemse risk) või mitte. Clevelandi Kliinikus 649 inimese baasil läbi viidud katsetel eraldas test täpselt kõrgendatud südamehaiguse riskiga inimesed tervetest. Hiljem konventsionaalsete vahenditega (angiograafiline uuring ja veretest) üle kontrollitud hinnangud osutusid täpseteks. Uurimuse kohaselt oli naha kolesteroolitase kõrgeim inimestel, kellel oli eelnevalt esinenud südameatakk või ummistunud arterid. Lisaks soodsale hinnale on naha test ka kiire, sest annab usaldusväärse vastuse vaid kolme minutiga. Test põhineb Venemaa teadlaste avastusele, et naharakud, mis uuenevad kümne päeva tagant, sisaldavad varjatult vere hiljutist kolesteroolitaset. 
Coming Soon: Palm Reading to Detect Heart Disease (Washington Post), 16.04.02

Võimalus kontrollida valkude tootmist imetaja organismis
Teadlased on arendanud meetodi, millega on võimalik vältida teatud valkude tootmist imetaja rakkudes. Avastatud meetod võib kiirendada valkude funktsioonide uurimist, sest võimaldab jälgida üksiku valgu puudumisel tekkivaid muutusi imetaja organismis. Uus tehnika (vector-based RNA interference) võimaldab ilma DNA manipulatsioonita sekkuda geeni ekspressiooni. Eelnevalt lihtsamates organismides (nt C.elegans ja äädikakärbes) toiminud meetodi kohandas imetajatele Harvardi Ülikooli patoloogia professori Yang Shi juhitud uurimisrühm.

Silencing Production Of Specific Proteins In Mammals (UniSci), 16.04.02

Teadlased jõudsid jälile mitme geeni koosmõjul ilmneva haiguse põhjustele
Teadlaste seisukohalt on hea, kui pärilik haigus nt Huntingtoni tõbi on vaid ühe geeni põhjustatud. Enamus pärilikke haigusi tulenevad aga mitmete geenide koosmõjust, mis muudab nende avastamise raskeks. Nüüd loodavad teadlased, et on esmakordselt jõudnud jälile mitme geeni koosmõjul tekkivale pärilikule haigusele. Ajakirjas Nature Genetics avaldatud uurimuses pakutakse Hirschprungi tõve põhjustena muutusi genoomi kolmes eri piirkonnas - 3., 10. ja 19. kromosoomi osades. Uurides muutusi nimetatud piirkondades ilmnes, et sageli jäid piirkondade valke kodeerivad järjestused muutumatuks. Johns Hopkinsi Ülikooli McKusick-Nathansi Meditsiinigeneetika Instituudi direktori Aravinda Chakravarti sõnul ei välista valke kodeerivate piirkondade geenijärjestuse samaks jäämine geenide mõju haigusele. "Paljude teiste komplekssete haiguste geneetika toimib Hirschprungi tõvega sarnaselt ning käesolev uurimus tõestab, et erinevate geneetiliste faktorite koosmõju on võimalik hoolikalt kavandatud uurimusega avastada," lisas Chakravarti. Teadlaste sõnul tagab komplekssete haiguste korral edu vaid suure hulga usaldusväärsete kliiniliste andmete ja geeniuuringute kombineerimine.

Unraveling The Full Genetics Of A Complicated Disease (UniSci), 16.04.02

Sünteetilised molekulid kontrollivad DNA järjestuse toimimist
Teadlased suudavad sünteetilise molekuli abil takistada geenijärjestuse aktiviseerumist. Avastus võimaldab teadlastel või tohtritel vältida soovimatu bioloogilise muutuse ilmnemist organismis. Warwicki Ülikooli keemikute Mike Hannoni ja Alison Rodgeri välja töötatud sünteetiline molekul (Supramolecular Cylinder, [Fe2L3]4+) keerdub ümber soovitud DNA järjestuse ja blokeerib selle toime. Hetkel ulatub molekul 5 DNA aluspaarini, kuid teadlased loodavad selle mõju pikendada kuni 15 aluspaarini. Ühe kasutusvõimalusena näevad autorid DNA järjestusele mõju avaldavate ravivõimaluste parandamist, sest avastatud mehhanism võimaldab viia ravimi mitte ainult soovitud rakku vaid täpselt vajalikku DNA järjestuseni. Uurimus avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences (www.pnas.org).

Synthetic Molecules Could Lock Away Sections Of DNA (UniSci), 16.04.02

Lünklikud teadmised takistavad genoomiandmete rakendamist
Inimese geneetika uurimist takistavad puudulikud teadmised teistes teadusvaldkondades, tõdeti Inimese Genoomi Organisatsiooni (HUGO) korraldatud rahvusvahelise konverentsil Hiinas. HUGO ametist lahkuv president professor Lap-Chee Tsui (Montreali Ülikool) väitis, et lünklikud teadmised kasvõi inimese anatoomiast takistavad inimese genoomi projekti tulemuste rakendamist geneetiliste haiguste ravis. Mõningad pärilikke haigusi põhjustavad geenid on teada juba enam kui kümnendi, kuid siiani pole leitud meetodit nende põhjustatud haiguste ravimiseks. Näiteks tsüstilist fibroosi põhjustav geen avastati juba 1989. aastal. Avastusest möödunud 13 aasta jooksul pole arvestatavat läbimurret haiguse ravis saavutatud. Professor Tsui avaldas lootust, et tänu inimese genoomiandmetele jõudsalt arenev farmakogeneetika - geneetikal baseeruv ravimiarendus - võimaldab järgneva aasta jooksul jõuda mõne ohtliku nakkushaiguse vastase ravimini.
Gene knowledge gap (BBC), 17.04.02

Eksperimentaalne tüvirakuteraapia multiple sclerosise raviks
Washingtoni Ülikooli teadlastel õnnestus tüvirakuteraapia abil edasi lükata haiguse multiple sclerosis
sümptomite ilmnemist. Ägedas faasis patsientidel katsetatud eksperimentaalses teraapias kasutati patsientidelt enestelt pärinevaid tüvirakke, mis filtreeriti uudse magnetilise meetodi abil. Patsientide defektsed immuunsüsteemi rakud kõrvaldati kemoteraapia, kiirituse ja bioloogiliste abivahenditega. Seejärel viidi tüvirakud vereringesse, kus üheksa päeva jooksul hakkasid tekkima uued immuunsüsteemi rakud. Järgnenud 14 kuu jooksul täheldati 26 patsiendist 20 seisundi stabiliseerumist ja 6 paranemist. Kuna patsientide seisund enne eksperimentaalset ravi oli pidevalt halvenenud leiab uurimust juhtinud neouroloog George Kraft, et seisundi stabiliseerumine on hea saavutus. Vähemalt kolmel patsiendil tekkis immuunsüsteemi häiretest infektsioon ja palavik ning üks suri viiruse tagajärjel. Poolteist aastat pärast ravi ilmnesid mõnel patsiendil taas haiguse sümptomid.  
Stem cell therapy stalls multiple sclerosis in some patients, researchers report (AP), 17.04.02

Farmaatsiafirma asutas uurimistegevuse jälgimiseks sõltumatu eetikakomitee
Farmaatsiafirma Novartis asutas inimese tüvirakkude uurimise eetilisuse tagamiseks spetsiaalse eetikakomitee. Šveitsi Föderaalse Tehnoloogiainstituudi eetika professori Hans-Peter Schreiberi juhitud kuuest liikmest koosnev komitee jälgib firma kehtestatud eetika juhiste vastavust maailma arengutega. Firma kehtestatud reeglite kohaselt on embrüonaalsete tüvirakkude uurimine võimalik, kui tüvirakud pärinevad in vitro viljastamisel üle jäänud embrüost või lootest (katkenud raseduse korral). Sealjuures peab viljastamine olema toimunud taastootmise eesmärgil. Samuti peavad andma nõusoleku mees ja naine ning nad ei tohi saada rahalist tulu.
Global research guidelines issued for the first time by a pharmaceutical company (pressiteade), 18.04.02

Tänaseks on järjestatud enam kui 60 bakteri genoomid
Seitsme aasta eest järjestati esimene bakteri genoom, millele tänaseks on lisandunud enam kui 60. Ajakirjas Nature analüüsitakse bakteri genoomide järjestamise efekti  teaduse arengule. Esimese bakteri genoomi (
Haemophilus influenzae) järjestamisest on saanud omaette verstapost, sest 1995.a. ilmunud artiklit on tänaseks tsiteeritud enam kui 2100 korda. Terviklikkuse kõrval, mis võimaldab analüüsida organismi jälgides selle tervikpilti, on tähtis ka võrreldavus. Meditsiinilisest aspektist on oluline just erinevate patogeenide või nende tüvede võrdlemine, mis võib anda uut teavet ühe või teise bakteri toimimise kohta. Hoolimata antibiootikumide kasutamisest poole sajandi jooksul on bakteriaalsed haigused jätkuvalt nuhtluseks, sest bakterid on suutnud antibiootikumidele vastu hakata. Kuigi bakterite genoomiandmete kasutamine pole osutunud lihtsaks on ootused nende rakendamiseks jätkuvalt suured.
Microbial genomes multiply (Nature 416, 697-700), 18.04.02

Potentsiaalne teraapia Parkinsoni tõve raviks
Ameerika Neuroloogia Akadeemia kongressil esitleti Parkinsoni tõve alast uurimust, kus COMT inhibiitori entacapone ja levodopa kombineerimine võib vähendada kõrvalefektide ilmnemise tõenäosust. Levodopa (L-DOPA) teraapiat kasutati haiguse ravis esmakordselt juba 40 aastat tagasi. Tänaseks on selgunud, et pikaajaline levdopa ravi võib esile kutsuda mitmesuguseid kõrvalnähte. 
Entacapone soodustab nii levodopa taseme tõusu kui tagab dopamiini järjepidevama transpordi, pikendades ravidoosi mõju. Katsetel primaatidega näitasid, et levodopa ja entacapone kombinatsioon kutsus esile dopamiini retseptorite pideva stimulatsiooni, mis on võrreldav organismi tavapärase toimimisega. 
Selgitamaks uurimuse tähtsust kliinilisest aspektist, kinnitas uurimuse autor, Londoni King’s Kolledži Neurodegeneratiivsete Haiguste Uurimise Keskuse direktor, professor Peter Jenner, et "esmakordselt õnnestus näidata, et levodopa ja entacapone kombinatsioon välistab düskineesia (soovimatu liikumishäire) ilmnemise. Seetõttu peaks kombineeritud ravi osutuma potentsiaalselt edukaks ravivõimaluseks varase Parkinsoni tõvega patsientidel." 
Farmaatsiafirmad Orion Pharma (www.orion.fi) ja Novartis (www.novartis.com) alustavad peagi kliinilisi katseid, et saada uurimistulemustele kinnitust.
Exciting study offers hope of improved treatment for people with Parkinson’s Disease (pressiteade), 19.04.02

Uneskõndimist seostatakse geneetikaga
Äsja avaldatud uurimuse kohaselt võib uneskõndimine teadlaste hinnangul olla tingitud geenidest. Ameerika Neuroloogia Akadeemia aastakoosolekul esitletud uurimusest selgus, et lapsed mäletavad uneskõndimist harva, kuid ligikaudu kolmandik täiskasvanud uneskõndijatest seostavad juhtunut unenäo või mingi sündmusega. Uurimuse juhi Dr. Claudio Basetti (Zürichi Ülikool) arvates tuleneb soovimatu tegevus liikumiskontrolli häiretest. Uneskõndijad ei suuda erinevalt tavalistest inimestest magades keha liikumist välja lülitada. Basetti sõnul kaasneb seetõttu häirega kontrollimatu keha liikumine. Basetti leidis, et neljandik patsientidest tunnistas, et perekonnas on teisigi uneskõndijaid. Lisaks avastati, et pooled uneskõndijad omasid erilist geenimarkerit, mis on seotud immuunsüsteemiga ja esineb inimestest vaid neljandikul. Järeldused põhinevad 74 patsiendi vaatlemisel. Hinnanguliselt on üks kuni neli protsenti täiskasvanutest uneskõndijad.
Sleepwalking in Adults May Have Genetic Roots (Reuters Health), 19.04.02

Funktsionaalse genoomika turumaht kasvab viie aastaga kaks korda 
Funktsionaalse genoomika tehnoloogiate ja teenuste turumaht peaks ennustuste kohaselt paisuma praeguselt 1 miljardilt dollarilt aastaks 2007 enam kui 2 miljardini. Konsultatsioonifirma Front Line Strategic Consulting leiab, et mikrokiibi, geeni ekspressiooni ja nn knock-out süsteemide turg kasvab järgmistel aastatel keskmiselt 15 protsenti aastas. Sealjuures ennustatakse, et trend (ravimi) kandidaadi identifitseerimiselt (ravimi) kandidaadi kinnitamise (validate) suunas kasvatab ekspressiooni (non-array) tehnoloogiate mahtu 22 protsenti aastas, ulatudes viie aasta pärast 500 miljoni dollarini. Samuti ennustatakse raskeid aegu kiibitehnoloogia turuliidrile (25 % turuosa) Affymetrix. Viie aasta pärast on mikrokiibi tehnoloogiad asendunud ravimikandidaatide kinnitamiseks sobivamate tehnoloogiatega, mis peaks edu tooma firmadele Applied Biosystems ja Gene Logic.
Functional-Genomics Market to Double in 5 Years; Affy in for a Bumpy Ride (GenomeWeb), 19.04.02

================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.