SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee SA Geenikeskus otsib ülevaate koostamiseks toetajaid - kirjutage või helistage
 
Alates aprillist Tartu Raadios (100.2MHz) saatesari Kõnelevad Geenid, mis tutvustab geneetika põhitõdesid ja Eesti Geenivaramu projekti. Võimalus lugeda saate stenogrammi ja kuulata saadet Interneti vahendusel. 
Järgmine saade - Teisipäeval, 23. aprillil - kell 11.15
 
Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 15. nädal (08.04-14.04)
================================
Sisukord:
Analüütikud ootavad biotehnoloogia firmade esimese kvartali tulemuste paranemist
Vererõhku alandava ravimi mõju sõltub geenivariandi olemasolust 
Vähiuurijad kontrollivad geeniandmebaasi abil kõrgvererõhutõve teket
Saksa firma automatiseerib geenide tootmist
GMO aktivistid kaitsevad vaesemaid põllumehi
Ameerika vähiuurijad loodavad proteoomikale
Islandi valitsus võib garanteerida firma deCODE Genetics võlakirja emissiooni
Parkinsoni tõve vastu haigelt pärinevate rakkudega
Euroopa teadlased on kloonimise teate suhtes skeptilised
Värskemad ja kauem säilivamad tomatid
Lamba Dolly klooninud teadlased soovivad kloonida inimloodet
Geneetiliselt 99% sarnase inimese ja šimpansi teeb erinevaks geeniaktiivsus
Täpne inimese genoomikaart valmib aastal 2003
=========================================

Analüütikud ootavad biotehnoloogia firmade esimese kvartali tulemuste paranemist
Analüütikud ootavad sektori firmadelt võrreldes eelmise aastaga paremaid esimese kvartali tulemusi. Samas on Ameerika Börsi biotehnoloogiaindeks aasta algusest 17% langenud, mis on tunduvalt enam kui Nasdaq indeksi ja Dow Jones langus (vastavalt 9 ja 2 protsenti). Võimalike positiivsete üllatajatena nimetatakse firmasid Scios ja Amgen. Kesiseid tulemusi oodatakse seevastu firmalt Genzyme.
Biotech earnings are up, future uncertain (Reuters), 05.04.02

Vererõhku alandava ravimi mõju sõltub geenivariandi olemasolust 
Washingtoni Ülikooli teadlased plaanivad välja töötada geenitesti, mis võimaldaks arstidel täpsemalt määrata ravimi võimalikku mõju. Hiljutise uurimuse kohaselt on konkreetse geenivariandiga inimestel, kes võtavad vererõhku alandavat diureetilist (neerudest soola eemaldavat) ravimit, kaks korda väiksem südameataki või insuldi esinemise tõenäosus. Uurimuse raames vaadeldi enam kui 300 kõrge vererõhuga patsienti, kes juba olid kerge südameataki või insuldi üle elanud. Enam kui kolmandikul vaadeldud patsientidest avastati ühine geeni alpha-adducin variant.
Blood pressure recovery gene found (BBC), 06.04.02

Vähiuurijad kontrollivad geeniandmebaasi abil kõrgvererõhutõve teket
Biotehnoloogia ettevõtte Genomics Collaborative teatas, et Ameerika Ühendriikide Riiklik Vähiuuringute Instituut (NCI) kasutab firma kogutud DNA proove eelnevalt tehtud avastuste kontrollimisel. NCI testib 6000 DNA proovi abil kas konkreetne retseptor-geen suurendab kõrgvererõhutõve riski. Kuus kuud kestva projekti raames võrreldakse andmeid sama suure kontrollrühma DNA proovidega. Kõrvalvaatajal tekib õigustatult küsimus, miks tegeleb maailma juhtivamaid vähiuuringute keskusi hoopis kõrgvererõhutõvega? Kõrvalehüpe on tingitud asjaolust, et reeglipärase uurimistöö käigus avastati juhuslikult geen, mille aktiivsuse mahasurumine võib mõjutada vererõhku.
NCI Will Use Genomics Collaborative Data for Hypertension Research (GenomeWeb), 08.04.02

Saksa firma automatiseerib geenide tootmist
Möödunud aasta novembris asutatud Saksa firma Sloning Biotechnology asub koostöös firmaga Hamilton Bonaduz turustama uudset geenisünteesimise seadet. Sloning loodab muuta valmistatud seadme, mis võimaldab sünteesida DNA molekule tööstuslikus mahus, automatiseeritumaks. Olemasoleva seadmega on võimalik toota mistahes geeni või suure DNA molekuli paari päevaga, kuid protsessi automatiseerimine (Solonmat platform) peaks suurendama toodetavate geenide arvu sadadeni päevas. Muuseas peaks uus seade võimaldama mitme erineva geenivariandi paralleelset sünteesimist.

German Start Up to Automate Novel Form of Cloning  (GenomeWeb), 08.04.02

GMO aktivistid kaitsevad vaesemaid põllumehi
Keskkonnakaitse organisatsioon soovitab ÜRO Bioloogilise Mitmekesisuse Konverentsil keelustada nn "terminaatorgeenide" kasutamine, sest need muudavad taime steriilseks ja välistavad seemnete kasutamise järgmisel hooajal. GM seemnete tootjad leiavad, et "terminaatorgeenide" kasutamine on ainsaks võimaluseks takistada GM taimede soovimatut levikud loodusesse. Kanada keskkonnaorganisatsiooni ETC teadusdirektor Hope Shand leiab, et taimede "steriliseerimine" on ebaõiglane vaesemate põllumeeste suhtes. Shandi arvates soovivad firmad sundida põllumehi igal aastal uusi seemneid ostma ja seega suurendada sissetulekuid. ETC loodab avaldada konverentsil riikide valitsustele survet "terminaatorgeenide" keelustamiseks. Tänaseks on kõnealune tehnoloogia keelatud vaid Indias.
GM activists call for ban to protect poor farmers (Independent), 08.04.02

Ameerika vähiuurijad loodavad proteoomikale
Ameerika vähiuurijaid koondava assotsiatsiooni aastakoosolekul leiti ühiselt, et vähi saladuste lahtimuukimise võimalused võivad peituda proteoomikas ehk valkude uurimises, mis peaksid andma tervikliku pildi organismi toimimisest. Ameerika Riikliku Vähiinstituudi kliinilise proteoomika projekti juht Lance Liotta ütles otse välja, et "vähk on proteoomika valdkonna haigus."
Cancer researchers lick their chops over proteomics (GenomeWeb), 09.04.02

Islandi valitsus võib garanteerida firma deCODE Genetics võlakirja emissiooni
Islandi valitsus soovib parlamendilt luba garanteerida Islandi geeniprojekti korraldava firma deCODE Genetics konverteeritavate võlakirjade emissiooni. Valitsus soovib garantiiga toetada riigi jõudsalt arenevat biotehnoloogia sektorit, mis on viimastel aastatel loonud hulgaliselt uusi töökohti. Firma deCODE Genetics soovib täiendava finantseerimisega arendada ravimite väljatöötamise programmi. Parlamendi heakskiidu korral võib Islandi rahandusminister garanteerida kuni 200 mln dollari suuruse konverteeritava võlakirja emissiooni. Kava kohaselt on võlakirja deCODE'i aktsiaks konverteerimise kursiks 18 dollarit, mis on 2000.a. juulis läbi viidud esmase avaliku emissiooni hinnaks.
"Ravimite väljatöötamine on kujunenud firma strateegia nurgakiviks. Võlakirja emissioon suurendab firma vahendite likviidsust ning võimaldab kiirendada ravimitöötlemisprotsessi arendamist," selgitas deCODE'i tegevjuht Dr. Kari Stefansson. "Soovime Firma MediChem ülevõtmisega omandatud meditsiinilise keemia ja proteoomika oskusteavet ja infrastruktuuri täiendada funktsionaalse genoomika, loomade uurimise ja ravimikandidaatide analüüsimisega tegeleva personali ja infrastruktuuriga. See looks võimalused erinevatele haigustele keskendunud populatsioonigeneetika projektide tulemuste viimiseks kliiniliste katsetuste faasi," lisas Stefansson. Samas rõhutas Stefansson, et "sama oluline on luua kohalikele teadlastele uusi võimalusi maailmatasemel teadustöö tegemiseks Islandil."
Icelandic government moves to support financing opportunities for deCODE’s drug development strategy (deCODE), 09.04.2002

Parkinsoni tõve vastu haigelt pärinevate rakkudega
Teadlaste sõnul õnnestus ravida Parkinsoni tõbe põdevat patsienti tema enese ajust pärinevate rakkude abil. Ravi tulemusena pole patsiendil taastunud Parkinsoni tõvega seostatavad sümptomid nagu värisemine ja jäigad lihased. Parkinsoni tõve tekkes mängib olulist rolli dopamiini tase ajus, mis mõjutab keha liikumist ja koordinatsiooni. Teadlased eraldasid eksperimentaalse ravi korras haige ajust täiskasvanud tüvirakke, töötlesid ja kasvatasid neid laboris ning viisid need tagasi inimese ajju. Kolm kuud pärast ravi oli dopamiini tase 58% kõrgem. Kuigi tänaseks on dopamiini tootmise tase langenud ravile eelnenud perioodi tasemele pole haiguse sümptomeid ilmnenud. Tööruhma juhtinud Cedars-Sinai Meditsiinikeskuse (Los Angeles) teadlane Dr Michel Levesque sõnul on tegemist esimese õnnestumisega, mis viitab meetodi võimalikule edule. Samas lisas Levesque, et õnnestunud eksperimentaalset katset peab enne selle aktsepteerimist võimaliku ravimeetodina täiendavalt uurima. Kuna eelnevalt pole sarnased katsed tüvirakkudega andnud dopamiini taseme tõstmisel pikaajalist tulemust on paljud eksperdid teate suhtes skeptilised.

Cell transplant treats Parkinson's (BBC), 09.04.02

Euroopa teadlased on kloonimise teate suhtes skeptilised
Paljud Euroopa teadlased ei usu eelmisel nädalal Itaalia viljastuseksperdi levitatud teadet kloonitud inimloodet kandva naise kaheksanädalasest rasedusest. Itaalia ajaleht Il Tempo kirjutas, et kuigi Antinori kinnitas kloonimise teadet, keeldus ta täiendavatest kommentaaridest, lisades, et "teadus vajab vaikust." Vahepeal teatas Glasgow Sunday Herald, et kunagine Antinori koostööpartner Panos Zavos on asutanud iseseisva kloonimisprojekti Küprosel. Loomade kloonimise ekspert Carlo Redi (Pavia Ülikool) kahtleb samuti kloonimisteate tõele vastavuses. Kuigi protseduur viidi väidetavalt läbi väljaspool Euroopat, on see Redi sõnul vastuolus nii Itaalia seaduste kui ka meditsiini tavadega. Eelnevalt on Itaalia Arstide Liit ähvardanud mitmel korral Antinori oma ridadest välja heita, kuid pole siiani ähvardust ellu viinud. Lamba Dolly kloonimises osalenud Ian Wilmut (Edinburghi Roslini Instituut) leiab, et Antinori väide on "kas arusaamatus või meelega segadust tekitav." Wilmuti sõnul on kõige kahetsusväärsem, et Antinori tegevus tekitab avalikkuses umbusku ka potentsiaalselt väärtuslike terapeutilise kloonimise meetodite suhtes.
Disbelief greets claim for creation of first human clone (Nature 416, 570), 11.04.02

Värskemad ja kauem säilivamad tomatid
Teadlased teatasid teadusajakirjas Science, et on identifitseerinud taime küpsemist kontrolliva geeni, mis võimaldab geneetilise modifitseerimise abil pikendada produktide säilimist. Ameerika Põllumajandusministeeriumi teadlase Jim Giovannoni juhitud uurimisrühmal õnnestus tomatil küpsemise geen välja lülitada. Kuigi uurimuses kasutati tomatitaime toimib mehhanism arvatavasti ka maasikate, banaanide, melonite jt viljadel. Esmakordselt jõudsid Flavr Savr nimelised GM-tomatid turule 1994. aastal, kuid nende transportimine osutus pehmuse poolest väga keeruliseks ja need kadusid turult 1997.a.

Scientists Discover Produce Gene (Associated Press), 11.04.2002

Lamba Dolly klooninud teadlased soovivad kloonida inimloodet
Briti Roslini Instituut plaanib Inimviljastamise ja Embrüoloogia Ametilt taotleda inimloote kloonimise luba.
Lamba Dolly klooninud uurimisrühma juhi professor Ian Wilmuti sõnul on inimese embrüote kallale asumine instituudi jaoks "loomulik areng." Teadlased loodavad kahenädalastest loodetest eraldatud rakkude abil leida ravivõimalusi haigustele nagu Parkinsoni ja Alzheimeri tõbi. Roslini Instituut vapustas maailma 1996. aastal lamba kloonimisega täiskasvanud looma rakust. Suurbritannia, kus tüviraku-uuringutesse suhtutakse liberaalsemalt kui kuskil mujal maailmas, pooldab ka inimembrüote kloonimise lubamist uurimiseesmärkidel ja rangete tingimuste alusel. Näiteks hiljuti anti Suurbritannias luba eraldada annetatud embrüotest tüvirakke, et nendega eksperimente sooritada.
Testing of Human Embryos Sought (New York Times), 11.04.02

Geneetiliselt 99% sarnase inimese ja šimpansi teeb erinevaks geeniaktiivsus
I
nimese ja šimpansi geenid on hinnanguliselt 99 protsenti sarnased. Seetõttu on teadlased pikemat aega uurinud, miks inimesed on šimpansitest siiski niivõrd erinevad. Saksa ja Ameerika teadlaste viimase uurimuse kohaselt võib vastus peituda erinevas geenide ja valkude aktiivsuses. Detroidi ülikooli molekulaargeneetiku Lawrence I. Grossmani sõnul kinnitab uurimus kümnendite vanust teooriat. Max-Plancki Evolutsioonilise Antropoloogia Instituudi teadlase Svante Pääbo juhitud uurimisrühm võrdles erinevate primaatide ja inimeste geeni- ja valguaktiivsust maksas, veres ja ajus. Mikrokiibi tehnoloogia abil ilmnes, et eelkõige ajus oli inimesel geeniaktiivsus 5,5 korda suurem kui šimpansil. Hoolimata geneetilisest sarnasusest on ahv ja inimene arenenud juba neli miljonit aastat erinevalt. Teadlased loodavad, et täiendav uurimine võib tuua selgust, miks AIDS-i ja malaaria mõjutab šimpanse inimestest erinevalt. 
Gene Activity Separates Us from Primates (HealthScoutNews), 12.04.02

Täpne inimese genoomikaart valmib aastal 2003
Teadlased teatasid Inimese Genoomi Organisatsiooni (HUGO - http://www.gene.ucl.ac.uk/hugo/) aastakonverentsil Shanghais, et eelmise aasta veebruaris avaldatud inimese genoomi mustandist saab lõplik järjestus hiljemalt 2003 aastal.
HUGO president Lap-Chee Tsui kinnitas pühapäeval peetud ettekandes, et "inimese genoomijärjestus valmib aastal 2003."
Teadlased teatasid avalduses, et sarnaselt mustandile on ka lõplik 3.1 miljardist DNA tähest koosnev genoomijärjestus avalikult kättesaadav. Tänaseks on inimese genoomijärjestusest kontrollitud umbes 70%. Inimese Genoomi Projektis osalevad Ameerika, Briti, Jaapani, Prantsuse, Saksa ja Hiina teadlased.
Genoomijärjestamise projektist kõnelenud professor Yoshiyuki Sakaki on arvamusel, et tavaliste haiguste (nt diabeet, vähk, kõrgvererõhutõbi) osas peaksid teadlased olema suutelised järgneva viie aasta jooksul mõistma millised geenid mõjutavad haiguse teket. Professor Sakaki sõnul on genoomiuuringute vilju võimalik maitsta hiljemalt kümne aasta pärast, kui uued diagnostika- ja ravimeetodid on muutnud meditsiini senisest efektiivsemaks. 
Tänavune HUGO konverents (http://hgm2002.hgu.mrc.ac.uk/) keskendub genoomika uutele tehnoloogiatele ning genoomiuuringute sotsiaalsetele, eetilistele ja haridust käsitlevatele aspektidele.
Scientists Expect to Complete Human Genome in 2003 (Reuters), 14.04.2002

================================
Tagasiside:
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.