SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee
 
Geeniilma kuumad teemad taas ETV ekraanil
Uus, kolmesaateline tsükkel ETV-s 12., 19. ja 26. märtsil kell 19.30.

Järgmine saade: Geeniuuringud - teisipäeval, 26. märtsil kell 19.30

 
Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 11. nädal (11.03-17.03.02)
================================
Sisukord:
UUDISED 
AVASTUSED

================================

UUDISED

Uus meetod geenide eraldamiseks
Biotehnoloogia firma Large Scale Biology töötas välja meetodi, mis võimaldab senisest kiiremalt eraldada inimese genoomist geeni täispika järjestuse. Uus tehnoloogia tõotab kiirendada ravimite väljatöötamise protsessi, sest biotehnoloogiliseks ravimiks on tavaliselt kas geeni poolt toodetav valk või keemiline ühend, mis korrigeerib defektse valgu. Seetõttu on kogu protsessi aluseks täpne geenijärjestus, mis sisaldab instruktsioone soovitava valgu tootmiseks. Firma teatel on neil uut tehnoloogiat kasutades õnnestunud eraldada juba 16 000 geeni ehk eeldatavalt pooled inimese genoomis leiduvad geenid.

Vacaville company to unveil huge leap in gene-extracting process (San Francisco Chronicle), 11.03.02

Juhtivad geeniteadlased nõuavad diskrimineerimise vastast regulatsiooni
USA Riikliku Inimese Genoomi Uurimise Instituudi direktor Francis Collins leidis Georgetowni Ülikoolis esinedes, et geneetilist diskrimineerimist välistav seadus on genoomika edasise arengu eelduseks. Hetkel pole geneetiline diskrimineerimine Ameerikas föderaalsel tasandil piisavalt reguleeritud. Collinsi arvates võib vaid selgelt väljendatud geneetilise diskrimineerimise välistamine töösuhetes ja kindlustuses tagada inimeste usalduse genoomika suhtes. Sarnaseid mõtteid on viimastes kõnedes avaldanud ka firma Celera Genomics endine president Craig Venter, kes on kutsunud USA valitsust üles algatama geneetilise diskrimineerimise vastast seadust.

Genetic Discrimination Law “Desperately Needed,” Says NHGRI’s Collins (GenomeWeb), 13.03.02

Rahvusvaheline konsortsium kaardistab lehma genoomi
Mitmest teadusasutusest koosnev rahvusvaheline konsortsium soovib kaardistada lehma geenid. Esialgseid tulemusi oodatakse 2003. aastal, misjärel pannakse alus kogu lehma genoomi järjestamise projektile. Projekti eestvedajate sõnul võimaldab lehma genoomi järjestus tõhustada tõuaretust ja uurida imetajate evolutsiooni. Projekti esimese etapi eelarveks on kavandatud 2.5 mln dollarit.  

Consortium Creates Cow Gene Map (GenomeWeb), 13.03.02

Koostöö haigusi põhjustavate geenide uurimiseks
Biotehnoloogia firmad Sequenom ja CuraGen teatasid kavatsusest teha koostööd haigusi põhjustavate geene uurimisel. Partnerluse kohaselt identifitseerib Sequenom populatsioonigeneetika meetodil huvipakkuvad geenid ja nendega seotud SNP-d. Curagen kirjeldab proteoomika tehnikaid kasutades geenide funktsioonid, toodetavate valkude vahelised seosed ja haiguse tekkemehhanismi ning võimalikud ravimikandidaadid. Sequenomi tegevjuht Toni Schuh teatas, et firma on juba identifitseerinud enam kui 120 kandidaatgeeni, mille paikapidavust asub Curagen kinnitama. 
Sequenom, CuraGen Launch Drug Target Alliance (GenomeWeb), 13.03.02

USA Kongressi menetluses geenipatentide kaitset vähendav eelnõu
USA Kongressi menetlusse anti eelnõu (Genomic Research and Diagnostic Accessibility Act of 2002), mis välistaks geenipatentide rakendumise mitte ärilise eesmärgiga teadustöös ja haiguste diagnostilisel testimisel. Eelnõu esitanud vabariiklased Lynn Rivers ja David Weldon pole rahul situatsiooniga, kus üha suurenev geenipatentide arv ja nendega kaasnevad eksklusiivsed õigused takistavad teadustööd ja tervishoiu arengut. USA Patendiamet on väljastanud enam kui 8000 inimese geenidega seotud patenti, mille omanikel on õigus mõjutada vastavasisulist teadustööd, nõudes litsentsitasusid ja royalteid. Ameerika biotehnoloogia ettevõtteid koondava organisatsiooni Biotechnology Industry Organization president Carl Feldbaum esitatud eelnõud ei toeta, sest uus põhimõte vähendaks kindlust investeeringutele, mida tagavad patendid. Feldbaum lisas, et akadeemilised asutused omavad reaalsuses suurt osa geenipatentidest, mille kasutamisõiguse eest maksavad firmad suuri summasid. 

US Lawmakers Want Exemptions From Gene Patents (Reuters Health), 14.03.02

Uurimus kahtleb täiskasvanud tüvirakkudele pandud lootuses
Embrüotest pärinevate tüvirakkude uurimise vastased on soovitanud uurida täiskasvanud tüvirakke, sest see ei tekitaks oluliselt vähem eetilisi probleeme. Viimane täiskasvanud tüvirakkude potentsiaali vaadelnud uurimus tõstatab teatud küsitavusi, kuid otseselt ei välista nende kasutusvõimalusi haiguste ravis. Pikemat aega olid teadlased veendunud, et areng on vaid ühesuunaline - st rakk, mis juhtub neuroniks arenema saab kujuneda vaid ajurakuks. Viimastel aastatel on aga mitmed uurimisrühmad avaldanud arvamust, et juba täiskasvanud rakud võivad teatud tingimustel ümber kujuneda nt vererakud lihasrakuks jne. Kaks viimast uurimust (nt rakubioloog Naohiro Terada Florida Ülikoolist ja Austin Smith Edinburghi Ülikoolist) seavad täiskasvanud tüvirakkude potentsiaali kahtluse alla. Lähemal vaatlusel suudavad täiskasvanud rakud küll seguneda embrüonaalsete rakkudega, kuid arenevad hübriidid pole elujõulised tüvirakud (nt on täheldatud normaalsest suuremat rakutuuma ja topelt arvu kromosoome).  

Value of Adult Stem Cells Questioned (AP), 13.03.2002
Studies Cast Doubt on Plasticity of Adult Cells (Science, Vol 295, Nr 5562, lk 1989-1991), 15.03.2002

Pakutakse võimalust säilitada kadunukese geneetiline materjal
Ameerika matusebürood pakuvad kadunu geneetilise materjali säilitamise teenust. Näiteks korraldab üks büroo mõõduka tasu eest kadunule DNA-testi tegemise ja andmete säilitamise 25 aastaks. Eelkõige peetakse silmas võimalust, et tulevikus võib tekkida vajadus teha diagnostilisi teste, et täpsemalt analüüsida võimalike haigusriskide tõenäosust. 

Funeral Homes Offer DNA Collection (AP), 15.03.02

Arvutigigandi Compaq president jahmatas kuulajaid
Arvutitootja Compaq president Michael Capellas, kelle klientideks on paljud biotehnoloogia firmad, teatas Bostoni BioITWorld konverentsil, et geene ei tohiks olla võimalik patenteerida. Pärast hetkelist vaikust saalis, mõistes kelle ees ta esineb, Capellas küll taganes oma mõttest ja lisas, et ta "usub, et intellektuaalne omand peab olema kaitstud." Compaq on juhtiv bioinformaatikas kasutatavate superarvutite tootja. Muuseas avaldas Capellas Compaqi plaani tuua aastal 2005 turule arvuti, mis suudab teha sekundis 100 triljonit tehet. Käesoleval hetkel suudab firma võimsaim arvuti sooritada 30 triljonit operatsiooni sekundis.
Compaq chief's comment stuns biotech crowd (Boston Globe), 15.03.02

AVASTUSED

Uut tüüpi geenidefekt
Itaalia teadlased on avastanud geenidefekti, mis põhjustab lastehaigust ataxia telangiectasia (AT). Triestes asuva geeniuuringute instituudi teadlased fikseerisid Dr. Francisco E. Baralle juhtimisel geeni (ATM) mutatsiooni, mis põhjustab muteerunud valgu tootmist. Avastatud geenimutatsioon on iseäralik, sest takistab valku mittekodeeriva geenijärjestuse (intron) "väljalõikamist" (splicing). Juhised geeni poolt kodeeritavate valkude valmistamiseks asuvad vaid lühikeses geenijärjestuse osas (exon). Normaalse valgu kodeerimiseks peab toimuma mittekodeeriva järjestuse väljalõikamine, sest vastasel juhul kodeeritakse muteerunud valk, mis antud näite korral põhjustab konkreetset haigust. Uurimuse autorid viitavad ajakirjas Nature Genetics (2002;10.1038/ng858) avaldatud artiklis võimalusele, et esmakordselt kirjeldatud nn "väljalõikamise mutatsioonid" (splicing mutations) võivad esineda ka teistes geenides.

Researchers Uncover New Type of Genetic Defect (Reuters Health), 12.03.02

Leiti epilepsia "juhtgeen"
Teadlased usuvad, et on jõudnud jälile geenile, mis etendab olulist rolli epilepsia ja mitmesuguste õppimishäirete tekkes. Eelnevalt on juba identifitseeritud epilepsia teket soodustavaid geene. Viimati avastatud geen peaks esialgsetel andmetel reguleerima, millal ja kuidas teised geenid avalduvad ning otseselt mõjutama ajutegevust. X kromosoomis paiknev geenimutatsioon avastati üheksa perekonna (Norra, Kanada, Belgia ja Austraalia) geneetilise materjali uurimisel. Avastuseni jõudnud Austraalia uurimisrühma hinnangul kannatab õppimishäirete ja epilepsia all umbes 2% saareriigi rahvastikust. 

Epilepsy 'master gene' found (BBC), 11.03.2002

Uurimused kinnitavad skisofreenia geneetilisi põhjuseid
Rockefelleri Ülikooli teadlased on Dr. Maria Karayiorgu eestvedamisel identifitseerinud 22. kromosoomis paiknevad kaks uut skisofreeniaga seotud geeni. Avastuseni jõuti 200 skisofreeniat põdeva patsiendi ja nende perekonnaliikmete ja kontrollgrupi uurimisel. Uuteks geenideks on PRODH2, mis toodab peaajus leiduvat ensüümi ning DGCR6, mida seostatakse närvisüsteemi arenguga. Haiguse põdejatel oli eelpool nimetatud geenid muteerunud. 
Teine äsja valminud uurimus viitab samuti skisofreenia geneetilistele põhjustele. Sabine Bahn (Babraham Instituut, Cambridge) vaatles kolleegidega haigust põdenud patsientide ajukudesid ja võrdles neid teiste psüühiliste häirete ja tervete inimeste kudedega. Uurimisrühm tuvastas, et skisofreeniat põdevatel patsientidel on kolm korda tugevam valku apolipoprotein L1 tootvate geenide ekspressioon. Nimetatud geenid on seotud kolesterooli transpordiga. Kolesterool etendab aga tähtsat rolli nii täiskasvanud ajus kui ka selle varajases arengus. Mõlemad uurimused avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences (2002;99 3717).

Gene Activity Linked to Schizophrenia: Studies (Reuters Health), 12.03.02

================================
Tagasiside:
Rain Eensaar
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.