SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee
 
Geeniilma kuumad teemad taas ETV ekraanil
Uus, kolmesaateline tsükkel ETV-s 12., 19. ja 26. märtsil kell 19.30.

Järgmine saade:Embrüodiagnostika - teisipäeval, 19. märtsil kell 19.30

Ühtede meelest on tulevase lapse terviseriskide uurimine mõned päevad pärast munaraku viljastamist ebainimlik mäng eluga, mis viib lõpuks selleni, et järglasi hakatakse valima lauluhääle, silmavärvi võikeeleanni järgi. Teised arvavad, et tulevikus muutub embrüokontroll iseenesestmõistetavaks toiminguks, sest vanemate soov saada ainult terveid lapsi, on loomulik ja mõistetav. Saates uuritakse kuidas ja miks embrüodiagnostikat tehakse, mis vahe on sel praeguse sünnieelse diagnostikaga ning miks tekitab embrüote uurimine nii palju poleemikat.Kõnelevad geeniteadlased Andres Metspalu ja Andres Salumets ning filosoof Margit Sutrop.
 
Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 10. nädal (04.03-10.03.02)
================================
Sisukord:
UUDISED 
TÜVIRAKUD JA POLIITIKA
================================

UUDISED

Taivani firma koostab Aasia populatsiooni SNP-andmebaasi
Taivani biotehnoloogia firma Vita Genomics (www.vitagenomics.com) lubab juuliks lõpetada Aasia populatsiooni tähtsamate geenivariatsioonide (SNP) andmebaasi, mis peaks lihtsustama ravimite välja töötamist piirkonna levinumate haiguste vastu. Firma tegevjuhi Ellson Chen'i sõnul on esimeste haigustena vaatluse all näiteks hepatiit ja astma. Aasta eest sõlmis Vita Genomics lepingu Celera inimese genoomi andmebaaside kasutamiseks.
Taiwan Firm to Finish Asian Gene Map Draft by July (Reuters), 03.03.02

Celera keskendub inimese geneetikale
Biotehnoloogia firma Celera Genomics müüs loomageneetikaga seonduva tegevuse (AgGen andmebaas) firmale MetaMorphix. Analüütikute hinnangul kinnitab müügitehing Celera soovi keskenduda inimese geneetikale ja potentsiaalselt tulusale ravimiarendusele. Eelnevalt on Celera omandanud firmas vähemusosaluse ning lisaks saab Celera õiguse osale firma MetaMorphix poolt loomageneetika andmebaase kasutades väljatöötatud toodete müügitulust. MetaMorphix on keskendunud loomageneetikale, üritades parandada loomade tõuomadusi ja tervist. Eelmise aasta detsembris müüs Celera andmebaasi (AgGen) taimegeneetika osa firmale Paradigm.
Celera sells animal genomics unit to MetaMorphix (Reuters), 04.03.02

Biotehnoloogia sektori käekäigust börsil
Käesoleval aastal pole biotehnoloogia sektori aktsiahinnad veel tõusnud, mõlemad USA indeksid on võrreldes aasta algusega langenud ca 17 protsenti. Samas loodavad  analüütikud, et turg on saavutanud põhja, millele peaks loogika reeglite kohaselt järgnema tõus. Jätkuvalt hinnatakse biotehnoloogia sektori kasvupotentsiaali kõrgelt, sest täidetud on mitmesugused eeldused. Arengu võtmetena, mis tagaksid sektori kasvu järgmise kümnendi jooksul, nähakse tehnoloogia ja teaduse läbipõimumist, suurenenud partnerluste arv, vananevat rahvastikku jms. Samas on ka paar negatiivset aspekti. Eelkõige volatiilsus, mida sageli seostatakse riskiga. Samuti ka puudulik informatsioon, mis seab investorid ebavõrdsesse olukorda. Probleeme valmistab ka väiksemate firmade väärtuse hindamine, sest sageli puuduvad firmal esimeses arengufaasis konkreetsed tooted, on vaid tehnoloogia, mille hindamine käib investoritel tihti üle jõu. Investoritel soovitatakse analüüsida firmat kolmest aspektist: potentsiaalsed tooted (peaks olema vähemalt paar), partnerlused (suurfirmadega) ja käibevahendid (vähemalt paariks aastaks). Hetkel vastavad esitatud kriteeriumidele näiteks firmad Abgenix ja Tularik.
Investors are beginning to show some interest (San Francisco Chronicle) 04.03.02
BioTech Sage Report: Biotech 101 (biospace.com), 04.03.02

Avaliku- ja erasektori inimese genoomi järjestamise projekti vaheline tüli sai uut hoogu
Avaliku sektori Inimese Genoomi Projektis osalenud teadlased valasid taas õli tulle inimese genoomi järjestamise problemaatikasse. Taas süüdistatakse konkureeriva projekti läbi viinud Celera Genomics'i teadlasi avaliku sektori genoomijärjestuse andmete kasutamises. Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud artiklile on alla kirjutanud kolm avaliku genoomi järjestamise projekti juhtfiguuri: Robert Waterston (Washingtoni Ülikool), Eric Lander (Whitehead Instituut) ja John Sulston (Sanger Instituut). Autorid väidavad, et Celera ei suutnud tõestada kasutatud ülegenoomse haavlipüssi (whole-genome shotgun) meetodi kasutatavust keeruka organismi genoomi sekveneerimisel. Samas ei välistanud nad meetodi kasutamist lihtsamate organismide nt bakterite genoomide sekveneerimisel. Celera endine president Craig Venter leidis, et artiklil pole akadeemilist väärtust, kuid keeldus täpsematest kommentaaridest.
In Bruising Article, HGP Scientists Trounce Celera’s Sequencing Effort (GenomeWeb) 05.03.02
Rivals Resume Battle Of the Genome Map (Washington Post), 05.03.02

Orchid BioSciences ja First Genetic Trust asuvad farmakogeneetika alasele koostööle
Biotehnoloogia firma Orchid BioSciences (http://www.orchidbio.com)ja geenipangandust pakkuv firma First Genetic Trust (http://www.firstgenetic.net) (FGT) sõlmisid koostööleppe pharmakogeneetika alaste toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks biotehnoloogia- ja farmaatsiafirmadele, uurimisasutustele ja tervishoiusektorile tervikuna. Orchid on tuntud SNP andmebaasi ja suuremahulise genotüpiseerimisvõimsuse poolest. FGT pakub turvalist geeniandmete haldamist ja patsientide andmete rakendamist kliinilistes katsetes. Firmad loodavad, et suudavad ühiselt pakkuda paremaid tooteid ja teenuseid, mis vastaksid ühe personaalsemaks muutuva meditsiini vajadustele.
Orchid BioSciences and First Genetic Trust Form Alliance to Provide Pharmacogenetic Services (pressiteade), 05.03.02

Tüvirakud suudavad parandada teiste organite kudesid
Ajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud uurimuse kohaselt suudavad tüvirakud mistahes kehasopis taastada kudesid ja organeid. Texase Ülikooli Vähikeskuse uurimisrühma ühe juhi Zeev Estrovi väitel leidis katsete käigus kinnitust verest pärinevate rakkude ehk nn küpsete tüvirakkude võime integreeruda nt vigastatud maksa-, naha-, seedetrakti- ja teiste kudedega. Uurimusrühm arvab, et organismil on tüvirakkude tagavara, mis suudab vajadusel parandada kahjustunud kudesid. 
Adult Stem Cells Assume Role in Other Organs  (Reuters), 06.03.2002

Sea koe inimesele siirdamise katse
Austraalia biotehnoloogia firma Diatranz plaanib katsetada sea koe siirdamist inimesele. Katse tehakse Cooki Saartel, sest Uus Meremaa ametnikud ei andnud selleks luba. Diatranz'i plaan jõudis uudistesse, kui Cooki Saarte ametnikud avaldasid ettevõtmisse soosivat suhtumist. Mitmed teadlased üle maailma on hoiatanud võimaluse eest, et protsessi käigus võib mõni tundmatu seal esinev viirus inimesele kanduda. Diatranzi juht Bob Elliott on veendunud, et kasutatav tehnoloogia ei too kaasa soovimatuid tagajärgi. Esimeses katsetuste faasis tehakse siirdamine 24 diabeeti põdevale vabatahtlikule. Firma loodab, et tehnoloogia abil on võimalik pakkuda leevendust maailma 15 mln igapäevaselt insuliini süstivale diabeetikule.
Pig implants spark Pacific spat (CNN), 06.03.02

Paremakäelisus võib olla määratud geenidega
Viimane kaksikutel põhinev uurimus viitab võimalusele, et paremakäelisus on määratud geneetiliselt. California Ülikooli teadlaste läbi viidud uurimuses osalesid 72 paari ühemunaraku kaksikuid, kes on geneetiliselt identsed ja 67 paari erimunaraku kaksikuid. Kaksikute ajusuuruse ja -aktiivsuse uurimisel ilmnes, et võrreldes vasakukäelistega oli paremakäelistel identsetel kaksikutel aju oluliselt sarnasemate parameetritega, mis viitab parema käe eelistamise geneetilisele komponendile. Eelnevad kaksikute uurimused on leidnud, et peaaegu kõigil paremakäelistel asub kõnekeskus aju vasakus pooles, samal ajal kui see kehtib vaid 60% vasakukäeliste kohta. Uurimus avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences (2002;99:3176).
Twin Study Suggests Right-Handedness Is Gene-Based (Reuters), 06.03.2002

Genoomijärjestus vähem kui 24 tunniga
Houstoni Ülikooli teadlased on esitanud patenditaotluse tehnoloogiale, mis võimaldab ühe inimese genoomi järjestada vähem kui 24 tunniga. Biokeemik Susan Hardin arendab tehnoloogiat nelja kolleegiga ning loodab vastava seadme valmistada hiljemalt kolme kuni viie aasta pärast. Hardin arvab, et toode võetakse laialdaselt kasutusele, sest võimaldaks arstidel määrata inimese terviseriske või reaktsiooni mingile ravimile. Olemasolevaid tehnoloogiaid kasutades võtab genoomi järjestamine kaks kuni neli aastat. Praegu kasutatakse sekveneerimisel ensüümi, mis kopeerib rakus olevat DNA järjestust ja võimaldab seda seejärel arvutiga analüüsida. Uus meetod kasutab geneetiliselt modifitseeritud ensüümi, mis toimib molekulaarse sensorina ja saadab arvutile signaali iga loetud aluspaari kohta. Seega jäävad ära mitmed tülikad vaheastmed laboris ja genoomijärjestuse saamiseks on teoreetiliselt vaja vaid ühte DNA molekuli. Teadlased on tehnoloogia arendamiseks asutanud firma Visigen Biotechnologies.
Sequencing One Human's Genome In Less Than 24 Hours (UniSci), 07.03.02

Järjestati loomadel tuberkuloosi põhjustava bakteri genoom
Hiljuti lõpetasid Briti ja Prantsuse teadlased loomadel tuberkuloosi põhjustava bakteri Mycobacterium bovis genoomi. Teadlased loodavad, et genoomi järjestusest saavad kasu nii inimesed, lehmad kui ka mägrad. Bakteri genoomijärjestus on peaaegu identne inimestel tuberkuloosi põhjustava bakteri M. tuberculosis omaga. Bakterite sarnasus võimaldab loodetavasti teha koostööd nii loomadele kui ka inimestele mõeldud vaktsiini väljatöötamisel. Ameerikas põhjustab loomadel leviv tuberkuloos arvestuslikult põllumajanduses 3 mld dollari ulatuses lisakulutusi. Suurbritannias arvatakse, et haigus levib erinevate karjade vahel peamiselt mäkrade vahendusel, mistõttu on haiguse leviku tõkestamiseks plaanis hävitada kümneid tuhandeid loomi.
TB gene sequence could save cows and badgers (Nature 416, 8), 07.03.2002

Investeerimissoovitus biotehnoloogia sektoris
Biotehnoloogia sektori aktsiahindade tänane tase on täna palju realistlikum kui aasta eest, mil aktsia hinnad tegid kõigi aegade rekordeid. Situatsioonis, kus suurte farmaatsiafirmade mitmed tähtsamad ravimid on kaotamas patendikaitset vaadatakse taas biotehnoloogia sektori poole. Investeerimisfond Morningstar soovitab biotehnoloogia sektori ettevõtteid analüüsides vaadata firmade ravimikandidaatide portfelli (ravimikandidaadid viimastes katsetuste faasides), ravimi potentsiaalset turuosa ja firma võimet ravimit edukalt turustada. Mainitud valikukriteeriumide järgi on hetkel kõige väärtuslikumad firmad Amgen, Genentech ja IDEC Pharmaceuticals. Väiksematest firmadest väärivad tähelepanu Enzon, Corixa ja Icos, sest neil on väljatöötamisel unikaalne tehnoloogia või potentsiaalselt miljardi-dollari-toode, mis ootab heakskiitmist USA Toidu- ja Ravimiametilt.
Our Favorite Biotechnology Stocks (Morningstar.com), 07.03.02

TÜVIRAKUD JA POLIITIKA

Kanada lubab tüvirakkude uurimist
Kanada Föderaalne Terviseuuringute Instituut kehtestas tingimused inimese embrüote kasutamiseks tüvirakkude uurimisel. Regulatsiooni kohaselt peavad uuritavad embrüod olema annetatud ning nende uurimiseks peavad paarid andma informeeritud nõusoleku. Avaliku sektori poolt finantseeritud teadlastel on keelatud luua või kloonida embrüoid laboritingimustes. Täpsemalt pole tüvirakkude ja embrüote kasutamine teadustöös Kanadas seadusandlusega reguleeritud.
Canada to allow stem cell research (CNN), 02.03.02

Luksemburg soovitab korrigeerida biotehnoloogiliste avastuste direktiivi
Luksemburgi Parlament soovitab Euroopa Komisjonil muuta direktiivi (98/44), mis käsitleb biotehnoloogiliste avastuste kaitset. Parlamendi ametlik ettepanek tuleneb aasta väldanud debatist Parlamendi Eetikakomisjonis, kus leiti direktiivis vasturääkivusi ja ebamäärasust elusorganismide või nende osade patenteerimise küsimuses. Eelkõige on problemaatiline direktiivi artikkel 5 (käsitleb inimese kehaosade patenteerimist), millest on võimalik välja lugeda, et inimese organismi (keha) koostisosi on võimalik patenteerida. Luksemburgi parlamendiliikmed loodavad, et nende eeskujul ühinevad algatusega ka teiste EL liikmesriikide parlamendid.
Luxembourg calls for renegotiation of biotechnology inventions directive (EIS), 06.03.2002

Britid soovivad haarata juhtrolli tüvirakkude uurimises
Suurbritannia soovib võtta juhtrolli tüvirakkude uurimises ja luua avaliku tüvirakupanga, mis sisaldaks infot nii embrüonaalsete kui ka täiskasvanud tüvirakkude kohta. Meditsiini Uuringute Nõukogu initsiatiivil loodavast kogust peaksid minimaalse tasu eest tüvirakke saama nii akadeemilised kui ka ärimaailma uurimisrühmad. Järgmisel aastal avatav kogu peaks sisaldama peamiselt Suurbritannias eraldatud tüvirakuliine. Suurbritannias on maailma kõige nn tüvirakusõbralikum seadusandlus. Tüvirakud on tavaliselt embrüotest eraldatud rakud, mis on võimelised arenema erinevateks organismi kudedeks ning teadlased loodavad, et neid on võimalik kasutada erinevate haiguste ravimisel (nt. Parkinsoni tõbi, diabeet, leukeemia).
Britain banks on embryonic stem cells to gain competitive edge (Nature 416, 3-4),  07.03.2002

Austraalia kaalub uute tüvirakuliinide loomise keelustamist
Austraalia valitsuse kavandatav üleriigilist uute tüvirakuliinide loomist keelustav otsus on saanud terava kriitika osaliseks. Tüvirakkude uurimise pooldajad on pahased, sest eelmise aasta septembris toetas parlamendi uurimiskomisjon enamushäältega inimese embrüote kasutamist tüvirakkude uurimisel. Tervishoiuga seonduv kuulub Austraalia konstitutsiooni järgi osariikide pädevusse, mis viitab muuseas ka juriidilistele küsimustele. Sidney kunstliku viljastamise kliiniku juht ja Sidney Ülikooli professor Robert Jansen kardab, et kavandatav valitsuse otsus seiskab teadustöö ning paljud teadlased on sunnitud siirduma välismaale. 
Stem-cell reverse angers Australian biologists (Nature 416, 4),  07.03.2002

================================
Tagasiside:
Rain Eensaar
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.