SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee
 

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 7. nädal (11.02-17.02.02)

================================
Sisukord:
UUDISED 
AVASTUSED 
POLIITIKA 
================================
 

UUDISED

Firma katsetab Huntingtoni tõve ravi hiire ajurakkudega
Suurbritannia juhtiv tüvirakkudega tegelev firma 
ReNeuron teatas kavatsusest katsetada eksperimentaalse Huntingtoni tõve vastase raviga. Teate kohaselt viiakse hiire ajurakud inimese ajju. Kuna Suurbritannias on ksenotransplantatsiooni loa saamine problemaatiline ja aeganõudev, plaanitakse katse läbi viia USA-s. Pikemas perspektiivis plaanib ReNeuron hakata siiski kasutama inimeselt pärinevaid tüvirakke, mis peaksid olema võimelised taastama hävinud kudesid.
Mouse cells to be tested as treatment for Huntington's (Financial Times), 11.02.02

Geenipangandust pakkuv First Genetic Trust täiustab IT lahendust
Turvalist geenipanganduse teenust pakkuv firma First Genetic Trust (FGT) asub koostöös arvutigigandiga Hewlett-Packard (HP) tugevdama IT infrastruktuuri. FGT käsitleb HP-d pigem tehnoloogiapartnerina, kellega asutakse täiustama turvalist ja usaldusväärset geenipanganduse IT platvormi, mitte kui lihtsalt IT teenuse osutajana. Hetkel baseerub FGT IT lahendus üheksal UNIX 9000 serveril. FGT geenipangas kasutatakse nn muutuvat (dynamic) informeeritud nõusolekut, mis võimaldab geenipangaga liitunud isiku geeniandmeid kasutada eelnevalt täpselt määratlemata eesmärkidel. 

First Genetic Trust Taps HP to Bolster Database Security
 GenomeWeb, 11.02.02

Lähiajal proovitakse kloonida inimest
Kõmuline viljastusekspert dr.
Panayiotis Zavos väidab usutluses ajalehele Boston Globe, et on välja valinud kümme viljatut paari, kes soovivad osaleda inimese kloonimise katses. Zavose sõnade kohaselt on soovi avaldanud "tuhandeid" paare. Zavos avaldas lootust, et aasta lõpuks on katse, mis sooritatakse välismaal (st väljaspool Ameerika Ühendriike) edukalt lõpule viidud. Zavose kinnitusel on komplekteeritud kõrgetasemeline meeskond, mis suudab embrüode seisu jälgida ja vajadusel raseduse katkestada.
A try to clone human being is set to start (Boston Globe), 12.02.02

deCode omandab biotehnoloogia firma MediCehm
Islandi geeniprojekti korraldav firma deCode Genetics omandab ameerika biotehnoloogia firma MediChem Life Sciences. Tehing peaks looma deCode'le paremad võimalused iseseisvalt avastatud ravimikandidaatidega töötamiseks. Medichem on siiani keskendunud keemia valdkonna teenuste osutamisele biotehnoloogia- ja farmaatsiafirmadele. Medichem jätkab seniste klientide teenindamist, kuid lähitulevikus peaks firma keskenduma peamiselt Islandi geeniprojekti abil leitud avastuste testimisele. deCode'i president Kari Stefansson avaldas lootust, et tehing võimaldab jõuda deCode'il konkreetsete ravimite väljatöötamiseni. 
Local biotech firm joining Decode (Chicago Tribune), 11.02.02

Apple muutis populaarse bioinformaatika tarkvara viis korda kiiremaks
Arvutifirma Apple tõi turule senisest viis korda kiirema tarkvara (Apple/Genentech BLAST), mis kiirendab oluliselt valkude ja DNA uurimist. BLAST on populaarne bioinformaatika tarkvara, mis võimaldab algorütmide abil analüüsida genoomiandmeid. Tarkvara uus versioon peaks protsessi oluliselt kiirendama (Vt lisaks http://developer.apple.com/hardware/ve/acgresearch.html).

Apple Releases Apple/Genentech BLAST, Significantly Accelerating Protein And DNA Searches For The Biomedical Community (biocompare), 12.02.02

Esimese puuliigi genoomi järjestus valmib aastal 2003
USA Energiaministeeriumi teatel peaks 2003. aastal lõppema esimese puuliigi genoomi sekveneerimine. Taimegeneetikute sõnul valiti Populus perekond, kuhu kuuluvad haab ja pappel, sest see on populaarseks uurimisobjektiks ning selle genoom on suhteliselt väike. Washingtoni Ülikooli geneetiku Toby Bradshaw loodab, et genoomi järjestus võimaldab paremini mõista puude kasvuprotsessi ja näiteks töötada välja kiiremini kasvavaid puuliike.

Geneticists branch out to sequence poplar genome (Nature 415, 724 - 725) 14.02.02

Kloonitud imetajate nimekirja lisandus kass
Kloonitud lambale, hiirele, kitsele, seale ja lehmale lisandus kodukass (Felis domesticus). Ameerika Ühendriikide Texas A&M Ülikooli teadlased teatasid, et 22. detsembril ilmale tulnud kloonitud kassipoeg sündis keisrilõikega ja on tänaseni elujõuline. Eksperimendi korraldanud teadlaste sõnul polnud kloonitud kassipoeg väliselt täielikult sarnane geneetilise koopiaga. Karvavärvi erinevus on aga tingitud asjaolust, et mitmevärvilise karvkattega loomade korral sõltub pigmendi hulk faktoritest, mida ei määra genotüüp. Kloonimise õnnestumise tõenäosus oli võrreldav teiste liikide põhjal kogetuga - 87 kloonitud embrüost, mis viidi kaheksasse organismi sündis üks kloon. 
Cell biology: A cat cloned by nuclear transplantation (Nature), 14.02.02

Filantroop George Soros soodustab juurdepääsu teaduslikele artiklitele
Sorose Avatud Ühiskonna Instituut (http://www.osi.hu) algatas uue programmi, mille raames toetatakse järgmise kolme aasta jooksul kolme miljoni dollariga vaba juurdepääsuga teaduslikke artikleid koondavate andmebaaside loomist ja tasuta loetavaid ajakirju. Algatusele on toetust avaldanud ligi 300 üksikisikut ja organisatsiooni.
Soros offers open access to science papers (Nature 415, 721), 14.02.2002

Geneetiliselt töödeldud tubakas jõuab turule
Lähikuudel loodab firma Vector Group turule tuua geneetiliselt töödeldud tubakast toodetud sigaretid, mis on looduslikust tubakast toodetutega võrreldes oluliselt väiksema nikotiini sisaldusega. USA Põllumajandusministeeriumi andmetel sisaldab geneetiliselt muundatud tubakas ca 30 korda vähem nikotiini.

New Biotech Cigarettes Coming (AP), 16.02.02

Korealased valmistasid "etnilise" DNA kiibi
Korea teadlased (Korean Center for Functional Analysis of the Human Genome) valmistasid DNA-kiibi, mis sisaldab korealastelt pärinevaid geene. Kiibile kogutud 14 000 geenid pärinevad nii maovähi- kui ka normaalsetest kudedest. Korea Teadus- ja Tehnoloogiaministeerium kuulutab, et tegemist on esimese kitsale etnilisele grupile mõeldud kiibiga.

Korean Genome Center Creates Novel Ethnic DNA Chip (GenomeWeb), 14.02.02

AVASTUSED

Uurimuse kohaselt on kloonitud hiirtel lühem eluiga
Jaapani teadlased väidavad ajakirjas Nature Genetics, et kloonitud hiirtel on võrreldes tavaliste hiirtega oluliselt lühem eluiga. Vaatlusalused kloonitud hiired hakkasid surema juba 300 päevaselt ning 800 päevaselt oli 12 kloonitud hiirtest surnud kopsupõletiku või maksahaiguste tagajärjel koguni 10. Sarnastes tingimustes oli tavalistest hiirtest samaks ajaks seitsmest hiirest surnud vaid üks. Uurimisrühma juhi dr. Atsuo Ogura (Jaapani Riiklik Nakkushaiguste Instituut) hinnangul viitavad uurimuse tulemused olulistele probleemidele kloonimistehnoloogias.
Max Planck Instituudi bioloog dr. Davor Solter leiab, et kloonimise õnnestumist võib võrrelda lotovõiduga, mis on teoreetiliselt võimalik, kuid samal ajal üsna ebatõenäoline. Kloonimisega tegeleva firma Advanced Cell Technology esindaja Tony Perry arvab, et teiselt poolt pakub uurimus võimalusi negatiivsete tagajärgede uurimiseks. Perry arvates viitab kesine tulemus pigem tehnoloogilistele probleemidele kui fundamentaalsetele bioloogilistele takistustele.
Shorter lifespan found in study of cloned mice (Boston Globe), 11.02.02
Cloned Mice Die Earlier, Study Shows (Reuters), 11.02.02
Double Take on Cloning (Nature Science Update), 11.02.02

Õnnestunud geeniteraapia ravib liigesepõletikku
USA Northwestern Ülikooli teadlased teatasid õnnestunud geeniteraapia katsest, kus loomamudelil raviti reumaatilist liigesepõletikku. Ajakirjas Human Gene Theraphy ilmunud uurimuses kirjeldatakse, kuidas geeni IL-13 (interleukin) abil õnnestus vähendada põletikulisi protsesse liigestes. Eelnevad uurimused on tuvastanud, et liigesepõletikku põdevatel rottide on sarnaselt inimestele IL-13 tase madalam.
Gene Therapy Promising For Rheumatoid Arthritis (Biocompare), 11.02.02

Avastati võimalik põletiku pärssija
Johns Hopkinsi Ülikooli teadlased avastasid põletiku pärssimise võimaluse. Katsed geneetiliselt muundatud hiirtega viitavad konkreetsele valgule (stat3-beta), milleta organism ei suuda põletikuga võidelda. Täiendavad uurimused peaksid selgitama kas mõnda valguga seotud geeni või valku ennast on võimalik käsitleda võimaliku ravimikandidaadina põletikuliste protsesside ravimiseks. 

JHU Researchers Find 'Off Switch' For Inflammation (UniSci), 11.02.02

POLIITIKA

Austraalia kaalub DNA vargust käsitleda kui kuritegu
Austraalia seadusandluse reformimise komisjon (Australian Law Reform Commission) koostab koostöös Tervishoiueetika Komisjoniga (Australian Health Ethics Committee) aruannet, millest osa on pühendatud  inimese geneetilise informatsiooni kaitsele. Samal ajal on sagenenud juhtumid, kus nt lapse põlvnemise tuvastamiseks tellib üks vanematest teise teadmata DNA-analüüsi, mille algmaterjalina kasutatakse juukseid vms. Komisjoni president David Weisbort viitas võimalusele, et komisjon võib teha ettepaneku seaduse muutmiseks ja nimetatud tegevusele kriminaalvastutuse kehtestamiseks. Sarnastele ohtudele on viidanud ka Briti kodanikuorganisatsioon Human Genetics Commission, mille esinaine Helena Kennedy avaldas kartust, et mõni ebaeetiline ajakirjanik võib nt varastada kuulsuse DNA-d ja kontrollida varjatud tervisehädade olemasolu või lapse põlvnemist.
Lawmakers close in on gene information thieves (Sydney Morning Herald), 14.02.02

================================
Tagasiside:
Rain Eensaar
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.