SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 6. nädal (04.02-10.02.02)
================================
Sisukord:
UUDISED 
AVASTUSED 
POLIITIKA 
================================
 

UUDISED

Briti teadusühing soovitab tõhustada GM-toidu testimist
Suurbritannia mõjuka teadusühingu, Kuningliku Ühingu aruande kohaselt peab geneetiliselt muundatud toidu ohutuse testimine enne uute GM taimede inimtarbimiseks lubamist oluliselt paranema. Aruandes soovitatakse täiustada järelevalvet testimise üle. Sõltumatu järelevalve välistaks võimaluse esitada uuringute tulemusi selektiivselt. Aruande ühe autori Eric Brunneri (University College London) sõnul võivad vastasel juhul "firmad korraldada teste kuni saadakse vastuvõetavad tulemused." Samas kinnitatakse aruandes, et juba turule lubatud GM toidu kvaliteedis ja ohutuses ei tohiks kahelda. Samuti ei ole alust arvata, et geneetiline modifitseerimine muudaks toidu võrreldes traditsionaalse toiduga vähem ohutuks. 
GM food safety checks inadequate, says report (NewScientist.com), 04.02.02

Peagi võib alata järgmine suurprojekt - Proteoomi Projekt
Veebruari lõpus asuvad paarsada tunnustatud teadlast USA Teaduste Akadeemia korraldataval kohtumisel arutama Proteoomi Projektiga seonduvat. Eelmine suurprojekt - Inimese Genoomi Projekti - maksis ca 3 miljardit dollarit ja kestis kümmekond aastat ning peaks täielikult lõppema alles järgmisel aastal. Inimese genoomis leiduvad geenid määravad inimeste vastuvõtlikkuse haigustele, kuid muundunud valgud on otseselt haiguste põhjustajaks. Mitmed teadlased on avaldanud arvamust, et valke kaardistav projekt kujuneb eelmisest oluliselt kallimaks ja mahukamaks, sest valke on geenidest rohkem ja need on palju keerukamad. Inimese genoomis on teadaolevalt ca 35 000 geeni, mis on ühedimensioonilised ehk teatud keemiliste ühendite järjestused. Samal ajal on geenide kodeeritavaid valke sadu tuhandeid ning lisaks on valgud kolmemõõtmelise struktuuriga, mis muudab nende uurimise keerukaks.  Proteoomi Projekti aktiivsete toetajate seas on ka USA President George Bushi teadusnõunik John H. Marburger, kelle sõnul võimaldab uus projekt investeerida meditsiiniteaduse tulevikku. 
Breakthroughs in effort to map body's proteins (Boston Globe), 06.02.02

Geenipatendi litsentsitasud võivad ohustada geneetilist testimist
Paljud biotehnoloogiafirmad on kasusaamise eesmärgil patenteerinud suure hulga DNA järjestusi sh geenimutatsioonid, mida kasutatakse geenitestides, millega selgitatakse inimese haigusriske. Pennsylvania Ülikooli teadlased vaatlesid kahte heomkromatoosi (ainevahetuse häire, mis põhjustab raua ladestumist organismis) põhjustava geenimutatsiooniga seotud patenti. Geenimutatsioonide C282Y ja H63D (põhjustavad 80-85% haiguse juhtudest) patendid omistati 1998. aastal firmale Mercator. Tänaseks on omandiõigus mitmete tehingute tulemusena läinud firmale Bio-Rad, kes soovib patendi nimetatud geenimutatsioonide vastu testimise eest litsentsi tasu. Teadusajakirjas Nature (2002;415:577-579) avaldatud uurimuse kohaselt on lisakulu sundinud ligi kolmandiku laboratooriumitest testimisest loobuma.
Gene Patent Costs May Impede Genetic Testing (Reuters Health), 06.02.02

Saksamaal rajatakse uus geneetika uurimise keskus
Saksa Max Planki Ühing näitas initsiatiivi ärimaailmaga koostööks, sõlmides kokkuleppe uue genotüpiseerimiskeskuse rajamiseks Münchenis asuvate psühhiaatria ja biokeemia instituutide tarbeks. Kokkuleppe kohaselt kohustub farmaatsiafirma GlaxoSmithKline toetama uue Geneetika Uuringute Keskuse rajamist. Samas kohustub Bavaria liidumaa järgmise nelja aasta jooksul toetama uurimistegevust 4 mln euro ulatuses. Keskuses hakatakse tegelema nn tavalisi haiguseid põhjustavate geenide identifitseerimisega sh on plaanis uurida 1000 depressiooni all kannatajat. 
Centre set to target genes behind depression (Nature 415, 568), 07.02.02

Arengumaadele lubatakse abi intellektuaalse omandi küsimustes
Käesoleva aasta jooksul asutatakse uus rahvusvaheline organisatsioon (Management of Intellectual Property in Health R&D (MIHR)), mis asub toetama arengumaade tervishoiu valdkonna teadlasi. Organisatsiooni teiseks eesmärgiks on abistada arengumaade valitsusi läbirääkimistel ravimite litsentside üle. Näiteks soovitakse parandada olukorda kõrge hinna tõttu kättesaadamatute AIDS-i ravimite osas. Organisatsiooni poole miljoni dollariline algkapital saadakse Rockefeller Fondilt, kuid teiste rahastajate kaasabil peaks organisatsiooni eelarve aastaks 2006 kasvama 3 miljoni dollarini. 
Developing world gets patent aid (Nature 415, 563), 07.02.02

Luuakse võimalused taskukohaseks geenivariatsioonide uurimiseks 
Firma Transgenomic ja Saksamaa Max-Planck'i Molekulaargeneetika Instituut loovad suuremahulise geenivariatsioonide avastamise platvormi. Osapooled loodavad Saksa Riikliku Genoomi Uuringute Võrgustiku finantseerimisel luua süsteemi, mis võimaldaks mõistlike kuludega korraldada laiaulatuslikke geenivariatsioonide uuringuid.
Transgenomic, Max-Planck Union Aims for Affordable Large-Scale Genetic-Variability Studies (GenomeWeb), 07.02.02

Uued biomaterjalid aitavad keha rakkudel paraneda
Järgmise põlvkonna biomaterjalid võimaldavad kehal end parandada, sest annavad rakkudele märku kudede parandamise vajadusest. Teadusajakirjas Science avaldatud ülevaatlikus artiklis kirjeldatakse tulevikumaterjale, mis organismi viiduna on võimelised aktiveerima vajalikke geene ja rakke. Uurimuse autorid viitavad üleminekule kudede asendamiselt nende parandamisele. Viimaste aastate uurimistulemustele toetudes ennustab professor Julia Polak (London Imperial College Tissue Engineering Centre - http://www.ic.ac.uk), et peagi piisab kudede ravimiseks biomaterjali teatud kemikaalide viimisest organismi, ning langeb ära vajadus siirdada valmis biomaterjal. 
New Biomaterials Will Prompt Cells To Heal Themselves (UniSci), 08.02.2002

AVASTUSED

Leiti haruldast epilepsia vormi põhjustav geen
Columbia Health Sciences
teadlased identifitseerisid haruldase epilepsia vormiga seotud geenivariandi. Dr. Ruth Ottomani juhitud uurimisrühm leidis viie perekonna 108 pereliikme põhjalikul uurimisel, et haiguse esines 70% tõenäosusega perekonnaliikmetel kellel oli geeni LGI1 mutatsioon. Ajakirja Nature Genetics märtsinumbris ilmuva uurimuse kohaselt kaasneb kõnealuse epilepsia vormiga hallutsinatsioon ja mitmed teised ebatavalised sümptomid. Siiani pole enamlevinud epilepsia vormidega seostatud ühtegi konkreetset geeni, kuigi on tuvastatud kaheksa vähemlevinud haigusvormidega seotud geeni. Teadlased loodavad haruldasemate haiguse vormide uurimisel leida ka enam levinud vormide põhjuseid.
Researchers Identify Gene In Rare Form Epilepsy (Columbia Health Sciences), 04.02.2002

Avastati glaukoomi ehk rohelise kae geen
Ameerika ja Briti teadlased seostavad kümmekond aastat väldanud uurimuse tulemusena konkreetset geeni glaukoomi ehk rohelise kae tekkega. Maailmas levikult teise pimeduse tekitajana tuntud glaukoom põhjustab kannatusi 33 mln inimesele maailmas. Prof Mansoor Sarfarazi (Connecticuti Ülikool) kirjeldab ajakirjas Science, kuidas Inglise perekonna uurimisel leit geenivariant Optineurin. Geeni peaks tootma valku, mis kaitseb võrkkesta, kuid avastatud geenivariant muudab valgu ebaefektiivseks ning põhjustab võrkkesta enneaegset vananemist. Kuna haigust on võimalik varajases staadiumis ravida, siis on geenivariandi kandjatel võimalik alustada ennetava raviga ning nägemise kaotust vältida või edasi lükata.
Gene link may beat glaucoma (Daily Telegraph), 08.02.2002

Kolmas rinnavähki põhjustav geen
Austraalia Queenslandi Meditsiiniuuringute Instituudi teadlased on väidetavalt avastanud geenimutatsiooni, mis võib olla viiendiku pärilike rinnavähijuhtude taga. Naistel, kes pärivad ühe või kaks avastatud geeni (nn BRCA3) koopiat esineb rinnavähk kuni 16 korda suurema tõenäosusega. Uurimisrühma juht Georgia Chenevix-Trench väidab, et 60% avastatud geeniga naistest haigestuvad rinnavähki enne 70. eluaastat. Eelnevalt on avastatud kaks rinnavähi riski suurendavat geeni (BRCA1 ja BRCA2), mida seostatakse kolmandiku pärilike rinnavähijuhtudega. 
Breast cancer gene discovered (BBC), 08.02.2002

POLIITIKA

Paavst kutsus üles ettevaatlikkusele
Paavst Johannes Paulus II hoiatas eluga mängimise eest, öeldes, et mõned geneetika teadussaavutused võivad osutuda Rooma Katoliku Kirikule moraalselt vastuvõetamatuks. Paavsti sõnul võivad "saavutused meditsiinis ja biotehnoloogias juhtida inimese mõttele, et ollakse enese loojad, mistõttu tekib ahvatlus inimeluga mängida." Elu on kingitus, mis "jääb kalliks isegi kannatuste ja piirangutega," lisas Paavst. Rooma Katoliku kirikupea tuletas meelde, et "mitte kõik tehniliselt võimalik pole moraalselt vastuvõetav."
Pope Urges Caution on Genetics (AP), 05.02.02

USA Senaatorid kaaluvad kloonimise keelustamist
USA Senati Juriidiline Komisjon alustas kloonimist keelustava eelnõuga seoses ekspertide küsitlemist. Eelnõu ühe autori demokraat Mary Landrieu (Louisiana) sõnul "ületavad inimese kloonimisega kaasnevad riskid võimalikud positiivsed hüved. On olemas alternatiivsed tehnoloogiad, mis tagavad riski vältides samasugused arengud meditsiinis." Poole aasta eest võttis Esindajate Koda vastu inimese kloonimist keelava seaduse, kuid demokraatide kontrolli all olev Senat pooldab pigem teaduslikel eesmärkidel kloonimise aktsepteerimist, kui täielikku keeldu. Komisjonis esinenud Riikliku Teaduste Akadeemia vastava töörühma juht Dr. Irving Weissman ütles, et "pole ühtegi teaduslikku ega meditsiinilist põhjendust, millest lähtudes peaks tüvirakkude saamise eesmärgil teostatud kloonimise keelustama." Weissman lisas, et "selline keeld takistaks kindlasti meditsiini arengut (Vt ka http://judiciary.senate.gov/).
Senate Debates Human Cloning (AP), 05.02.02

================================
Tagasiside:
Rain Eensaar
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale võib reprodutseerida viidates autorile.