SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 3. NÄDAL (14.01-20.01)
Sisukord
GEENIPROJEKTID VÄLISMAAL
UUDISED
AVASTUSED

GEENIPROJEKTID VÄLISMAAL
 • GeneWatch UK kahtleb Briti geeniprojekti turvalisuses
  Briti sõltumatu organisatsioon väidab, et kavandatav poole miljoni briti geeniandmeid sisaldav geenipank (BioBank UK) pole piisavalt turvaline. GeneWatch UK soovitab projekti peatada, kuni seadustesse viiakse vajalikud muudatused, mis tagaksid isikute geeniandmete salastatuse, keelaks geeniandmete põhjal inimeste diskrimineerimise ja välistaks andmebaasi koormamise eksklusiivsete lepingutega. Eelnevalt on 60 mln naela maksva ja kümme aastat kestva projektiga soovitud alustada käesoleval aastal, kuid ettevalmistuste ja läbirääkimiste venimise tõttu lükkub välja kuulutatud tärmin ilmselt järgmisse aastasse. Projekti rahastavad fond Wellcome Trust ja Riiklik Meditsiini Uuringute Nõukogu. Projekti eestvedajad on lubanud kasutada rangeimaid turvanõudeid ja välistanud eksklusiivsete lepingute sõlmimise võimaluse. Lähiajal peaks projekti põhimõtteid arutama Briti parlamendi Lordide koda.
  Safeguards fail at gene bank says watchdog (Guardian), 14.01.2002
  Gene bank safeguards call (BBC), 14.01.2002
 • Islandi geeniprojekti abil soovitakse identifitseerida konkreetsest ravimist kõige enam kasu saavad patsiendid 
 • Islandi geeniprojekti korraldav firma deCode Genetics moodustas farmakogenoomika alase liidu firmaga Pharmacia. Kahe firma koostöö peab looma paremad võimalused südamehaiguste progressiooni geneetiliste põhjuste uurimiseks. Koostöös loodetakse isoleerida geneetilised markerid, mille põhjal oleks võimalik eristada patsiente, kellele Pharmacia toodetavad ravimid oleks sobivaimad. Koostöö kaugem eesmärk on võimaliku südamehaiguse ägenemise varajasem diagnoosimine ja ennetava ravi pakkumine. 
  DeCode, Pharmacia Enter Cardiology Research Collaboration (GenomWeb), 15.01.2002
   
 • Biotehnoloogia firma jahib haiguste geneetilisi põhjuseid
 • USA biotehnoloogia firma GenoMed sõlmis kokkuleppe DW Koordinatsiooni Keskusega (DWCC), mille tulemusena kavandab firma uurida 50 enamlevinud haiguse geneetilisi põhjuseid. Ülemaailmalise võrgustikuga teadusorganisatsioon DWCC, tarnib firmale kokkulepitud haiguseid põdevate patsientide vereproovid. Alates 1989 tegutsev DWCC on peamiselt Ida-Euroopast ja Venemaalt erinevatesse kliinilistesse katsetesse kaasanud enam kui 19 000 patsienti. GenoMed lubas järgneva kahe aasta jooksul analüüsida miljoneid genotüüpe ja identifitseerida haiguste geneetilised põhjused erinevates etnilistes populatsioonides.
  GenoMed, Inc. Finalizes Letter of Intent With DW Coordinating Center to Acquire Caucasian Samples (pressiteade), 18.01.2002
UUDISED
 • Francis Collins: Genoomika ajastu pole veel lõppenud
 • USA Riikliku Inimese Genoomi Uuringute Instituudi direktor avaldas 10ndal Taime, Looma ja Mikroobi Genoomide konverentsil esinedes arvamust, et genoomika ajastu lõpu ennustajad liialdavad oluliselt. Collinsi hinnangul pole teadus veel kaugeltki genoomijärgses ajastus ega ka mitte sekveneerimise järgses ajastus, sest genoomide järjestamine pole veel lõppenud. Kõige olulisem on Collinsi sõnul sekveneerimisobjektide valik, et maksimaalselt piiratud ressursse ära kasutada. Collins avaldas lootust, et järgneva viie kuni kümne aasta jooksul peaks aktiivne sekveneerimine lõpule jõudma, sest enamik genoome saab selleks ajaks järjestatud.
  Collins to Colleagues: Let’s Flex that Sequencing Muscle (GenomWeb), 14.01.2002
   
 • Gangreeni põhjustava bakteri geenid järjestatud
 • Jaapani teadlased järjestasid bakteri Clostridium perfringens genoomi, mis põhjustab teiste haiguste seas ka gangreeni. Tsukuba Ülikooli teadlase Tohru Shimizu sõnul on ühe kromosoomiga bakteril enam kui 2600 geeni, millest 20 muudavad bakteri ohtlikuks. Täiendavalt identifitseeriti viis geeni, mis näivad kontrollivat bakteri võimet kahjustada organismi kudesid. Ajakirjas Proceedings of the National Academy of
  Sciences avaldatud uurimuses avaldatakse lootust, et bakteri geneetika edasine uurimine võib osutada uutele võimalustele eluohtliku haigusega võitlemiseks.
  Gene of Bug That Causes Gangrene Is Sequenced (Reuters), 14.01.2002
   
 • Saksa genoomiuuringute võrgustikule on tagatud finantseerimine aastani 2007
 • Saksa valitsus otsustas kindlustada Saksa Genoomi Uuringute Võrgustiku finantseerimise järgnevaks viieks aastaks. Saksa haridus- ja teadusministri Edelgard Bulmahni sõnul tagab otsus kõige olulisema uurimisvaldkonna finantseerimise. Aastal 2000 riigi poolt asutatud Genoomi Uuringute Võrgustik koosneb 21 ülikooli teadlastest, riiklikest laboritest ja väikestest biotehnoloogia firmadest 16 erinevas linnas. Asutamisel eraldas riik 180 mln eurot, millest enamus oli määratud võrgustiku tuumiku moodustavate Helmholtz'i uurimiskeskustele (5) ja Max Planck'i instituutidele (7). Ligi 70 mln euro ulatuses finantseeriti haigustega seotud uurimisprojekte, mis keskendusid peamiselt vähi, kardiovaskulaarsete haiguste, närvisüsteemi häirete, nakkuste ja immunoloogia ja keskkonna põhjustatud haiguste uurimisele (Vt ka www.ngfn.de).
  Germany’s Genome Research Net Gets Government Lifeline Through 2007 (GenomWeb), 15.01.2002
   
 • Bush nimetas Bioeetika Nõukogu eksperdid
  USA president George W. Bush nimetas 17 eksperti, kes asuvad presidenti nõustama tüvirakkude ja teiste sarnaste problemaatiliste uurimisvaldkondade reguleerimise küsimustes. Eelmisel aastal asutatud nõukogu juhib Dr. Leon Kass (Chicago Ülikool). Nõukogu liikmete seas on tunnustatud teadlasi, arste, juriste ja teolooge. Teiste seas kuuluvad ekspertide nimistusse Francis Fukuyama, Alfonso Gomez-Lobo, Charles Krauthammer, Janet Rowley jt. Kriitikute hinnangul on nõukogu liikmete seas enamus isikuid selgelt Bushi toetava hoiakuga, mistõttu presidendile heidetakse ette vähest erapooletust ekspertide valikul.
  Bush Names 17 Experts to Bioethics Council (Reuters), 16.01.2002
  A council of clones (MSNBC), 17.01.2002
 • Briti valitsus investeerib geneetikasse
 • Briti tervishoiuminister Alan Milburn teatas valitsuse kavatsusest rajada kuus "geneetika teadusparki," mis säilitaks briti teaduse juhtpositsiooni geneetikas. Valitsus plaanib loodavaid keskusi toetada 15 mln naelaga. Projekti eesmärgiks on suurendada ühe- ja multifaktoriaalsete geenihäirete diagnostika testide arvu, töötada välja diagnostika võimalused patsientidele sobivaimate ravimite määramiseks ja ravimonitooringu efektiivsemaks muutmine. Valitsus loodab, et uus programm aktiviseerib ka geenitehnoloogiaga tegelevate spin-off firmade teket.
  Britain to Set Up Genetic Knowledge Parks (Reuters), 16.01.2002
   
 • DNA molekuliga on võimalik "suhelda" 
  Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi teadlased (MIT Media Lab ja Center for Biomedical Engineering) on väidetavalt raadiolaineid kasutades "suhelnud" DNA molekulidega, mis võib panna aluse miniatuursete masinate valmistamiseks. Teadlased kinnitasid DNA molekulile ca 1 nanomeetri pikkuse ja vähem kui 100 aatomist koosneva metallist antenni, mille abil molekul saatis raadiosageduse magnetvälja sattudes vastusignaali. Teadlaste lõppeesmärgiks on bioloogilisi materjale soovitud ajal ja kohas tegutsema sundida, mis võimaldaks tehnoloogiat rakendada näiteks ravimite toime kontrollimisel või haiguse diagnoosimisel. Tehnoloogia arendamine on litsentseeritud firmale engeneOS.

 • With one 'zap,' radio-controlled dna could deliver drugs, diagnose disease (SmallTimes), 16.01.2002
   
 • Hiinlased avalikustasid riisi genoomijärjestuse
 • Taimegeneetika ühe verstapostina võimaldavad Hiina teadlased tutvuda laialdaselt kasutatava riisi sordi (indica) varem avalikustamata genoomijärjestusega (btn.genomics.org.cn/rice või 210.83.138.53/rice/download.php). Pekingi Genoomi Instituudi teadlaste järjestatud genoom sisaldab arvestuslikult 60 kuni 65 tuhat geeni. Möödunud aasta jaanuaris teatasid riisi (japonica) genoomi järjestamisest ka firmad Syngenta ja Myriad Genetics, kuid projekti tulemusi pole siiani avalikustanud. Kuulduste kohaselt ringlevad mõlemad uurimisprojektid teadusajakirja Science hindamiskomiteedes ning võivad ajakirja kaante vahele jõuda koos, eeldatavasti mai numbris. Rahvusvaheline riisi genoomi järjestamiseks loodud konsortsium (Rice Genome Sequencing Project) peaks japonica genoomi järjestamise lõpetama käesoleva aasta lõpuks.
  Chinese Team Makes Public Novel Rice Genome Sequence (GenomWeb), 16.01.2002
   
 • Diagnostikatest hindab ravimi kõrvalmõjusid
 • Biotehnoloogia firma Third Wave Technologies arendab koostöös Jaapani farmaatsiagigandiga Daiichi Pure Chemical uut diagnostikatesti, mis määrab konkreetse ravimi tarbimisel esineda võivate kõrvalefektide ilmnemise. Lähemal ajal alustatakse testi kliinilisi katseid. Third Wave andmetel võib loodetavasti järgmisel aastal turule jõudev test kujuneda esimeseks negatiivseid kõrvalefekte hindavaks farmakogenoomikal põhinevaks testiks. Kavandatav test peaks hindama Jaapani osapoole toodetava vähivastase ravimi Irinotecan sobilikust konkreetsele patsiendile.
  Third Wave Develops Pharmacogenomic Cancer Test with Daiichi (GenomWeb), 18.01.2002
AVASTUSED
 • Geeni puudumine võib vähendada eluiga
 • Johns Hopkinsi Ülikooli teadlased koostöös Tsehhi kolleegidega väidavad, et konkreetne klotho nimelise geeni variant võib vähendada eluiga. Teadlased uurisid enam kui kahe tuhande etniliselt erilise päritoluga inimest sh 611 imikut ja 435 üle 75-aastast tsehhi ning leidsid, et võrreldes imikutega esineb vanematel inimestel geenivariandi kaks koopiat harvemini. Idee saadi jaapani teadlastelt, kes uurisid klotho geenita hiiri, kes ilmutasid ebanormaalselt noorelt vananemise märke. Sealjuures oli intrigeeriv, et hiired vananesid nagu inimesed st neil täheldati inimese vananemisel esinevaid seisundeid (nt luuhõrenemine jms). 
  Gene May Cut Human Life Short -- Study (Reuters), 14.01.2002
   
 • DREAM suurendab valu vaigistamise lootusi
  Kanada AMGEN Instituudi teadlaste hinnangul on esmakordselt 1999.a. identifitseeritud valk DREAM (i.k. Downstream Regulatory Element Antagonistic Modulator) seotud valuaistinguga. Katsed hiirtega näitavad, et valgu puudumisel on hiired valu suhtes ükskõiksed. Juhul kui valk toimib sarnaselt ka inimestel võib avastus pakkuda uusi võimalusi valu neutraliseerimiseks. Hinnanguliselt kannatab pideva valu all viiendik maailma elanikkonnast. Uurimus avaldati ajakirjas Cell (108, 31 - 43, 2002).
  DREAM raises pain relief hopes (Nature Science Update), 15.01.2002
 •  
 • "BioTerasele" ennustatakse läbimurret materjalitootmises
 • Teadlased saavutasid kauaoodatud läbimurde - suutsid geneetika abil kanda ämbliku geeni (ADF-3) imetaja rakkudesse, kus need vajalikul moel funktsioneerima hakkasid. Koekultuuris kasvanud siid on võrreldav ämblikuvõrkudest tuttava ülitugeva koostisega niidiga. Kanada biotehnoloogia firma Nexia Biotechnologies ja USA sõjaväe teadlaste ühisprojekti kaugem eesmärk on asuda kitsepiima vahendusel tootma materjali BioSteel (e.k. BioTeras), mida oleks võimalik kasutada nt meditsiinis, bioloogiliselt lagunevate, kuid samas vastupidavate materjalide tootmises (kerge kaitseriietus jms). Uurimisprojekti tulemused avalikustati teadusajakirjas Science (2002 295: 472-476).
  Spider Silk Made by Other Cells (AP), 17.01.2002
  Spinning goats and a web of intrigue (Guardian), 18.01.2002
   
 • Avastati eesnäärmevähki soodustav geenidefekt
 • Teadlased on avastanud teise geeni (RNASEL), mille mutatsioon soodustab eesnäärmevähi teket. Hinnanguliselt on umbes 9 protsenti eesnäärmevähi juhtudest pärilikud, sealjuures on avastatud geen seotud vaid osaga neist. Normaalne geen käivitab teatud juhtudel ebanormaalsete rakkude hävitamisprotsessi. Defektne geenivariant ei suuda aga protsessi käivitada ja seega vähi arengut pärssida. Eelnevalt on eesnäärmevähi teatud juhtudega seostatud geeni HPC2-ELAC2 defekti. Uurimus avaldatakse ajakirja Nature Genetics veebruari numbris.
  Second Prostate Cancer Gene Found (Reuters), 20.01.2002

================================
Tagasiside:
Rain Eensaar
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale vőib reprodutseerida viidates autorile.