SA Eesti Geenikeskus - genomics.ee

Biotehnoloogia rahvusvahelises meedias 2002 - 2. NÄDAL (07.01-13.01)
Sisukord
UUDISED
AVASTUSED
GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISM

UUDISED
 • deCode omandab farmaatsiafirma
 • Islandi geeniprojekti korraldav deCode genetics omandab aktsiate vahetamise teel firma MediChem Life Sciences. Hinnanguliselt 84 mln dollarilise mahuga tehing peaks panema aluse deCode'i ravimite väljatöötamise protsessile. Firma deCode juhi Kari Stefanssoni sõnul on geeniprojekti baasil algatatud 50 haigusega seotud alaprojekti, kus on avastatud mitusada võimalikku ravimikandidaati. MediChem Life Sciences täiendab deCode'i projekte kogemustega keemia ja proteoomika valdkonnast. Tänaseks on deCode esitanud enam kui 350 geeniprojekti põhjal avastatud geenidega seonduvat patenditaotlust.
  deCODE genetics to Acquire MediChem Life Sciences (pressiteade), 08.01.2002
  DeCode to Acquire MediChem Life Sciences in $84M Stock Deal (GenomWeb), 08.01.2002
   
 • Kliinilistesse katsetesse jõudis järjekordne vähivastane ravim
 • Biotehnoloogia firma Human Genome Sciences alustab uue vähiteraapia katsetamist patsientidel. USA Toidu- ja Ravimiamet andis firmale loa alustada kliinilisi katseid ravimiga Albuleukin, mis on ettevõtte neljas kliiniliste katsete faasi jõudnud vähivastane ravim. Albuleukin on juba tuntud vähivastases ravis kasutatava valgu interleukin-2 (vähki pärssiv valk, mis aktiveerib T-rakud ehk teatud tüüpi immuunsüsteemi vastureaktsiooni) uus vorm, milles on geneetiliselt ühendatud valgud albumin ja interleukin-2. Uue ravimi mõju on väidetavalt pikemaajalisem, põhjustades vähem kõrvalefekte ja sobides mitme erineva vähitüübiga võitlemiseks.
  Human Genome Sciences to Begin Tests of Cancer Drug (New York Times), 08.01.2002
   
 • Uus tehnoloogia võib tugevdada immuunsüsteemi
 • Johns Hopkins'i Ülikooli teadlastel õnnestus viia soovitud geen tüvirakku ning aktiviseerida see vaid soovitud liiki rakuks arenenud rakkudes. Konkreetses katses viidi täiendav geen tüvirakku, mis arenedes immuunkaitset reguleerivaks (antigeen) rakuks aitab leida soovitud objekti ning käivitada vastureaktsiooni. Oodatud geneetilist muutust täheldati keskmiselt 56 protsendil hiire organismi viidud tüvirakkudest arenenud rakkudes. Uurimisrühma juht professor Linzhao Cheng loodab uurimistulemustele tuginedes välja töötada uue geeniteraapia meetodi, mida oleks võimalik kasutada näiteks immuunsüsteemi tõhustamiseks vähi vastastes võitluses või vastupidiselt immuunsüsteemi pärssimiseks, et näiteks vältida doonorelundi äratõuke reaktsiooni. Uurimus avaldati ajakirjas Blood.
  Technique 'could boost immunity' (BBC), 09.01.2002
   
 • Celera Genomics loodab informatsiooni müügiga kasumisse jõuda
 • Inimese genoomi järjestanud firma Celera Genomics president Craig Venter teatas, et Celera online andmebaasidega seonduv informatsioonimüük jõuab 2002.a. lõpuks kasumisse. Eeldatava kasumi arvelt plaanib Celera kiirendada ravimifirmaks kujunemise protsessi. Celera nägemuses on informatsioon vaid vahend eesmärgi saavutamiseks. Samal ajal nõuab pidevat kohanemist ka üha kasvav informatsioonimaht, mida Celera andmebaasid sisaldavad. 
  Celera Predicts Online Business to Turn a Profit in 2002 as it Aims for Future in Drug Discovery (GenomWeb), 10.01.2002
   
 • Geeniteraapia jõuab südamehaiguste raviarsenali
  Teadusajakirjas Nature ilmunud artikkel annab ülevaate südamehaiguste ravivõimalustest geeniteraapia abil. Esimese faasi kliiniliste katsete tulemused annavad lootust, et angiogeeniliste (angiogenic) kasvufaktorite kasutamine geeniteraapias on ohutu ja positiivsete kliiniliste tagajärgedega. Peamiselt keskendutakse kahe kõige enam levinud südamehaiguse (pärgarteri ja isheemiatõve) ravivõimaluste uurimisele.
  Myocardial gene theraphy (Nature), 415, 234-239 (10.01.2002)
 •  
 • Odavam ja kiirem meetod geenide ülekandmiseks
 • Kalifornia Tehnoloogia Instituudi teadlased kasutasid geenide organismi ülekandmiseks uut meetodit. Nobeli preemia laureaat David Baltimore'i juhitud uurimisgrupp kasutas soovitud geeni viimiseks katselooma embrüosse töödeldud HIV viirust. Siiani on geenide teise organismi viimiseks need istutatud arenevasse munarakku. Baltimore'i sõnul on uus viirusel põhinev meetod efektiivsem, sest on odavam ja kiirem. Katsete käigus täheldati keskmiselt 80% õnnestumise tõenäosust.
  Scientists Find Cheaper Gene Transfer Method (Reuters), 11.01.2002
   
 • Peagi alustatakse geneetiliselt toodetud luu siirdamisega
 • USA Ravimi ja Toiduametit nõustav ekspertkomisjon soovitas toetada geneetiliselt töödeldud ja valmistatud luu siirdamist, mida oleks võimalik kasutada degeneratiivse diski haigusega patsientidele alternatiivse ravivõimaluse. Paarkümmend aastat tagasi avastatud valk BMP-2 (i.k. Bone Morphogenetic Protein) stimuleerib luukasvu. Kaks aastat väldanud kliiniliste katsete käigus täheldati võrreldes konventsionaalse ravimeetodiga oluliselt paremaid tulemusi ning patsientide hinnangul vähenes haigusest tingitud seljavalu enam kui poole võrra.
  FDA Panel Backs Genetically Engineered Bone Graft (Reuters), 11.01.2002
AVASTUSED
 • Alzheimeri tõvel erinevad geneetilised alavormid
  USA teadlased leidsid täiendavaid geneetilisi markereid, mis soodustavad hilise (pärast 65 eluaastat) Alzheimeri tõve avaldumist. Uurimisrühm vaatles Dr. Shirley Poduslo juhtimisel ligi 500 haigust põdenud inimese annetatud DNA-d. Eelnevalt on Alzheimeri tõvega seostatud 19 kromosoomi geeni APOE 4. Uurimisrühm leidis, et isegi hilisel Alzheimeri tõvel on mitmeid erinevaid vorme - patsientide perekondade uurimisel avastati kolm suuremat haigusega seostatavate markerite kogu 12, 19, ja 3 kromosoomis. Poduslo loodab täiendada Texasest kogutud DNA panka geeniproovidega Georgia ja Lõuna Carolina osariikidest.
  Scientist Finds Genetic Clues To Alzheimer's; Establishes DNA Bank For Future Studies (ScienceDaily), 08.01.2002
 • Laste hüperaktiivsust võib soodustada konkreetne geenivariant
 • Iisraeli teadlaste hinnangul on immuunsüsteemi reguleeriv geen seotud lastel esineva hüperaktiivsuse ja tähelepanu puuduse häirega (i.k. Attention deficit hyperactivity disorder ehk ADHD). Häire põhjused on teadmata, kuid ajakirjas Molecular Psychiatry (2001, Vol 7, nr 1, lk 72-74) avaldatud uurimuses viidatakse võimalikule seosele immuunregulaatoriga interleukin-1 (IL-1). Teadlased arvavad, et geneetilistel põhjustel on häire all kannatajatel ebanormaalne IL-1 aktiivsus. Uuringust selgus, et häirega patsientidel on sarnane geenivariant, mis kodeerib IL-1 aktiivsust blokeerivat ühendit IL-1Ra. 
  Immune Gene May Be Involved In ADHD Susceptibility (UniSci), 09.01.2002
   
 • Avastati soovimatuid luufragmente põhjustav geenidefekt
 • Pennsylvania Ülikooli teadlased avastasid geneetilise defekti, mis soodustab osseous heteroplasia teket. Haruldane häire väljendub väikeste luust moodustiste teket naha alla või siseorganitesse. Uuritud 18 patsiendist 13 omasid defektset GNAS1 nimelist geeni, mille nad pärisid isalt. Avastuse põhjal soovitakse välja töötada ravivõimalused soovimatute luufragmentide tekke blokeerimiseks ning leida võimalusi luude kasvu kiirendamiseks. Uurimus avaldati ajakirjas New England Journal of Medicine.
  Genetic Cause of Bone Problem Identified in U.S. (Reuters), 09.01.2002
   
 • Erinevatel psüühilistel haigustel sarnased geneetilised iseärasused 
 • Johns Hopkins'i Ülikooli teadlased usuvad, et paanika ja maanilis-depressiivne haigus võivad osutada ühe komplitseeritud bioloogilise situatsiooni erinevateks vormideks, mille tagapõhi on geneetiliselt sarnane. Ajakirjas American Journal of Psychiatry avaldatud uurimuses vaadeldi 203 perekonda, kus esines vähemalt üks maanilis-depressiivse haiguse juht. Uurimisrühma juht Dean MacKinnon juhib tähelepanu, et paanikat põdeva patsiendi perekonnliikmetel täheldati haigestumisriski suurenemist, mis viitab geneetilisele komponendile haiguse tekkes. MacKinnon tõdeb, et psüühiliste haiguste korral on geneetilise komponendi kõrval määrava tähtsusega ka keskkonna faktorid. 
  One Gene Underlies Bipolar Illness, Panic Disorder (UniSci), 11.01.2002
   
 • Üksainus geen kontrollib laktoosi talumatust
 • USA ja Soome teadlased avastasid geenivariandi, mis võimaldab inimestel taluda piima ka pärast beebieast välja kasvamist. Uurimus sai alguse üheksa laktoosi (peamine piimasaadustes esinev suhkur) talumatuse all kannatava Soome perekonna (196 inimest) uurimisest, mille alusel identifitseeriti geenivariant, mis reguleerib laktoosi lõhustava ensüümi tootmist. Kalifornia Ülikooli geneetiku Dr. Leena Peltoneni juhitud uurimisrühma hinnangul peaks lähitulevikus olema võimalik geenivariandi olemasolu kontrollida lihtsa testiga. Ajakirjas Nature Genetics avaldatud uurimuses väidetakse, et laktoosi talumatust tingiv geenivariant esineb ligikaudu 5 protsendil Põhja Eurooplastest, kuid leidub peaaegu 100 protsendil Kagu Aasia päritolu inimestel.
  Gene Shows Who's Got Milk and Who Hasn't (Reuters), 13.01.2002
GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISM
 • USA põllumehed soovivad geneetiliselt töödeldud taimedele avalikkuse heakskiitu
 • Ameerika suurima põllumehi koondava organisatsiooni (American Farm Bureau Federation) presidendi hinnangul on põllumeeste ja talupidajate üheks prioriteediks geneetiliselt töödeldud taimede heakskiidu saavutamine avalikkuse poolt. Organisatsiooni aastakonverentsil viidati Euroopa Komisjoni uurimusele, kus järeldati, et biotehnoloogia abil töödeldud taimed võivad konventsionaalsetest isegi ohutumad olla, sest nende tootmine on täpsem ja allutatud üksikasjalikule järelevalvele. 
  Trade Laws, Biotechnoloy Farm Issues (New York Times), 08.01.2002

================================
Tagasiside:
Rain Eensaar
tel: 07 440428; 056 469494
email:  

Sihtasutus Geenikeskus:
Riia 23b, Tartu, 51010
tel: 07 375030
email:

© 2002, SA Geenikeskus • Esitatud materjale vőib reprodutseerida viidates autorile.